MUZIEJUS
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

 

Kraštotyros muziejus

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus buvo įkurtas 1988 m. Įkūrimo tikslas – stiprinti mokyklos vaidmenį, ugdant mokinių tautiškumą ir pilietiškumą bei skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos, krašto istorija, kultūra, papročiais.

Muziejaus įkūrėja mokytoja Genutė Podobajevienė (mirė 2001 m.).

Nuo 2001 m. iki 2011 m. muziejui vadovavo etikos mokytoja E. Grizickienė, kuri nuoširdžiai ir kruopščiai tęsė mokytojos Genutės darbą, rinkdama ir registruodama istorinius eksponatus.

Nuo 2012 m. iki 2014 m. kartu su mokiniais muziejų prižiūrėjo, tvarkė tikybos mokytoja J. Kiudulienė.

Nuo 2015 m. už muziejaus veiklas atsakinga istorijos mokytoja I. Januškevičienė.

Mokyklos kraštotyros muziejaus veikla:

1.  Renka ir registruoja eksponatus, kurių šiuo metu yra apie 250;
2.  Organizuoja temines parodėles, renginius, į kuriuos kviečiami ir žinomi Lietuvos žmonės;
3.  Organizuoja ekskursijas po žymias rajono vietas, ekspedicijas po seniūnijos kaimus;
4.  Mokytojų dienos proga lanko išėjusių Anapilin mokytojų kapus;
5.  Kasmet tvarko Ruklos piliakalnį;
6.  Dalyvauja rajoninėje tradicinėje viktorinoje „Ar pažįsti gimtąjį kraštą?“.

Mokyklos muziejuje kaupiama ir sisteminama mokyklos istorijos medžiaga rubrikose:
1. „Kaimo šviesulys – mokytojas Jonas Stanislauskas”;
2. „Mokyklos istorijos – etnografijos muziejaus įkūrėjai”;
3. „Mokyklos vadovai”;
4.  „Ką mena daiktai”;
5. „Pažink savo kraštą“.

 

 

MOKYKLA PAMINĖJO MOKYKLOS JONO STANISLAUSKO VARDO SUTEIKIMO 10-METĮ

 

Gegužės 8 dieną į Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinę mokyklą  šventiškai nusiteikę skubėjo mokytojai,  mokiniai bei jų tėveliai, sugūžėjo nemažas būrys svečių. Mokyklos aktų salėje vyko šventė, skirta mokyklos Jono Stanislausko vardo suteikimo 10 metų jubiliejui paminėti.

Šventę atidarė Ruklos kultūros centro „Kaukutės“ teatro  kolektyvas. Ruklos vaikų l/d „Pušaitė“ vaikai pašokę „Drugelių šokį“ „įnešė su drugelių sparnų plazdėjimu praeities prisiminimus apie Joną Stanislauską, šios mokyklos vardo davėją, gerbiamą mokyklos istorijos rašymo įkvepėją“. Ir liejosi atsiminimai apie Mokytoją iš didžiosios raidės...

Jonas Stanislauskas gimė valstiečių šeimoje, Kaišiadorių raj. Palomenės kaime. Šio žmogaus gyvenimo kelias nebuvo rožėmis klotas: teko dirbti ir ūkio darbus pas tėvus, ir baldų dirbtuvėje, ir prie statybos darbų. 1942 metais išlaikęs stojamuosius egzaminus, pradėjo mokytis Vilniaus Amatų mokytojų institute. Tuo pačiu metu dirbo Vilniaus IV-oje Amatų mokykloje jaunesniojo mokytojo pareigose.

Nuo 1946 m. rudens pradėjo dirbti Ruklos pradinėje mokykloje mokytojo – vedėjo pareigose. 1949 m. įstojo mokytis į Kauno Pedagoginę mokyklą, kurią baigė 1952. 1953 m. rugsėjo 1 d. buvo paskirtas Ruklos septynmetės mokyklos direktoriumi, vėliau- pradinės mokyklos vedėju, kadangi septynmetė mokykla buvo uždaryta.

Nors daug gabumų turėjo Jonas Stanislauskas, tačiau visada išliko paprastas, nuoširdus, kūrybingas. Jis pelnė ne tik mokinių, bet ir visų kaimo žmonių pagarbą, pripažinimą. Ir dideliam, ir mažam jis buvo autoritetas, geras kaimynas, draugas ir teisėjas. Būdavo atvejų, kada jis eidavo taikyti susipykusių mokinių šeimų, įsiliepsnojusių kaimynų kivirčų. Mokytoją vadino auksarankiu. Jis gamino baldus, įvairius namų apyvokos daiktus.

Nors mokytojas buvo savamokslis muzikantas, tačiau gerai grojo akordeonu, griežė smuiku (pats pasigamino), skambino pianinu. Muzikos mokė ir savo vaikus bei anūkus. Vos paūgėję Jono anūkai, senelio padedami, tapo konkurso „Dainų dainelė“ laureatais. Jis pats statė spektaklius, šoko.

Jonas Stanislauskas ne kartą buvo apdovanotas Respublikos švietimo ministerijos ir Jonavos raj. Švietimo skyriaus pagyrimo ir padėkos raštais, atminimo ženkleliais.

Prisiminimus apie mokytoją Joną Stanislauską lydėjo mokyklos mokinių atliekamos dainos, šokiai, lyg įprasmindami jo nuveiktų darbų svarbą, prasmę, savo skambiais žodžiais ir plastišku judesiu patvirtindami, kad mokykla yra verta vadintis šio žmogaus vardu.

Kalbėjo į šventę atvykusi Jono duktė Vilija. Ji džiaugėsi, kad taip gražiai puoselėjamas jos mylimo, tikrai visų gerbiamo tėvelio, atviro visuomenei, kiekvienam žmogui mokytojo atminimas. Vilija tarė: „Tik draugiškame, atvirame visuomenei ir jaunam žmogui kolektyve, gali taip maloniai ir iškilmingai skambėti žodis apie mums mylimą žmogų. Ir tą žodį šiandieną išgirdome čia, apsilankę mokyklos muziejuje, pamatę mums brangius tėvelio daiktus, užrašytus atsiminimus apie jį, kaupiamą mokyklos istorijos medžiagą. Linkiu Jums visiems visokeriopos sėkmės ir visos Stanislauskų giminės vardu dėkoju už nuostabią šventę, už gražius prisiminimus apie mums brangų žmogų“.

Su gražia švente visus susirinkusius sveikino Ruklos miestelio seniūnas Gintas Jasiulionis, lopšelio –darželio „Pušaitė“ direktorė Birutė Skripnik, kapelionas Arnoldas Valkauskas, Ruklos karinių struktūrų atstovai. Baigiamąjį  šventės žodį tarė mokyklos direktorius Darius Mockus. Jis padėkojo kiekvienam bendruomenės nariui, puoselėjančiam brangaus žmogaus atminimą, kuriančiam jo vardą vertą, atvirą ir inovacijas skleidžiančią mokyklą, šventės svečiams ir dalyviams.

Jubiliejinę šventę vainikavo legendinio ansamblio „LIETUVA“ neapsakomai įspūdingas koncertas, kurį mokyklos bendruomenei ir svečiams dovanojo Jono Stanislausko artimieji.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina Šereikė

 


Informacija atnaujinta: 2018-07-19 17:04:24