SPEC. PEDAGOGAS, LOGOPEDAS
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

Spec. pedagogo, logopedo teikiamos paslaugos

1. Moksleiviams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, tėvams sutikus, logopedė veda korekcines pratybas:

  • taisyklingo garsų tarimo mokymas;
  • foneminės klausos lavinimas;
  • garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
  • regimųjų, erdvės ir laiko vaizdinių formavimas;
  • žodyno turtinimas;
  • kalbos gramatinės sandaros tobulinimas;
  • rišliosios kalbos mokymas;

2. Tėvams sutikus, specialioji pedagogė kartu su kitais mokyklos pagalbos mokiniui specialistais vertina moksleivių, turinčių ugdymosi sunkumų, pasiekimus. Esant reikalui, ruošia dokumentus moksleivio raidos tyrimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

3. Specialioji pedagogė konsultuoja ir padeda mokytojams sudaryti pritaikytas ir individualizuotas programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos ugdymą, parenka tinkamiausius būdus, metodus, vaizdines priemones specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui.

4. Veda specialiąsias lietuvių kalbos ir matematikos pamokas bei specialiąsias pratybas pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.

5. Konsultuojasi su Jonavos rajono PPT, kitais pagalbos mokiniui specialistais sprendžiant specialiųjų poreikių moksleivių ugdymo(-si) klausimus.

6. Logopedė, specialioji pedagogė konsultuoja tėvus, dalyvauja mokyklos tėvų dienose.

7. Logopedė, specialioji pedagogė vadovaujasi Lietuvos Respublikos dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimą

8. Logopedė, specialioji pedagogė tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

Lankstinukas „Kas yra dizartrija“
Lankstinukas „Mano vaikas jau pirmokas!“
Lankstinukas „Kaip padėti vaikui mokytis namuose?“
Lankstinukas „Bendrieji mokymosi sutrikimai“
Autistiškų vaikų ugdymas (patarimai pedagogui)
Ugdykime vaikų kalbą (patarimai tėvams)
Lankstinukas „Kai vaikai nenori mokytis...“
Lankstinukas „Atsižvelkime į mokinių mokymosi stilius“
Lankstinukas „Į pagalbą mokytojui pildant SUP turinčių mokinių anketas“
Patarimai tėvams, ruošiantiems vaikus į mokyklą
Patarimai, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius mokyti matematikos
Specialiosios pagalbos teikimas mokykloje
Patarimai mokytojui dirbančiam su rašymo, skaitymo ir kalbos sutrikimą turinčiais mokiniais
Kaip padėti vaikams kalbėti taisyklingai (patarimai tėvams)

Informacija atnaujinta: 2018-07-19 17:04:24