Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
NMPP (2022-04-04)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-2229 redakcija) „Dėl nacionalinių mokinių passiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus vykdomas 4, 6, 8 klasių mokinių NMPP nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 3 d. 

NMPP tikslas - surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

 

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

4 klasė

Skaitymas

Balandžio 1, 4 d.

9.00-9.45

45 min.

Matematika

Balandžio 5, 6 d.

9.00-9.45

45 min.

Pasaulio pažinimas

Balandžio 7, 8 d.

9.00-9.45

45 min.

6 klasė

Skaitymas

Balandžio 12 d.

9.00-9.45

45 min.

Matematika

Balandžio 14 d.

9.00-9.45

45 min.

 

 

 

45 min.

8 klasė

Skaitymas

Balandžio 25 d.

9.00-10.00

60 min.

Matematika

Balandžio 27 d.

9.00-10.00

60 min.

Socialiniai mokslai

Balandžio 29 d.

9.00-10.00

60 min.

Gamtos mokslai

Gegužės 3 d.

9.00-10.00

60 min.

 

Mokinių NMPP rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

                                                                                 Mokyklos administracija

Priedai:

Atgal...