Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
2,4,6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ TESTAVIMAS (2017-04-03)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 13B-522 patvirtintu „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) administravimo, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas.  

Testavimo  tikslas – skatinti mokyklų pažangą ir veiklos pokyčius, grindžiamus ST duomenimis.

                      Testavimo vykdymo data ir laikas:

1. antroje klasėje - 2017 m. balandžio 26 – gegužės 4 d.:

 

Balandžio 25 d.

Balandžio 27 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Rašymas,

I dalis

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas,

II dalis

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

 

                      2. ketvirtose klasėse - 2017 m. balandžio 22 – gegužės 4 d.:

 

Balandžio 19 d.

Balandžio 25 d.

Balandžio 27 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Pasaulio pažinimas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

 

                      3. šeštoje klasėje - 2017 m. balandžio 18 – gegužės 5 d.:

 

Balandžio 20 d.

Balandžio 26 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 4 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

 

4. aštuntoje klasėje - 2017 m. balandžio 20 – gegužės 6 d.:

 

Balandžio 19 d.

Balandžio 20 d.

Balandžio 21 d.

Balandžio 24 d.

Gegužės 3 d.

Gegužės 5 d.

Rašymas

 

8.55 – 9.55 val.

Klausimynas

 

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

 

8.55 – 9.55 val.

Matematika

 

8.55 – 9.55 val.

Socialiniai mokslai

8.55 – 9.55 val.

Gamtos mokslai

 

8.55 – 9.55 val.

 

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2017 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

Priedai:

Atgal...