PROJEKTAS „TYRINĖJU IR MOKAUSI“
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013 

„TYRINĖJU IR MOKAUSI“

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkciniu centru ir Jonavos „Lietavos“ pagrindine mokykla, dalyvavo konkursiniame kvietime teikti paraiškas pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 3. ir pateikė paraišką projekto „Tyrinėju ir mokausi“ finansavimui gauti. 2020 m. rugsėjo 18 d. projektui skirtas finansavimas ir pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013 „Tyrinėju ir mokausi“ sutartis“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013.

Projekte dalyvaus dvi veiklą tobulinančios Jonavos rajono mokyklos - Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla, kurios yra labai skirtingos ir tuo pačiu panašios savo mokinių pasiekimų rezultatais. Abiejų mokyklų aštuntokų gamtos mokslų pasiekimo rezultatai yra žemiausi rajone. Kad pagerinti mokslų rezultatus planuojama mokyklose įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje. Tam į pagalbą pasitelkiama konsultuojanti mokykla - Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija ir sertifikuota konsultantė bei ekspertė. Kadangi šios mokyklos pasižymi mokinių įvairove, todėl būtina atsižvelgti organizuojat ugdymo procesą, siekiant mokymosi tikslų. Individualizuotas ugdymas – tai pripažinimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, neformalioje veikloje, kitose edukacinėse aplinkose nei yra mokykloje. Vienas iš būdų individualizuoti ugdymą – jį diferencijuoti. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.

Projekto tikslas - pagerinti 8 kl. mokinių gamtos mokslų pasiekimus. Projekto uždavinys - įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos: 8 kl. gamtos mokslų ugdymo organizavimas diegiant individualizuotą ugdymą pagal mokinių gebėjimus ir poreikius; pedagogų kompetencijų tobulinimas. Bus apmokyta 12 mokytojų. Projekto metu veiklą tobulinančių mokyklų mokytojai dirbs su mokiniais po pamokų, padedami konsultuojančios mokyklos bei eksperto. Taip pat bus įsigyjamos priemonės darbui su mokiniais - kompiuterinė technika.

Bendra projekto vertė yra 46.316,75 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 45.390,41 Eur bei savivaldybės biudžeto lėšos – 926,34 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. rugsėjo 18 d.

 

Jonavos r. savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

 

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko
mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius
Darius Mockus

PROJEKTO VEIKLOS

Projekto „Tyrinėju ir mokausi“ veiklų objektu tapome mes patys. Kiek pojūčių turi žmogus? Kuris pojūtis yra svarbiausias? Kaip orientuojasi aplinkoje neregiai? Ar išties druska yra sūri, o cukrus saldus? Į daugelį klausimų atsakyti nebuvo sunku, tačiau apsimesti neregiu ir susiorientuoti patalpoje buvo nelengvas iššūkis mokiniams.

Projekto vykdytojos Aušra, Jūratė, Daiva.

  

 

 

Žmogaus kūnas. Kaip pažįstame pasaulį? Per IT užsiėmimus mokiniai sukūrė plakatus Publisher, Word programomis.

Mokytojos Daiva, Jūratė, Aušra

 

Šiais mokslo metais ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ veikla tęsiasi. Mokiniai mokėsi braižyti elektros grandinių elementus ir sujungti juos į schemas.

Mokytojos Daiva, Jūratė, Aušra

 

Mokiniai ieškojo informacijos: kokios medžiagos gali būti naudojamos slaptai žinutei parašyti, kas tai yra kinetinis smėlis, kokie yra natūralūs dažai iš gamtinių medžiagų. Visą surastą informaciją mokiniai panaudojo kuriant pateiktis su Canva programa.

Mokytojos Daiva, Jūratė, Aušra

 

Per fizikos užsiėmimą aštuntokai nagrinėjo elektrostatinio krūvio susidarymo reiškinį. Informatikos užsiėmime moksleiviai sukūrė informacinius plakatus „Kaip apsisaugoti nuo žaibo“ programa Publisher.

Mokytojos Daiva, Jūratė, Aušra

 

 

 

 

Trečiokai, dalyvaudami ESFA projekte ,,Tyrinėju ir mokausi" veiklos ,,Stebėk, tyrinėk, atrask", užsiėmimuose susipažino su keliomis veiklomis. Deja, ne visas džiugias akimirkas užfiksavome. Pasidžiaukime vaizdais iš kelių veiklų: ,,Slaptas raštas", ,,Medžio amžius", ,,Muilo burbulo kelionė".

 

Birželio 10 d. mes, Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokyklos – DC ir „Lietavos“ pagrindinės mokyklos gamtos mokslų ir IT mokytojai, apsilankėme Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijoje, konsultavomės dėl ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ veiklų vykdymo. Mokyklos direktorė trumpai papasakojo mokyklos istoriją, susipažinome su aviamodeliavimo būrelio veikla. Būrelio vadovas padovanojo mums lėktuvo modeliukus. Apžiūrėjome pradinių klasių mokinių darbų parodą, pabuvojome IT kabinete, apžiūrėjome naujausią gamtos mokslų kabineto laboratorinę įrangą, gamtos mokslų mokytojas dalinosi sėkmingų veiklų patirtimi.

Gamtos mokslų mokytojos Aušra ir Jūratė, IT mokytoja Daiva.

 

 

„Tyrinėju ir mokausi“ veikla tęsiasi. 7 klasės mokiniai tyrinėjo, kaip cheminės medžiagos(indų ploviklis, dažai) veikia organinius junginius (pieno riebalus). Į ne mažesnio kaip 3.2 proc. riebumo pieną mažais lašeliais lašinome dažus - lašinome po visą lėkštę, kad neliktų baltos spalvos. Kai prilašinome, mirkėme ausų krapštuką į indų ploviklį ir juo baksnojome dažus piene. Gavome išties nepakartojamus piešinius.

Darbo pabaigoje mokiniai galvojo, kodėl taip vyksta? Kodėl dažai išsiskirstė po visą lėkštę? Ar galima naudoti indų ploviklį, jei riebalų dėmė yra ant drabužių? Atsakymai buvo įvairūs, teko prisiminti difuzijos reiškinį, riebalų skaidymąsi.

Mokytojos Aušra, Jūratė, Daiva

 

 

ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ veikla tęsiasi. Šįkart su 7 klasės mokiniais auginome valgomosios druskos (Na Cl) kristalus. Sužinojome, kas yra sotusis tirpalas, įvairias druskos kristalo auginimo subtilybes. Ieškojome informacijos, ar tik druska gali suformuoti kristalą. Sužinojome, kad vario sulfato tirpale taip pat galima užauginti kristalus. Pažinimas - didžiulė jėga, formuojanti jauną asmenybę.

Projekto vykdytojos Daiva, Aušra, Jūratė.

 

 

 

Gamta – mūsų namai. Tęsdami projekto „Tyrinėju ir mokausi“ su 7 klasės mokiniais stebėjome, kaip bunda gamta po ilgos žiemos. Mokiniai nusiskynė po kelias augalų šakeles, pamerkė kambaryje į vazeles. Labai nedrąsiai skleidėsi pirmieji sedulos, liepos lapeliai. Savo stebėjimus vaikai fiksavo užduočių lape. Pirmieji sedulos lapeliai išsiskleidė po dešimties dienų. Džiugu matyti grįžtančius paukščius, stebėti kasdien vis anksčiau kylančią saulutę - toks gražus pavasaris.

Mokytojos Aušra, Daiva, Jūratė.

 

 

 

 

Per projekto „Tyrinėju ir mokausi“ IT užsiėmimą mokiniai ieškojo atsakymų į klausimus: Kaip atsiranda snaigės? Kokios jų formos? Po to, naudodamiesi programėle Weavesilk, moksleiviai piešė snaiges kompiuterio ekrane. Pateikiame keletą nupieštų snaigių pavyzdžių.

Mokytoja Daiva

 

 

 

 

ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ septintokų veiklos tema: „Sniego tirpimo greičio priklausomybė nuo cheminių medžiagų“. Tyrimui naudojome buityje esančias medžiagas - sodą, actą, druską, cukrų. Nors bandymas šiek tiek užtruko, tačiau išvadą vis tik pasidarėme: greičiausiai sniegas tirpsta, veikiamas druskos ir acto.

Druska - kelininkų naudojama medžiaga slidiems keliams barstyti. Tačiau ji daro didelę žalą aplinkai. Mokiniai svarstė, ką reikėtų daryti, kad aplinkai nebūtų daroma žala. Deja, į šį klausimą atsakyti nepakako turimų žinių.

Gamtos mokslų mokytojos Aušra ir Jūratė.

 

 

Tęsdami ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veiklą nuotoliniu būdu, su 7 - os klasės mokiniais tyrinėjome gyvybinius procesus, veiklos tema „Aplinkos ir žmogaus temperatūros tyrimai“. Aiškinomės, ar pasakymas „neturiu temperatūros“ yra teisingas. Svarbu žinoti, kad temperatūra -fizikinė savybė, nusakanti objektų šiltumą. Mokiniai matavo savo kūno įšilimo laipsnį po mankštos. Termometro stulpelis šiek tiek kilstelėjo. (nuotraukos). Ir vėl klausimas -kodėl?

Taip pat matavome lauko, kambario temperatūrą. Analizavome žmogaus kūno komfortabilumo priklausomybę nuo aplinkos temperatūros. Mokėmės gautus matavimo rezultatus apdoroti naudojantis IT. Susipžinome su termometrų rūšimis.

Mokytojos Aušra, Jūratė, Daiva.

 

 

Gilindami savo žinias apie vandenį, mokiniai, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, Word programa kūrė kryžiažodžius vandens tematika. Mokytojos A.Orechovienė, J. Bubienė, D. Šimaitienė.

 

Tęsdami ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veiklą, su 7 - os klasės mokiniais tyrėme difuzijos reiškinį. Naudojome paprastas priemones - karštą ir šaltą vandenį, arbatos pakelius. Stebėjome, kaip greitai nusidažė vanduo nuo arbatos. Taip pat moksleiviai ieškojo informacijos apie difuzijos reiškinį internete, rengė pateiktis. Mokytojos A.Orechovienė, J. Bubienė, D. Šimaitienė.

 

 

 


Vykdydami ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veiklą, dalį užduočių perkėlėme į namų aplinką.  Projekto dalyviams – 7 klasės mokiniams Classroom aplinkoje skiriamos eksperimentinės užduotys. Šįkart eksperimentavome naudodami paprastas priemones: nevirtą kiaušinį, gėlą, sūrų ir saldų vandenį, t.y tyrėme medžiagų tankį. Mokiniai stebėjo, kaip keičiasi kiaušinio padėtis tirpaluose, samprotavo, kodėl taip vyksta.

Mokytojos  A. Orechovienė, J. Bubienė, D. Šimaitienė.

Paskelbus karantiną Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-esfa-k-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo“ projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veikla persikėlė į namų aplinką.  Projekto dalyviams – 7 klasės mokiniams Classroom aplinkoje skiriamos  eksperimentinės užduotys. Šįkart eksperimentavome su vandeniu: „Vanduo – stebuklinga medžiaga“. Mokiniai šaldė vandenį ir stebėjo, kaip kinta šąlančio vandens tūris. Atlikę eksperimentą, padarė išvadą – šaldamas vanduo plečiasi. Pateikė pavyzdžių iš aplinkos :  paaiškino, kodėl po šaltos žiemos asfalte atsiranda įtrūkimų, kodėl šaltą žiemą traška medžiai.

 

 

 

2020-10-19 vyko užsiėmimas projekto „Tyrinėju ir mokausi“ tema „Slaptas rašalas“. Mokiniai  iš pateiktų priemonių pasiruošė rašalą. Ant popieriaus lapo nupiešė piešinį ar parašė tekstą. Išbandė kelias rašalo medžiagas. Gautus rezultatus palygino.

 

 

2020-10-19  vyko 7 klasės užsiėmimas projekto „Tyrinėju ir mokausi“ tema „Saulės sistemos planetos“. Mokiniai peržiūrėjo vaizdinę medžiagą ir patys piešė Saulės sistemos planetas, nurodydami kiekvienos planetos ypatybes, dydį. Fizikos mokytoja Aušra Orechovienė.

 

 


Informacija atnaujinta: 2022-02-12 17:13:32