Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
4 IR 8 KL. MOKINIŲ TESTAVIMAS (2014-04-15)

Vadovaudamiesi  Nacionalinio egzaminų centro ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 14 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. SP/B-134/17T-2014-0004  „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014 m.“ bei Nacionalinio egzaminų centro parengta Standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo savivaldybėse 2014 m. bendrąja tvarka, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

Ketvirtose klasėse - 2014 m. balandžio 29 – gegužės 6 d.:

 

Balandžio 29 d.

 

Balandžio 30 d.

Gegužės 5 d.

Gegužės 6 d.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas

 8.55 – 9.40 val.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.15 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

         

 

 Aštuntose klasėse - 2014 m. gegužės 7 d. – gegužės 14 d.:

 

Gegužės 7 d.

Gegužės 8 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 13 d.

Gegužės 14 d.

Skaitymas

8.55 – 9.55 val.

Rašymas

8.55 – 9.55 val.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.15 val.

Matematika

8.55 – 9.55 val.

Istorija

8.55 – 9.55 val.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus  naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2014 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

Priedai:

Atgal...