PLANAVIMO DOKUMENTAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2021 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

 

 

Sutikimas dalyvauti Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro vykdomame mokinių periodiniame tyrime
Direktoriaus metų veiklos ataskaita
2021 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai
Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų priėmimo į mokyklą, mokinių paskirstymo į klases ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Direktoriaus metų veiklos ataskaita (2020 m.)
Metinis veiklos planas 2021 metams
Darbuotojų veiklos vertinimo/įsivertinimo ir skatinimo tvarka
Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl rajono savivaldybės mero 2020 m. gruodžio 3 d. potvarkio Nr. 1B-70 „Dėl konkurso Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo“
Jonavos rajono mero potvarkis „Dėl konkurso Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti atrankos komisijos sudarymo“
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų pakeitimai 2020-2021 m.m.
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų etikos kodeksas
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2020-09-01)
Direktoriaus metų veiklos ataskaita (2019 m.)
Direktoriaus 2020 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai
Metinis veiklos planas 2020 metams
Rajoninio moksleivių konkurso „Keliaujame istorijos, geografijos ir biblijos puslapiais“ nuostatai
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas
Mokinių lankomumo aprašas (Priedas Nr. 1 „Pažyma dėl neatvykimo į mokyklą“ aprašo paskutiniame lape)
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Metinis veiklos planas 2019 metams
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
2017-2018 ir 2018-2019 m.m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Strateginis planas 2018-2022 m.
Įsakymas dėl Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo nr. V1-200 „Dėl 2017 - 2018 ir 2018 – 2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Metinis veiklos planas 2018 metams.
Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Įsakymas dėl „Naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams tvarkos aprašo tvirtinimo“
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro naudojimosi neatlygintinai įstaigos patalpomis Jonavos rajono bendruomenių poreikiams
Prašymas dėl įtraukimo į darbo tarybos rinkimų kandidatų sąrašą
Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas ir įsakymas
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (2017-07-27)
Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (2017-07-27)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimų objektyvumo nagrinėjimo tvarka
Mokinių elgesio, skatinimo, drausminimo bei poveikio priemonių tvarka
Metodinių grupių nuostatai
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas 2013-2018 metams
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos strateginis planas 2014-2018 m.

Informacija atnaujinta: 2021-01-20 15:55:42