KITI PROJEKTAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Ruklos Jono Stanislausko mokykla dalyvauja  Europos Sąjungos fondų investicijų projekte  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Projektu siekiama padidinti mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. 

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).

Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis bei įranga.

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Naujos mokymo priemonės taikomos pasaulio pažinimo, biologijos, chemijos, fizikos pamokose.  Gamtamokslinio ugdymo būrelyje „Stebėk, tyrinėk, atrask“ 1- 4 klasių  mokiniai naudodami naujas priemones,  atlikdami įvairius bandymus ir eksperimentus jau galėjo pasijusti jaunaisiais tyrėjais, chemikais. Susipažino su įvairiomis medžiagomis, cheminiais tirpalais, reakcijomis. Biologijos pamokose „Mikroskopas ir kiti didinimo prietaisai“  ir  „Ląstelė - gyvybės vienetas“ mokiniai susipažino su mikroskopo sandara. Išmoko pasidaryti mikropreparatus ir juos teisingai stebėti bei fiksuoti gautą vaizdą. Mikroskopu tyrė samanų lapus, įrodė, kad organizmai sudaryti iš ląstelių. Tačiau paprastą mikroskopą nurungė rankinis skaitmeninis mikroskopas,  kuriuo mokiniai patys stebėjo norimus gyvus objektus ir demonstravo multimedijos pagalba visai klasei.

Mokomasis elektronikos rinkinys puiki priemonė tyrinėti laidininkus ir jungti elektros grandines pagal schemas bei nagrinėti energijos virsmus elektros grandinėje.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, padeda mokiniams aktyviai veikti,  gerina pamokos kokybę.

  

 

 

 

PROJEKTAS „IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS, TEIKIANT BENDRUOMENĘ UGDYMO KOKYBĖS IR APLINKŲ GERINIMUI“

,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai

2020 m. vasario 12 d. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus „Pušaitė“ mokytojų ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui komandai prasidėjo ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“. Pirmojo ir antrojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el. dienyno programa ,,Mūsų darželis“. Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis.

UIC mokymų ciklo I dalis

2020 m. rugsėjo 24 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko pirmoji „Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų dalyvės sužinojo apie šiuolaikinę kokybišką ikimokyklinio turinio sampratą, nuo ko priklauso ikimokyklinės įstaigos vadovo darbo efektyvumas, kaip tobulinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į XXI a. iššūkius, gerąją užsienio šalių ugdymo turinio vadybos patirtį ir kaip ja pasinaudoti Lietuvoje.

 UIC mokymų ciklo II dalis

2020 m. spalio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo aptariamas kokybiškas ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimo svarba šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje. Taip pat aptarta į ką atkreipti dėmesį stebint ir dokumentuojant kiekvieno vaiko daromą pažangą, kaip planuoti ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę, kaip įtraukti vaikus, šeimas ir reikalingus specialistus į vertinimo ir planavimo procesą.

 UIC mokymų ciklo III dalis

2020 m. spalio 22 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ vyko trečioji „Ugdymo strategijos, padedančios vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo kalbama apie ugdymo strategijos, kurios geriausiai padeda kiekvienam vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ir pasiekti norimą pažangą, kaip pasirinkti ugdymo strategijas, skatinančias visapusišką vaikų ugdymą(si) ir norą mokytis, atsižvelgiant į grupės vaikų poreikius, kokie yra naujausi moksliniai tyrimai ir pasaulinė sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktinė patirtis.

 

 

 ERASMUS+ MOKYMAI KROATIJOJE

2021 m. spalio 2–7 dienomis psichologė Ingrida Reipienė ir specialioji pedagogė, logopedė Ligita Kazlauskienė dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Erasmus+ "Improving English language skills" („Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas“). Šio projekto koordinatorė Ruklos Jono Stanislausko mokykloje - daugiafuknciame centre yra laikinai einanti direktoriaus pareigas pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė.

Anglų kalba yra viena iš populiariausių visame pasaulyje. Todėl visai nenuostabu, kad visuomet išlieka populiarūs jos mokymai. Projekto metu teko bendrauti ir bendradarbiati su kolegomis iš Kroatijos, Suomijos, Vokietijos bei Slovėnijos. Dalyviai dalinosi savo patirtimi, lygino skirtingose šalyse esančias ugdymo programas, vieni iš kitų sėmėsi žinių.

Į paskaitas buvo pažvelgta kūrybiškai - naudojamos įvairios IKT (informacinės komunikacinės technologijos), keičiamos aplinkos. Buvo mokomasi gautas žinias panaudoti praktikoje, daug dėmesio skirta anglų k. gramatikai.

Erasmus+ projektas ypatingas tuo, kad galima ne tik išmokti naujų dalykų, bet ir suteikiama galimybė pažinti šalį, kurioje vyksta mokymai. Todėl radusios laisvą minutę mokyklos pedagogės vyko susipažinti su Splito lankytinomis vietomis, sužinoti šalies istorijos bei papročių.

 

 

 

 

ERASMUS+ projekto "Edukacinės ir emocinės aplinkos mokykloje" mokymų „Naudingos IKT priemonės mokytojams“ Stambule lūkesčiai:

 1. Susipažinti su nauja virtualia mokymosi aplinka, kurios netaikome dar savo mokykloje;
 2. Sužinoti apie IT galimybes, naujoves ir kaip pritaikyti savo darbe;
 3. Susipažinti su Stambulo istorija, turėti galimybę aplankyti sultono rūmus.

Kursų įvertinimas:

 1. Puikus lektorius Ersin, aiškiai, ramiu tonu paaiškina, suprantamai, profesionaliai išdėsto medžiagą;
 2. Sužinojome, kas tai yra Moodle virtuali mokymosi aplinka, kuri atvėrė naujas galimybes mokytojui ir mokiniui dalintis informacija. Taip pat apie IT galimybes, kaip tobulinti pamoką, kad ji būtų įdomi, informatyvi ir prieinama mokiniams;
 3. Lūkesčiai pasiteisino, nes aplankėme Stambulo istorinio miesto pastatus – Pasaulio istorinį paveldą.

  

 

ERASMUS+ projekto "Edukacinės ir emocinės aplinkos mokykloje" mokymų „Pozityvus mokymas - laiminga mokykla" Valensijoje lūkesčiai:

 1. Susipažinti su pozityvaus ugdymo samprata ir kaip pritaikyti pozityviąją psichologiją ir Martin Seligman optimizmą klasėje;
 2. Išbandyti komandines patirtis - pagrindinės taisyklės, siekiant padidinti mokinių ir mokytojų motyvaciją bei pagerinti mokinių akademinius rezultatus;
 3. Sužinoti apie „Teigiamas švietimo priemones“, siekiant sukurti saugią, emociškai stabilią, pasitikinčią mokymosi aplinką;
 4. Bendraujant tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

Kursų įvertinimas:

 1. Labai puiki lektorė, geba sudominti, palaikanti pozityvų bendravimą, nuolat besišypsanti;
 2. Sudomino pristatytos „Teigiamos švietimo priemonės - dėmesingumas ir laiko planavimas“: kaip skatinti mokinių susikaupimą ir atsipalaidavimą, kaip susieti mokinių pasiekimus ir stiprybes, siekiant padidinti jų akademinius rezultatus;
 3. Labai patiko įrankiai „Teigiamos švietimo priemonės - rašymas, išvadų kopėčios, mandala“, kurių pagalba stiprinamas pozityvus mąstymas, pasitikėjimas savimi, skatinamas ir orientuojamas mokinys į sprendimų priėmimo procesą;
 4. Nepaprastą įspūdį paliko Valensijos miestas, architektūra.

 

 

PARODA „PUOKŠTĖ MOKYTOJAI“

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras skyrius „Pušaitė“  2020 spalio mėn. organizavo respublikinę  vaikų  kūrybinių darbų parodą „Puokštė Mokytojai“.

Spalvingi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešiniai ir aplikacijos puošia mūsų įstaigą. Ačiū vaikams ir vaikučių mokytojams už nuostabiai gražias puokštes.

Mokinių darbus galima pamatyti paspaudus nuorodą https://youtu.be/ZkKaoFg8W_o

 

TARPTAUTINIS LIETUVOS IR LATVIJOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ PROJEKTAS  „BALTŲ LITERATŪROS SAVAITĖ/ BALTU LITERATŪRAS NEDELA“

Š. m. rugsėjo 21 -25 dienomis  mūsų mokykla dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projekte  „Baltų literatūros savaitė/ Baltu literatūras nedela“, kuriuo metu 6b, 7  klasių mokiniai (koordinatorė: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Regina Šereikė) su bendraamžiais iš kelių dešimčių Lietuvos ir Latvijos mokyklų domėjosi kaimyninės šalies istorija, kalba, kultūra, geografija, susipažino su latvių rašytojais, skaitė ir interpretavo jų kūrinius, minėjo Baltų vienybės dieną bei dalinosi savo įspūdžiais su kitais bendruomenės nariais bei projekto dalyviais. Projektas „Baltų literatūros savaitė“ Lietuvos ir Latvijos mokyklose vyksta nuo 2017 metų. Mūsų mokykla jame dalyvavo jau ne pirmą kartą.

Šiame projekte mūsų mokyklos  mokiniai  skaitė nuostabią  Anos Saksės knygelę „Pasakos apie gėles“ ir buvo sužavėti nuostabiomis pasakomis iš gėlių gyvenimo, kurios panašios į žmonių likimus: liūdnos ir tragiškos, apie meilę ir gėrį, išdavystę ir neapykantą. Labiausiai patikusias pasakas iliustravo, kūrė ir minė mįsles apie gėles. Surengė  knygoje aprašomų gėlių nuotraukų parodą. Mokėsi gėlių pavadinimų latvių kalba, lygino su gimtąja kalba.

Šio projekto iniciatoriai – Jonavos rajono Žeimių mokykla –daugiafunkcis centras ir Jonavos rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis.

Projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, Jonavos rajono savivaldybė, Latvijos Nacionalinis kino centras, Lietuvos kino centras.

Projekto rėmėjai: „Kavos Draugas“, „Fėjos namai“, „Sapiegos klinika“„Glasseson“, „Skaitmeninė rinkodara“, „Lonas“.

Projekto Facebook grupė: „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa“

 Projekto koordinatorė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  metodininkė Regina Šereikė

 

 

  

TARPTAUTINIS LIETUVOS IR LATVIJOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ PROJEKTAS  „BALTŲ LITERATŪROS SAVAITĖ/ BALTU LITERATŪRAS NEDELA“. DARBO ĮVERTINIMAS, APDOVANOJIMAI.

 

 

 

NUO 2020-01-01 JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLA DALYVAUJA PROGRAMOS „ERASMUS+“ PROJEKTE „EDUKACINĖS IR EMOCINĖS APLINKOS MOKYKLOJE“.

Uždaviniai:

1.    Pasisemti patirties, kaip kurti ir plėtoti edukacines, emocines aplinklas mokykloje, siekiant pagerinti mokinių paasiekimus, savijautą, santykius ir pasitikėjimą savimi;

2.    Planuojant ir organizuojant mokymąsi, parinkti prasmingas ugdymosi veiklas/ aplinkas, kurios skatintų mokinių smalsumą, entuziazmą bei sudarytų sąlygas kurti ir išgyventi pažinimo džiaugsmą;

3.    Tobulinant mokytojų bendrąsias ir dalykines komptetencijas, palaikyti tarimosi ir dalijimosi patirtimi kultūrą.

Pirmi mokymai Švietimas kitose aplinkose – mokinių įtraukimo į mokymąsi lauko sąlygomis patirtisvyko Kipre.

 

  

 

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio metu priimti sprendimai galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt.


 

Dalyvaujame ES projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

DALYVAUJAME PROJEKTE  „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“  

Mūsų mokykla dalyvauja „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ projekte.  Nuo 2018 m vasario mėnesio iki 2019 metų vasario mūsų mokyklos mokiniai dalyvaus šešiose edukacinėse veiklose. Tai gamtinės ekologinės krypties ir kultūrinės meninės ir technologijų,  kūrybinių industrijų krypčių programos. Edukacijos vykdomos visoje Lietuvoje, į keliones mokiniai vyksta nemokamai. Vienoje edukacinėje veikloje dalyvauja iki 25 mokinių. Projektas rašytas pradinių klasių mokiniams. Projektą rašė ir koordinuoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Šereikaitė.

Edukacinė veikla „Geležinkelių pasaulis“

Toliau vykdome projektą  ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Šį kartą vykome į Vilnių. Ten lankėmės Geležinkelių  muziejuje ir dalyvavome edukacijoje ,,Geležinkelių pasaulis“.

Dalyvaudami edukacinėje veikloje susipažino su geležinkelių srities specifika ir įdomybėmis, su kelininkų, iešmininkų, ryšininkų ir aptarnavimo srities profesijų istorija ir šiuolaikinėmis technologijomis, geležinkelininkų įranga ir darbo priemonėmis, sužinojo, kaip valdomi transporto srautai.

 

 

 

 

Edukacinė veikla „Ropliai ir varliagyviai“

Edukacinė  veikla „Ropliai ir varliagyviai“ vyko Trakų Vokės sodyboje, prie tvenkinio. Užsiėmimų metu  vaikai  sužinojo kur ir kaip gyvena, kaip veisiasi, žiemoja, kuo minta Lietuvoje gyvenantys varliagyviai. Taip pat kokios grėsmės jiems kyla. Įdomiausia, kad patys galėjo „žvejoti“ tvenkinyje, gyvai tyrinėjo tvenkinio gyventojus. Pasivaikščiojo po parka, išgirdo gamtos garsus, klausėsi vandens čiurlenimo. 

    

Edukacinė veikla „Nuo avytės iki kojinytės“

Edukacinė  veikla „Nuo avytės iki kojinytės“ vyko Agluonėnų etnografinėje sodyboje.  Užsiėmimų metu  vaikai  sužinojo apie vilną, jos senovinį kirpimą, šukavimą (karšimą), verpimą, dažymą, siūlų vijimą. Susipažino su įvairiais Klaipėdos krašto ūkininkų naudotais prietaisais, skirtais vilnos apdirbimui. Vėlė   muilo gabalėlį, kurį galės pritaikyti  kaip kempinę.

Smagu, kad visus darbus galėjo išbandyti patys, patyrė daug smagių įspūdžių.

     

Edukacinė veikla „Maistas gamtoje“

Trečiokai vyko į edukacinę veiklą ,,Maistas gamtoje“ Labanore. Susipažino su Lietuvoje natūralioje gamtoje augančiais maistiniais augalais. Pradinių klasių mokiniams skirta išvyka į pažintinį taką, kur vaikai mokėsi pažinti nuodingus ir valgomus grybus bei augalus, ragavo juos.

Įgijo tiriamojo darbo įgūdžių, pažino gamtą ir ugdėsi  gamtamokslinę savimonę. Vaikai patys tyrinėjo augalus,  ir ieškojo jų pritaikymo kasdieniniame gyvenime.

 

 

„ERAZMUS +“ KA1 PROJEKTAS

„PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJA: KOKS AŠ ESU – TOKIA IR MANO APLINKA“

Nuo 2017 m. birželio mėnesio mokyklos mokytojų komandos dalyvauja „Erazmus +“ KA1 projekte „Pabėgėlių integracija: koks aš esu – tokia ir mano aplinka“. Projektas vyks 2 metus.

Projekto tikslai:

1. Pasisemti patirties ir idėjų, kaip efektyviau, įdomiau, kompetetingiau organizuoti formalųjį ir neformalųjį  pabėgėlių ugdymą.

2. Integruoti pabėgėlius  į mokyklos kultūrines, pilietines, socialines, pažintines veiklas.

2. Konsultuoti rajono ir respublikos pedagogus pabėgėlių ugdymo ir integracijos klausimais.

3. Gerinti mokyklos bendruomenės anglų kalbos žinių lygį ir įvairių kultūrų supratimą.

Mokytojų komandos tobulins savo asmenines ir dalykines kompetencijas Kroatijoje, Slovėnijoje, Sicilijoje ir Ispanijoje.

Vizito Kroatijoje programos „Anglų kalbos įgūdžių gerinimas“ lūkesčiai:

1. Sumažinti kalbinį barjerą su pabėgėliais, tobulindami anglų kalbos žinias (gebės bendrauti anglų kalba kasdieninėmis temomis);

2. Supažindinti mokinius (anglų kalba) ir mokytojus (lietuvių kalba) su Kroatijos kultūra;

3. Pasidalindami patirtimi su mokyklos mokytojais, skatinti juos taikyti inovatyvius darbo metodus pamokose.

Vizito Slovėnijoje programos „Daugiakultūriškumas - mokytojų vaidmuo imigrantų vaikų integracijos procese“ lūkesčiai:

 

1. Suvokti imigrantų vaikų emocinį ir psichologinį stresą bei prisitaikymo galimybes naujoje aplinkoje;

2. Ieškoti galimybių ir būdų, kaip įveikti savo šalies ir pabėgėlių kultūrinius skirtumus;

3. Integruodami skirtingas veiklas, skatinančias multikulturalizmą klasėje, mažinti kultūrinius ir kalbinius barjerus tarp mokyklos bendruomenės ir pabėgėlių;

4. Gebėti pasiūlyti idėjas mokyklos 2018- 2023 m. strateginiam planui, susijusias su multikultūriškumu mokykloje;

5. Bendradarbiaujant su Ruklos Pabėgėlių priėmimo centru, rajono švietimo institucijomis ir pabėgėlių tėvais, įgyvendinti siekiamas idėjas, naujas iniciatyvas;

6. Tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas dirbant su pabėgėliais;

7. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Vizito Italijoje programos „Darbo su pabėgėliais ir/ ar imigrantais ypatumai: Italijos patirtis“ lūkesčiai:

1. Gebėti reflektuoti ir pervertinti savo profesinius ir socialinius kontekstus bei patirtis, įgyti žinių, kaip analizuoti savo veiklas;

2. Įsigyti priemonių ar darbo praktikos pavyzdžių, padedančių ruošti mokymo(si) ar integracijos programas;

3. Pasiruošti ir galėti pagelbėti savo organizacijos ir kitiems švietimo atstovams priimti šiuolaikinės realijos teikiamus iššūkius;

4. Gebėti efektyviau planuoti veiklas ir rasti tinkamiausius sprendimo būdus;

5. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Vizito Ispanijoje programos „Koučingas nepalankioje padėtyje esantiems pabėgėliams: tarpkultūra, tolerancija ir įvairovė“ lūkesčiai:

1. Gebėti geriau valdyti stresą ir emocijas bei mažinti negatyvų požiūrį pabėgėlių atžvilgiu;

2. Gebėti atpažinti ir keisti neigiamus nusistatymus savo aplinkoje pozityviais;

3. Raginti mokytojus taikyti įvairius įrankius ir šaltinius, gerinančius multikultūrinę klasės atmosferą;

4. Skatinti pabėgėlius siekti išsilavinimo;

5. Įtvirtinti/patobulinti užsienio (anglų) kalbos  žinias.

Poveikis projekte dalyvaujantiems dalyviams ir dalyvaujančiai(oms) oganizacijai(oms) bei tikslinėms grupėms:

1. Mokyklos 2008-2023 m. vizijos orientavimas į ateities iššūkius švietimui, pagrįstus multikultūriniu ugdymu.

2. Mokyklos bendruomenės tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas, suvokiant savo ir kitų tapatybę bei tinkamai prisiderinant prie socialinio ir kultūrinio europinio konteksto.

3. Užsieniečių vaikų ugdymo proceso efektyvesnis planavimas ir organizavimas bei tikslingesnė ugdymo turinio ir mokymo(si) strategijų atranka.

4. Dalyvių asmeninių profesinių kompetencijų praplėtimas, planuojant ir organizuojant darbą su pabėgėliais bei skleidžiant ir dalinantis patirtimi su švietimo atstovais.

5. Sklandesnė (saugumas, pasitikėjimas, motyvacija, susidomėjimas ir pan.) pabėgėlių integracija į ugdymo(si) procesą, mokyklos, šalies, Europos gyvenimą.

Apie projekto rezultatus bus pasidalinta:

1. Straipsniai vietinėje ir respublikinėje spaudoje, informacija mokyklos, rajono, respublikos tinklalapiuose, www.etwinning.net ir www.schooleducationgateway.eu tarptautiniuose tinklalapiuose;

2. Pranešimai, mokymai, seminarai mokyklos, miesto, šalies švietimo atstovams, dirbantiems ar besiruošiantiems darbui su pabėgėliais.

Kriterijai, pagal kuriuos bus įvertinti projekto suplanuoti tikslai:

1. Projekto dalyvių savianalizės anketa „Lūkesčių išsipildymas" (prieš/ per/ po kiekvieno mobilumo);

2. Tikslinių grupių/ respondentų interviu/ anketinė apklausa prieš ir po mokymų/ seminarų (mokiniams „Aš ir pabėgėliai", mokytojams „Mano požiūris ir darbas su pabėgėliais", tėvams „Šeimos požiūris į pabėgėlius", švietimo atstovams „Keičiuosi aš- keičiasi ir mano aplinka");

3. Anketa „Pabėgėlių mokinių ir jų tėvų/ globėjų pasiekimų ir savijautos rezultatai".

                                                                                            Projekto vadovė Gitana Lemkienė

Įspūdžiai iš kursų Kroatijoje

     

Mobilumo grupės dalyvių Violetos Gaidamavičienės, Irūnos Januškevičienės, Svetlanos Ržeutskajos, Rasos Šiaulienės vizito Slovėnijoje, Liublijanoje patirtis ir įspūdžiai tema „Daugiakultūriškumas - mokytojų vaidmuo imigrantų vaikų integracijos procese“

Darbo grupėse buvo išklausyti pranešimai bei pasidalinta patirtimis šiomis temomis:
„Tarpkultūrinis ugdymas: kaip sėkmingai įtraukti migrantų vaikus“;
„Kaip įveikti išankstines nuostatas?“;
„Kaip ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją?‘;
„Imigrantų vaikų emocinės ir psichologinės būsenos įveikimas integruojant į naują aplinką“;
„Mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimas“.
Vyko pažintiniai vizitai į mokyklas: į Maks Durjava Maribor pradinę bei profesinę Maisto ir techlologijų mokyklas.

    

 

Mobilumo grupės vizitas į Siciliją 2018 m. balandžio 2-6 d.

Dalyviai: Gitana Lemkienė, Violeta Gaidamavičienė, Irūna Januškevičienė, Edita Šereikaitė.

 

Kursai vyko Sicilijoje - didžiausioje pietų Italijos saloje, (kitaip vadinama Saulės sala), Mesinos rajone esančiame mažame jaukiame miestelyje Itala. 

Kursų pavadinimas ,,Darbo su pabėgėliais ir/ ar imigrantais ypatumai: Italijos patirtis". Šių kursų metu turėjome galimybę susipažinti su Italijos ilgamete patirtimi, dirbant su pabėgėliais ir imigrantais iš trečiųjų, ne Europos sąjungos, valstybių. Nuolat aštrėjanti pasaulio politinė krizė, nevaldomai didėjantys pabėgėlių ir imigrantų iš Afrikos, Azijos šalių srautai sukūrė poreikį savalaikiai reaguoti į situaciją skirtingose srityse. Kartu su į Europą plūstančiais suaugusiais asmenimis, pavojingais būdais sausuma ir jūra atkeliauja mažamečiai, mokyklinio amžiaus vaikai, studentiško amžiaus jaunuoliai. Jų sklandžiai integracijai kitokioje, nei jiems įprasta, švietimo sistemoje būtina pasiruošti, sužinant svarbiausius galimus iššūkius ir jų sprendimo būdus.

Dėkojame kursų vadovei Simonai, kuri supažindino su pabėgėlių suaugusių ir paauglių priėmimo centrais, jų gyvenimo ypatumais, džiaugsmais ir problemomis.

          

 

Ko išmokome, pamatėme, susipažinome Ispanijoje kursų metu?

2018 m. gegužės 5 – 11 d. Erazmus mokytojų komanda dalyvavo Ispanijoje organizuojamuose kursuose. Programos tema „Mokymai nepalankioje padėtyje atsidūrusioms šeimoms (pabėgėliai-prieglobsčio ieškotojai), įvairių kultūrų sąveika, tolerancija ir įvairovė klasėse“. (Vieta: Alcalá de Henares-Madridas-Ispanija).

Dalyviai: V. Gaidamavičienė, D. Stankevičienė, G. Ulinskaitė, K. Ivanovė.

Kursų metu pasisėmė žinių, patirčių bei praktinių įgūdžių šiomis temomis:

- Atsikratyti ir sumažinti streso lygį, suformuoti reikiamus sugebėjimus emocijoms valdyti.

- Sukurti strategijas, kaip elgtis su smurtiniu ar agresyviu elgesiu ir jį pašalinti. Vaikų kaip pabėgėlių patirtis.

- Suprasti fizinės ir psichinės sveikatos problemų priežastis mokytojų profesijoje.

- Gerinti tarpasmeninius santykius švietimo aplinkoje.

- Nustatyti ribojančius ir neigiamus įsitikinimus ir juos paversti teigiamais.

- Analizuokite patyčias, agresyvų elgesį ir žodinį ir fizinį smurtą.

- Įveikti nerimą klasėje. Tolerancija-įvairovė klasėje.

- Sužinoti apie įvairias klasėje taikytinas priemones ir išteklius gerovei sukurti.

Ekskursijos metu po Alcalá de Henares susipažino su  pasaulio paveldu Miguel de Servanteso gimtine bei apsilankė Cervantes‘o Don Kichoto muziejuje.

      

 

PROJEKTAS  „VAIKŲ DIENOS CENTRAS- PILNAVERTĖ VAIKYSTĖ RUKLOJE“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jonavos rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 3 d. pasirašė projekto „Vaikų dienos centras-pilnavertė vaikystė Rukloje“ įgyvendinimo sutartį.  Šio projekto tikslas – stiprinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir integruoti jas į visuomenę pilnaverčiam gyvenimui. Projekto uždavinys – įsteigti vaikų dienos centrą nenaudojamose Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos patalpose pirmame aukšte, viename korpuse ir rusyje, kur būtų suremontuotos patalpos ir nupirktos priemonės bei įranga socialinės rizikos šeimų vaikų užimtumui. Numatoma, kad vaikų dienos centras savo veiklą pradės 2015 m. liepos mėnesį. 

 

 

 

     Jei kas paklaustų, kokia buvo mūsų mokyklos pagrindinė Mokyklų pažangos projekto „Geresnių mokymosi pasiekimų link“ idėja, nedvejodami atsakytume Ugdymo plėtotės centro metodininkės Vilijos Zeliankienės žodžiais, kad „...viena iš svarbiausių sėkmingo ugdymo ir mokėjimo mokytis kompetencijos prielaidų – vaikų motyvacija mokytis. Šiuolaikinio ugdymo tikslas – ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet visų pirma motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi pasitikinčią, atsakingą, kompetentingą asmenį. Jei mokinys nėra motyvuotas, negalima tikėtis gerų mokymosi rezultatų, deja, dažnai mokyklose susiduriama su problema, kad net ir gabūs mokiniai stokoja motyvacijos mokytis“. Tad ir mes tikėjome, kad šiuolaikiškas mokinių motyvavimas padeda pagerinti jų pasiekimus.
     Lapkričio mėnesį prasidėjo darbų karštinė – projekto veiklų įgyvendinimas. Skubėjome tokiu tempu, nepagalvodami apie save, artėjančias šventes, kasdieninius rūpesčius, kartais prasilenkdami vieni su kitais tik „labas“, tarsi ištirpome „lapkričio mėnesio laike“. Žinojome tik tai, kad tai svarbu visai mokyklos bendruomenei.
     Jei yra pradžia, tai yra ir pabaiga, kai „darbų karštinė“ baigiasi. Dabar galime pasidalinti mintimis, akimirkomis ir nuotaikomis, kaip mums sekėsi įgyvendinti aktualią idėją – ugdant mokinių kompetencijas siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų.
     Džiaugiamės, kad šiame projekte tarp laimėjusiųjų buvome lyderiai. Tad ir toliau pasiryžę tobulėti, kūrybiškai spręsti problemas, išbandyti naujoves. „Ar sugavome motyvaciją?“ –lieka visada atviras klausimas.

Ir kitoms Lietuvos mokykloms linkime sėkmės pasitinkant naujus iššūkius!

                                        Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė

 

PROJEKTO „GERESNIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ LINK“ VEIKLŲ KALEIDOSKOPAS

 

SEMINARAS MOKYTOJAMS  „SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE“

     2014 m. gruodžio 1 d. mokykloje vyko seminaras mokytojams „Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“, kurį vedė lektorė Zita Nauckūnaitė – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos didaktikos katedros docentė, UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja.
     Seminaro metu įgijome žinių ir kompetencijų šiomis temomis:
1. Mokymo(si) proceso valdymas, skaitant dalykinius tekstus;
2. Teksto suvokimo strategijų tikslingas taikymas;
3. Šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumų suvokimas ir pritaikymas praktikoje.
     Direktoriaus Dariaus Mockaus iniciatyva organizuojamo posėdžio metu mokytojai pasidalino įspūdžiais apie seminarą – reflektavo „Ką naujo sužinojo? ir „Ką ir kur tai panaudos?“. Diskutuodami grupėse padarėme išvadą, kad sėkminga pamoka yra ta, kai veiklos įdomios, metodai veiksmingi, dauguma mokinių pasiekia uždavinį ir padaro pažangą, bet, svarbiausia, kai kartu su mokiniais planuojama, ką galima daryti kitaip. 

 

 

INTEGRUOTŲ TIKYBOS-DAILĖS PAMOKŲ CIKLAS „KALĖDINĖ KRAITĖ“

     Organizuojant integruotų tikybos – dailės pamokų ciklą vyravo šventinė Kalėdinė nuotaika. Buvo suplanuotos kelios veiklos šia tema: integruotų tikybos - dailės pamokų ciklas „Kalėdinė kraitė“ 5a klasėje ir mokinių akcija ,,Laukime Kalėdų kartu“ 1-4 klasėse.
     Pamokų metu ne tik kalbėjome apie Adventą, artėjančias šv.Kalėdas, išmokome pasigaminti Adventinius vainikus, tačiau svarbiausias akcentas buvo tai, kad akcijos metu mokiniai iš klasės į klasę nešė žinią apie Adventą ir kiekvienai klasei dovanojo pagamintus Adventinius vainikus.
     Mokinių atsiliepimai apie įvykdytas veiklas byloja daugiau nei įamžintos akimirkos nuotraukose:
     „Išmokau daryti Adventinį vainiką. Sužinojau, kad vainikų puošimui tinka įvairios medžiagos, kaštonai, kankorėžiai, samanos“. Silvija Šliužaitė 5a kl.
     „Aš esu Gytis. Ir aš kūriau Adventinį vainiką. Deja, pirmą pamoką nieko neatsinešiau, pamiršau. Tačiau mūsų mokytojos geros, todėl davė medžiagų mano vainiko pagrindui ir jo puošimui. Man teko skubėti, tačiau aš džiaugiuosi savo darbu. Labai ačiū klasės draugams už pagalbą. Norėčiau, kad tokių pamokų būtų daugiau.” Gytis Kriščiūnas 5a kl.
     „Man labiausiai patiko daryti patį vainiką, jį puošti, nes nei karto nebuvau to daręs. Gražesnį padaryti nesigavo, bet ir taip gražų padariau. Mokytojos padėjo, ačiū. Norėčiau dar vainikų pagaminti. Labai patiko“. Justas Šukštulis 5a kl.
„Man labai patiko tokios integruotos dailės - tikybos kalėdinės pamokos, per kurias pynėme Adventinius vainikus, kalbėjom apie Adventą. Tai įdomios, visai kitokios pamokos“. Gabija Krikštaponytė 5a kl.

                                                              Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Kiudulienė
                                                          Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Edita Janavičienė

 

 

 

INTEGRUOTAS ANGLŲ KLB. – GEOGRAFIJOS PROJEKTAS „MANO ŠALIS – LIETUVA“

 

     Lapkričio 26 d. Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai su mokytojomis K. Galvydyte ir A. Orechoviene  vyko į integruotą anglų kalbos – geografijos pažintinę ir edukacinę pamoką – ekskursiją „Mano šalis - Lithuania”.
     Pirmoji ekskursijos stotelė –Trakų pilis bei jos apylinkės. Nors oro sąlygos nedžiugino, bet pilies muziejaus aplankymas paliko gražų įspūdį. Mokiniai domėjosi istoriniais faktais, architektūra, turėjo galimybę patys nusikaldinti monetas su Trakų pilies atvaizdu. Dalindamiesi įspūdžiais vykome į Vievį, Kelių muziejų. Tai - antroji stotelė, kurioje mūsų laukė muziejaus gidas p. Juozas.  Jis pasakojo apie šio muziejaus įkūrimo istoriją. Turėjome unikalią galimybę tarsi prisiliesti prie vienos iš seniausių Lietuvoje  kelių tiesimo technikos, matėme senuosius autogreiderius, asfalto volus, buldozerius. Dauguma kelių tiesimo technikos pavadinimų mokiniams buvo negirdėti, daugelis sakė, jog yra matę tik senuose filmuose. Kelių muziejaus patalpose yra įrengtas zoologijos kampelis, kuriame įvairių žvėrelių ir paukščių iškamšų asmeninę kolekciją eksponuoja p. Juozas, muziejaus gidas.
     Kelionė tęsėsi į Kauno hidroelektrinę. Tai didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti hidroelektrinė Lietuvoje. Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos, aukščiau Kauno miesto. Turėjome galimybę pabuvoti pačiame Nemuno dugne, stebėti turbinų darbą, klausytis Kauno HE darbuotojo pasakojimų apie hidroelektrinę, jos statybos istorinius faktus, bei hidroelektrinės reikšmę Lietuvos ūkiui. Sužinojome, kad Kauno HE buvo suteiktas Lietuvos Prezidento A. M. Brazausko vardas. Moksleiviams labai patiko Kauno marių panorama. Įspūdžių išties daug.
     Ketvirtoji stotelė – Kauno pilis. Tai jau paskutinis mūsų ekskursijos objektas. Į pilies teritoriją įžengėme jau temstant, tad pilies apšvietimas jai suteikė didingumo. Gido pasakojimas ir galimybė pabuvoti pilies rūsiuose suteikė moksleiviams neišdildomą įspūdį, tad ir užduotys po edukacinės pamokėlės buvo įveikiamos.
     Tądien mūsų kelionė po Lietuvą baigėsi. Ji paliko neišdildomą įspūdį ir grožio bei gėrio pajautimą. Laikas bėga, palikdamas savo pėdsaką, jis neužmaršina ir neištrina gėrio ir grožio, laikas gali keisti tiktai formas ir požiūrius.

Geografijos mokytojas A.Orechovienė
Anglų klb. vyr. mokytoja K. Galvydytė

 

 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS LAIPIOJIMO CENTRE  „MIEGANTYS DRAMBLIAI“

 

     2014 m. gruodžio 12 d. 8b kl. mokiniai vyko į Kauną į edukacinį sportinį užsiėmimą laipiojimo centre „Miegantys drambliai“.
     Mus pasitikęs instruktorius pademonstravo filmuką ir papasakojimo apie laipiojimo sportą. Mokiniai sužinojo, kokios yra laipiojimo sporto rūšys ir, kad šis sportas reikalauja didelės ištvermės ir gero psichologinio pasirengimo, nes varžyboms naudojamos dirbtinės laipiojimo sienos su prisuktais kybiais, imituojančiais natūralią uolą. Laipiojama ne tik uolomis ar kalnais, bet ir pastatais – toks būdas vadinamas buildering (laipiojimas pastatais). Jis dažniausiai propaguojamas šalyse, kuriose nėra uolų (prie tokių priskiriama ir Lietuva).
     Šį laipiojimo būdą išbandėme ir mes. Mokiniai turėjo įveikti vieną už kitą sudėtingesnes trasas/kliūtis. Vėliau žaidė komandinius žaidimus, kurių metu turėjo padėti draugui bei kovoti ne tik už save, bet ir už komandą. Smagiai praleidę laiką, visi suprato, kad laipiojimas yra ne tik sportas , bet ir laisvalaikio praleidimo būdas.
     Grįždami namo, vieningai sutarėme, kad tokie užsiėmimai ugdo klasės bendrystės jausmą bei moko turiningai leisti laisvalaikį.

                           Klasės vadovė Gitana Lemkienė

  

  

 

CHEMIJOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAS „NAUDINGOSIOS  IŠKASENOS“

   Lapkričio 11, 12 dienomis Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai buvo supažindinti su projektu, vyksiančia veikla, jo tikslais ir uždaviniais. Projekto dalyviams buvo skirtos užduotys: naudojantis IT, biblioteka bei vadovėliais rinkti pirminę medžiagą.

     Lapkričio 19 d. projekto dalyviai devintokai vyko į Jonavos „Neries“ pagrindinės  mokyklos Uolienų ir mineralų muziejų. Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja Eugenija Bieliauskaitė pravedė edukacinę pamoką. Ji supažindino mokinius su muziejaus uolienų ir mineralų kolekcija. Mokiniai ne tik pamatė, kaip atrodo uolienos, bet ir galėjo palaikyti jas rankose. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai atliko testą, o  geriausieji buvo apdovanoti skirtukais.
    Gruodžio 2 - 3 dienomis integruotų chemijos ir informacinių technologijų pamokų metu mokiniai rengė pateiktis: susisteminę ir apipavidalinę turimą informaciją, pristatė savo draugams ir buvo įvertinti pažymiais.

Chemijos mokytoja Lina Bruzgienė
informacinių technologijų mokytoja Daiva Šimaitienė

 

 

 

 

„TEATRAS – PASLAPTINGA IR MISTINĖ VIETA, SLEPIANTI DAUG INTRIGUOJANČIŲ PASLAPČIŲ“

     Valstybinio jaunimo teatro aktorė Aušra Pukelytė sukūrė spektaklį - ekskursiją, skirtą supažindinti vaikus  su vidine ir nematoma teatro dalimi. Kelionėje po teatrą ji, pasakodama įvairias istorijas apie teatro pastatą, lydėjo  žiūrovus ten, kur paprastai netenka pabuvoti eiliniam teatro lankytojui: į grimo ir persirengimo kambarius, siuvyklą, kostiumų sandėlį, milžiniškas dekoracijų laikymo patalpas.
     Ekspedicijos dalyvių laukė netikėtumai:  sutikta mistinė teatre klaidžiojanti  Elenos Oginskienės šmėkla, sulaukta minkštų Gauruočio apkabinimų, o teatro grimerių dėka patys mokiniai pavirto personažu ar pasimatavo įmantrius kostiumus.
     Ekskursiją vainikavo Aušros Pukelytės vaidinama pasaka apie išmintingąją princesę, kurios metu buvo galima pamatyti visas spektaklių metu naudojamas technines įmantrybes.
     Po edukacinio užsiėmimo 4a kl. mokiniai apie patirtus įspūdžius sakė, kad tai norėtų pamatyti dar ir dar kartą.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Šereikaitė

  

 

 

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KLB. – GEOGRAFIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA „MANO MIESTELIO ISTORIJOS“

 

     Pažinti savo gimtąjį kraštą – tai džiaugtis jo žmonių literatūriniu palikimu, grožėtis gamtovaizdžiais, pažinti kultūros paminklus, pajausti krašto dvasią, patenkinti savo estetinius poreikius, praturtinti žiniomis visas atminties kerteles.

     Jonavos rajono Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos 9 – 10 klasių mokiniai  vyko į integruotą lietuvių kalbos – geografijos pažintinę ir edukacinę pamoką – ekskursiją „Mano miestelio istorijos“. Ši išvyka remiama Mokyklų pažangos 2014 m. konkurso projekto „Aukštesnių pasiekimų link“ lėšomis.
     Pirmoji ekskursijos stotelė – Jonavos raj. Skarulių Šv. Onos bažnyčia. Mokiniai susidomėję klausėsi Jonavos Krašto muziejaus muziejininkės Ramunė Ruzgienės pasakojamų istorijų  apie Skarulių bažnyčią. Juos nustebino faktas, kad bažnyčios  statybai buvo naudojami kiaušinių baltymai. Aplankėme  kapus, esančius bažnyčios teritorijoje.
     Šveicarijos miestelis - antroji stotelė. Tautodailės ir amatų centre mokiniai turėjo unikalią galimybę tarsi prisiliesti prie lietuviško senojo kaimo, jo amatų, mūsų senolių buities. Matė senovines audimo stakles, kai kurie pirmą kartą pamatė liną, aplankė staliaus dirbtuvių, bitininkystės, žiniuonės kambarėlius.
     Praulių kaime esančioje  žymaus rašytojo dramaturgo Raimundo  Samulevičiaus sodyboje  moksleiviai  daug klausinėjo apie rašytojo kūrybą, vartė jo knygas, skaitė dramų ištraukas. Ne vienas prisipažino, kad pirmą kartą išgirdo apie tragišką dramaturgo Raimundo Samulevičiau likimą, sužinojo apie jo gyvenimo būdą, pomėgius.
     Ketvirtoji stotelė – Žeimiai. Čia yra nuo XVIIIa. išlikęs parkas, kuriame – apie 2Mokinių keramikos darbų projektinės veiklos

Informacija atnaujinta: 2022-03-05 14:10:59