Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
TESTAVIMAS (2016-04-05)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 13B-468 patvirtintu „Diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016 metų tvarkos aprašu“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – skatinti mokyklų pažangą ir veiklos pokyčius, grindžiamus ST duomenimis.

            Testavimo vykdymo data ir laikas:

1. antroje klasėje - 2016 m. balandžio 26 – gegužės 4 d.:

Balandžio 26 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Rašymas,

I dalis

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas,

II dalis

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

            2. ketvirtose klasėse - 2016 m. balandžio 22 – gegužės 4 d.:

Balandžio 22 d.

Balandžio 26 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Pasaulio pažinimas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

            3. šeštoje klasėje - 2016 m. balandžio 18 – gegužės 5 d.:

Balandžio 18 d.

Balandžio 27 d.

Balandžio 29 d.

Gegužės 5 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

4. aštuntoje klasėje - 2016 m. balandžio 20 – gegužės 6 d.:

Balandžio 19d.

Balandžio 20 d.

Balandžio 21 d.

Balandžio 25 d.

Gegužės 3 d.

Gegužės 6 d.

Rašymas

 

8.55 – 9.55 val.

Klausimynas

 

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

 

8.55 – 9.55 val.

Matematika

 

8.55 – 9.55 val.

Socialiniai mokslai

8.55 – 9.55 val.

Gamtos mokslai

 

8.55 – 9.55 val.

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2016 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

Priedai:

Atgal...