Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2021 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
INFORMACIJA (2021-05-12)

INFORMUOJAME APIE JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 m. gegužės 10 d. ĮSAKYMĄ „DĖL JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMO” (dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo), kad nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 17 d. (imtinai) 4b kl. mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-04-23)

Mieli tėveliai (globėjai),

Dėl mokinių testavimo sutikimą rasite čia:  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=762

 

 Plačiau...

NMPP (2021-04-21)

Vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021-03-18 įsakymu Nr. VK-155 „Dėl elektroninio nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. rekomendacijų patvirtinimo“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 13 d. 

Tikslas -  tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

4 klasė

Skaitymas

Gegužės 4 d.

10.30 – 11.15

45 min.

Matematika

Gegužės 6 d.

10.30 – 11.15

45 min.

8 klasė

Skaitymas

Gegužės 10 d.

10.30 – 11.30

60 min.

Matematika

|Gegužės 13 d.

10.30 – 11.30

60 min.

 Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

 Plačiau...

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (2021-04-08)

1–4 klasių vaizdo pamokų tvarkaraštis

5–10 klasių pamokų tvarkaraštis

Vaizdo ir garso konferencijų tinklapis

 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-03-04)

Svarbi informacija mokinių tėveliams, kurie planuoja teikti prašymus dėl mokinių priėmimo į 1-as, 5-as ir 8-as klases 2021-2022 m.m.

Aktuali informacija apie priėmimo tvarką patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=756

Tačiau šiemet Lietuvoje pratęsus karantiną, yra keletas svarbių pasikeitimų, apie kuriuos mokinių tėveliai privalo žinoti:

  1. Dėl Jūsų patogumo ir laikantis karantino apribojimų, labai rekomenduojame pasinaudoti mokyklos el. paštu ruklosmokykla@gmail.com, atsiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą prašymą bei  visus priėmimo dokumentus.
  2. Jeigu pasinaudoti mokyklos el. paštu neturite galimybės, tai pateikti prašymą ir kitus dokumentus galite nuo 9.00 val. mokyklos raštinėje.
  3. Prie prašymo kokie reikalingi dokumentai ir informacija, rasite mokyklos svetainėje, paspaudę šią nuorodą  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=756
 Plačiau...