M-DC PADALINIAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

Skyriaus „Pušaitė“ funkcijos:

1. Teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

2. Padeda šeimai puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines) lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

3. Teikia reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai;

4. Tenkina vaikų prigimtinius, kultūros (taip pat etninės), socialinius, pažinimo, ugdymo(si), saviraiškos poreikius, ugdo bendrąsias kompetencijas, vykdydamas ikimokyklinio ugdymo programą, kitas neformaliojo vaikų švietimo programas;

5. Rengia ir vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas;

6. Kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą edukacinę aplinką;

7. Įvertina vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, nukreipia į pedagoginę psichologinę tarnybą;

8. Užtikrina ugdymo kokybę, ugdymo proceso organizavimą;

9. Atlieka skyriaus veiklos kokybės įsivertinimą.

 

 

Mokyklos Vaikų dienos centro funkcijos: 

1. Teikia dienos užimtumo paslaugas Ruklos miestelio socialinės rizikos šeimų vaikams;

2. Teikia socialinę, pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams su elgesio ar emocijų problemomis;                   

3. Organizuoja Dienos centrą lankančių vaikų užimtumą ir laisvalaikį po pamokų ir moksleivių atostogų metu;

4. Skatina dienos centrą lankančių vaikų tėvų socialinių įgūdžių ugdymą;           

5. Ugdo Dienos centrą lankančių vaikų socialinius įgūdžius, teikia sociokultūrines, informavimo, konsultavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichologinės pagalbos vaikui ir tėvams paslaugas;

6. Bendradarbiauja su atitinkamų institucijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis ir Jonavos r. socialinių paslaugų centru;

7. Organizuoja pamokų ruošą, kultūrines, edukacines, pažintines išvykas, ekskursijas.

 


Informacija atnaujinta: 2021-10-02 18:47:00