Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2019 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
PADĖKA MOKYTOJUI (2019-10-09)

Spalio 7 d. Jonavos Kultūros centro didžiojoje salėje buvo paminėta Mokytojų dienos šventė, kurioje, už aktyvią pedagoginę veiklą, nuoširdžius santykius su mokiniais, jų individualių gebėjimų pažinimą, atskleidimą ir puoselėjimą, buvo nominuotas ir Ruklos J. Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro muzikos mokytojas ANDRIUS URBANAVIČIUS.

 Plačiau...

SVARBI INFORMACIJA (2019-09-26)

Yra parengtas „Ruklos Jono Stanislausko mokyklos - daugiafunkcio centro mokinių lankomumo tvarkos aprašas“. Mieli tėveliai, Jums aktualią informaciją rasite paspaudę ant šios nuorodos https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=631  Atkreipkite dėmesį į 6, 7 ir 15 p. 

 Plačiau...

STEP PROGRAMA (2019-09-10)

STEP PROGRAMA 12-17 M. PAAUGLIŲ TĖVAMS

Per 9 užsiėmimus: 

* sužinosite apie paauglio netinkamo elgesio tikslus

* stiprinsite savo demokratinį požiūrį į bendravimą su paaugliu

* ištobulinsite efektyvaus bendravimo įgūdžius

* būsite drąsinami gautus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje

Programos pradžia 2019 spalio 7d . Vieno užsiėmimo trukmė – 2 val. Užsiėmimai vyks 1 kartą per savaitę nuo 17.15 iki 19.15 val.

Vieta Jonavos r. pedagoginė psichologinė tarnyba.

Ši grupė nemokama, kainuos tik tėvų knyga ir metodikos tobulinimo mokestis viso - 17 eurų.
Registracija tel. 8 349 52866. Registracija patvirtinama tik sumokėjus mokestį (17 eurų).
Programą ves Jonavos PPT psichologė Giedrė. Grupės dydis – ne daugiau 10 tėvų, todėl pirmenybė – anksčiau užsiregistravusiems.

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2019-08-27)

 Plačiau...

NMPP (2019-04-01)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 13B – 356 patvirtintą „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 metų tvarkos aprašą“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki gegužės 9 d. 

Tikslas -  tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

 Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo  data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

2 klasė

Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas)

Balandžio 16 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Skaitymas

Balandžio 18 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Matematika

Balandžio 30 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Rašymas 2 dalis (kalbos sistema)

Gegužės 3 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

4 klasė

Klausimynas

Balandžio 15 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 16 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 18 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 30 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Pasaulio pažinimas

Gegužės 3 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

6 klasė

Klausimynas

Balandžio  16 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 15 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 17 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 19  d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

8 klasė (bandomasis e-NMPP)

Matematika

Gegužės 7 d.

arba 9 d.

NEC nustatytu laiku

60 min.

Gamtos mokslai

60 min.

Klausimynas

Gegužės 14 – 16 d.

15-20 min.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2019 metų NMPP vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

 Plačiau...