Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
KOKS TAVO MOKYMOSI STILIUS? (2013-10-02)

Skirtingi žmonės mokosi nevienodai. Vienam mokiniui užtenka pamoką išklausyti klasėje, kitam reikia prakaitą lieti  prie namų darbų. Vienas mokomąją medžiagą  įsimena greitai ir be pastangų, bet greitai užmiršta, o kitas įsimena labai sunkiai, bet giliai ir visam gyvenimui. Kad mokymas(-is) palengvėtų, pasiektumėte geresnių rezultatų. Todėl svarbu žinoti išsiaiškinti, kaip mokaisi Tu (t.y. koks mokymosi stilius būdingas Tau).

Atlik šį dr. Pr. Gudyno testą.

Pažymėk varnelę prie Tau tinkančio atsakymo.

 

Eil. Nr.

Teiginys

Dažnai

Kartais

Retai

1.

Mielai klausosi pasakojimų, istorijų, radijo vaidinimų.

 

 

 

2.

Sunku ilgai išsėdėti vienoje vietoje.

 

 

 

3.

Puikiai sekasi spręsti kryžiažodžius, sujungti dėlionių paveikslėlius.

 

 

 

4.

Patinka kalbėti telefonu.

 

 

 

5.

Mieliau tekstą užsirašo ar bent jau svarbesnius dalykus pasižymi paraštėse, mėgsta rašyti, nurašyti.

 

 

 

6.

Patinka rankų darbai: konstruoti, lipdyti, piešti ir t.t.

 

 

 

7.

Ranka paliečia žmogų, su kuriuo bendrauja.

 

 

 

8.

Pirmenybę teikia knygoms, kuriose yra iliustracijų.

 

 

 

9.

Puikiai suvokia grafikus ir lenteles – struktūruota informacija yra aiškesnė.

 

 

 

10.

Patinka diskutuoti su tėveliais, kieme su draugais.

 

 

 

11.

Kai kalba, gestikuliuoja.

 

 

 

12.

Mokydamasis ar skaitydamas knygą,kramto gumą arba užkandžiauja.

 

 

 

13.

Atidžiai klausydamas ar mąstydamas piešia, braižo.

 

 

 

14.

Dirbdamas klausosi muzikos.

 

 

 

15.

Domisi įvairiomis parodomis, muziejais.

 

 

 

16.

Mieliau žiūri televizorių nei klausosi radijo.

 

 

 

17.

Skiria garsus ar gali atpažinti skirtingų muzikos instrumentų garsus

 

 

 

18.

Pamiršta žmonių vardus, bet gerai įsimena veidus.

 

 

 

 

Toliau esančioje lentelėje pagal nurodytus klausimų numerius įrašyk:

-         Už kiekvieną atsakymą „dažnai“5 taškus;

-         Už kiekvieną atsakymą kartais 3 taškus;

-         Už kiekvieną atsakymą „retai“ 1 tašką.

Vizualinis (regimasis)

Girdimasis (audialinis)

Kinestetinis

3

5

8

9

13

16

Iš viso:

1

4

10

14

17

18

Iš viso:

2

6

7

11

12

15

Iš viso:

 

Susumavęs taškus išsiaiškinsi, koks mokymosi stilius būdingas Tau.

 

 

 

Regimasis  (vizualinis) stilius

Vizualai turi labai gerą vaizdinę atmintį. Jie dažnai vartoja „vizualinius“ teiginius:

 • pažiūrėk, kaip atšilo oras“,
 • „aš matau, ką tu galvoji“,
 • „tai neblogai atrodo“,
 • pasirodo, tu buvai teisus“,
 • pažvelk į tai mano akimis“ ir pan.

Būdinga:

 • Jiems patinka, kai informacija pateikiama vaizdžiai;
 • Gali gerai mokytis iš knygų;
 • Mielai rašo ir skaito;
 • Kartais ką nors keverzoja ar piešia, kad galėtų susikoncentruoti ar geriau suprasti;

 

Rekomenduojama:

 • Užsirašyti užduotis, planus.
 • Piešti su mokomąja medžiaga susijusius piešinius, schemas;
 • Spalvotai pabraukti svarbiausius dalykus;
 • Svarbiausią informaciją užsirašyti ir priklijuoti gerai matomose vietose;
 • Įdomesnius pastebėjimus žymėti paraštėse;
 • Naudotis grafikais, lentelėmis, piešiniais;
 • Skatinti  mintyse įsivaizduoti, net suvaidinti nagrinėjamą temą;
 • Kad suprasti, reikia pamatyti tekstą arba paveikslą;
 • Pirmiausiai reikia paaiškinimo, po to demonstracijos ir tik tada pačiam daryti.
 •  

Kūrybinė veikla:

 • Rašymas
 • Piešimas, tapymas
 • Eskizavimas,
 • Projektavimas
 • Keverzojimas

 

Girdimasis (audialinis) stilius

                      Audialai turi gerą girdimąją atmintį. Audialai vartoja „audialinius“ teiginius: „girdžiu, ką sakai“, „skamba puikiai“, „jau girdžiu pavojaus varpus“, „visi tik ir šneka apie tai“, „ta idėja skamba mano galvoje“, „tai man nieko nesako“, „man nepatinka jo tonas“ ir pan.

Būdinga:

 • Jiems patinka diskusijos, paskaitos, pasisakymai;
 • Kalba ilgai;
 • Jie mėgsta garsiai skaityti ir bei klausytis garsiai skaitomų istorijų;
 • Mokydamiesi garsiai skaito arba „kalbasi su savimi“ ar murma sau po nosim;
 • Ritmiškai beldžia į kėdės atlošą, spragsi tušinuku ar pan.;
 • Jiems patinka, kai užduotys pateikiamos žodžiu;
 • Įsidėmi turinį nuosekliai, žingsnis po žingsnio;
 • Greitai nukrypsta nuo temos (nuo ratų prie batų);

 

Rekomenduojama:

 • Mokytis skaitant garsiai ar pašnibždomis;
 • Kam nors pasakoti apie tai, ką norima įsiminti;
 • Tekstą, kurį reikia išmokti, kartoti ritmiškai;
 • Mokytis ne tik klausant, bet pirmiausiai pačiam kalbėti;
 • Mokomąją medžiagą skaidyti mažais žingsneliais;

 

 

Kūrybinė veikla:

 • Dainavimas, muzikavimas
 • Diskutavimas
 • Filosofavimas
 • Istorijų pasakojimas 

 

 

Kinestetinis mokymosi stilius

 

Kinestetikai (žmonės, kurie pasaulį pažįsta lytėdami ir dalyvaudami) lengvai prisimena įvykius bei gali įvardinti su jais susijusius jausmus ir pojūčius. Kinestetikai vartoja „kinestetinius“ teiginius:

jaučiu, viskas bus gerai“,

„ar jau galima to imtis?“,

„esu sukrėstas to, ką patyriau“,

„aš jau pakeičiau savo poziciją“,

pamečiau mintį“,

„netrukus žengsime sekantį žingsnį“ ir pan.

Būdinga:

 • Patinka fizinė veikla, modeliavimas, mokymasis veikiant (projekto metodas);
 • Mokosi veikiant: pirma padaro, tada kalba apie tai ir aiškinasi;
 • Įsimena žodžius juos perrašydami ar bent judindami ranką taip, tarsi rašytų;
 • Užduoda daug klausimų „kaip“;
 • Nori suvokti mokomąją medžiagą;
 • Nori pats nuspręsti ir išsirinkti, kaip jis mokysis darys;
 • Patinka, kai užduotys pateikiamos emocionaliai, demonstruojant realius objektus, naudojant daug gestų ir mimikos elementų;
 • Mėgsta kūno kontaktą, ieško artumo ir kontakto su kitais žmonėmis;
 • Mėgsta rizikuoti;
 • Mėgsta viską, kas susiję su aktyvia veikla;
 • Geriausiai gali atsiminti įvykius;
 • Mėgsta eksperimentus ir staigmenas;
 • Jam svarbu gerai jaustis mokantis.

 

Rekomenduojama:

 • Mokantis vaikščioti ar kitaip ritmingai judėti, keisti kūno padėtį
 • Mokymosi medžiagą perrašinėti,
 • Nuolat keisti ar bent pertvarkyti savo mokymosi vietą.
 • Mokantis naudoti žaidimus, judėjimo pratimus, mokomuosius žaidimus;
 • Emocionaliai reaguoti į skaitomą tekstą (piešti šypsenėles, šauktukus ir kt. ženklus);
 • Iš pradžių išsiaiškinti, suprasti informaciją, tuomet ją mokytis,
 • Svarbius dalykus užrašyti mažuose lapeliuose ir priklijuoti juos gerai matomose, bet gal netikėtose vietose .
 • Tikslinga užsirašyti, ką pagalvojo skaitydamas, mokydamasis;
 • Svarbu mokantis knygą laikyti rankose, o ne ant stalo;
 • Vaikas turėtų būti visą laiką užimtas.

 

 

Kūrybinė veikla:

 • Rankdarbiai, meistravimas
 • Sportas.

 

Mišrus mokymosi stilius

 

Mišriam mokymosi stiliui būdingos visų trijų mokymosi stilių savybės.

Rekomenduojama:

 • Naudoti kuo įvairesnius mokymosi būdus.

 

Priedai:

Atgal...