Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
NMPP (2018-03-30)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kovo 19 d. įsakymu Nr. 13B-417 patvirtintą „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje 2018 metų tvarkos aprašą“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki gegužės 4 d. 

Testavimo  tikslas – skatinti mokyklų pažangą ir veiklos pokyčius, grindžiamus NMPP duomenimis.

                      Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities

NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo  data

NMPP testo/klausimyno pildymo pradžia

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

2 klasė

Rašymas 1 dalis

(teksto kūrimas)

Balandžio 23 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Matematika

Balandžio 25 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Skaitymas

Gegužės 2 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Rašymas, 2 dalis

(kalbos sistema)

Gegužės 4 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

4 klasė

Klausimynas

Balandžio 20 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 23 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 25 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Gegužės 2 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Pasaulio pažinimas

Gegužės 4 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

6 klasė

Klausimynas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 17 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 19 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 25  d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

8 klasė

Klausimynas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 16 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Matematika

Balandžio 18 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Skaitymas

Balandžio 20 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Socialiniai mokslai

Balandžio 24 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Gamtos mokslai

Balandžio 26 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2018 metų NMPP vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

Priedai:

Atgal...