Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
MOKINIŲ TESTAVIMAS (2015-04-09)

Atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 14 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. SP/B-134/17T-2014-0004  „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015 m.“ bei Nacionalinio egzaminų centro parengta Standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo savivaldybėse 2015 m. bendrąja tvarka, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

            Testavimo vykdymo data ir laikas:

Ketvirtose klasėse - 2015 m. balandžio 27 – gegužės 5 d.:

Balandžio 27 d.

Balandžio 28 d.

 

Balandžio 29 d.

Balandžio 30 d.

Gegužės 5 d.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.25 val.

 

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas

 8.55 – 9.40 val.

Pasaulio pažinimas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55– 9.40 val.

 

 Aštuntose klasėse - 2015 m. gegužės 4 d. – gegužės 15 d.:

Gegužės 4 d.

Gegužės 6 d.

Gegužės 7 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 14 d.

Gegužės 15 d.

Klausimyno pildymas

8.55–9.25 val.

Skaitymas

8.55–9.55 val.

Rašymas

8.55–9.55 val.

Matematika

8.55–9.55 val.

Socialiniai mokslai

8.55–9.55 val.

Gamtos mokslai

8.55–9.55 val.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2015 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

Priedai:

Atgal...