MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2021 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

Įsivertinimas    

Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaita 2021-02-04
Direktoriaus metų veiklos ataskaita (2020 m.)
Penktokų adaptacijos tyrimo analizė (2020 m. lapkričio mėn.)
5-8 kl. mokinių apklausos „Mokyklos mikroklimatas“ ataskaita
Bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 m.m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa
Direktoriaus metų veiklos ataskaita (2019 m.)
Veiklos kokybės platusis įsivertinimas (2019 m. lapkritis)
Bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 m.m. įsivertinimo ir pažangos anketa
2019 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita
Mokinių apklausos duomenys apie „Ugdymą(si) ir mokinių patirtis, 2019 m.
2018 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita
Mokytojų apklausos duomenys apie „Ugdymą(si) ir mokinių patirtis“, 2018-11-28
Mokinių apklausos duomenys apie „Ugdymą(si) ir santykius“, 2017-12-14
Mokytojų apklausos „Darbo, bendradarbiavimo, mikroklimato ir pokyčių inicijavimo bei sprendimų priėmimų situacijų įvertinimas“ duomenys, 2017-11-29
Mokinių apklausos duomenys „Apie mokyklos ir mokymo kokybę“, 2017-11-28
Veiklos rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ įsivertinimo planas ir ataskaita (pažangos pastovumas, pasiekimų asmeniškumas)
Veiklos rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ įsivertinimo planas ir ataskaita (optimalumas, visybiškumas)
Mokinių apklausos „Mokinių kultūra“ duomenys, 2016-11-28
Ruklos Jono Staniskausko mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos įsivertinimo darbo grupės planas 2016-2017 m.m.
Pažyma apie mokyklos veiklos tobulinimo plano priemonių įgyvendinimą 2015-2016 m.m.
Mokinių apklausos „Pasiekimai“ duomenys, 2016 m. gegužės mėn.
Mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2016 m. kovo mėn.
Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės planas 2015-2016 m.m.
5-10 kl. mokinių apklausos rezultatai apie pamokos kokybę, klasės valdymą, namų darbų skyrimą, tikslingumą, diferencijavimą, pagalbą. 2014 m. gruodžio mėn.
5-10 kl. mokinių apklausos duomenys „Namų darbų skyrimo tikslingumas, diferencijavimas, pagalba“. 2014 m. gruodžio mėn.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Sritis „Ugdymas ir mokymasis“, 2014 m. gruodžio mėn.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Sritis „Mokyklos kultūra“, 2014 m. lapkričio mėn.
Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės planas 2014-2015 m.m.
Platusis auditas. 2014 m. rugsėjis
Mokyklos veiklos įsivertinimas (platusis). 2014 m. rugsėjis
2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas. 5.2.2.Mokymosi veiklos diferencijavimas (2014 m.)
Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 2014 m.
Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės planas 2013-2014 m.m.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija“, 2.1.4. „Pasirenkamosios programos“, 2013 m.
Mokyklos išorinio vertinimo ataskaita (2013 m. kovo mėn.)
Stipriausios mokyklos sritys 2013 m.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida“ (2012 m. spalio-gruodžio mėn.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (2012 m. spalio-gruodžio mėn.)
Mokyklos veiklos sričių įvertinimo palyginimas 2007-2012 m.
Mokyklos veiklos tobulinimui metodinių grupių siūlomos rekomendacijos (2012 m.)
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Sritis „Mokyklos kultūra“ (2012 m. balandžio-gegužės mėn.
Mokyklos veiklos sričių „Ugdymas ir mokymasis“, „Mokyklos strateginis valdymas“ įsivertinimo ataskaita (2011 m. lapkričio-gruodžio mėn.)
Mokyklos veiklos sričių „Pasiekimai“ (2007-2010 m.m.) ir „Mokyklos strateginis valdymas“ (2007-2010 m.m.) kokybės įvertinimo palyginimas
Mokyklos veiklos sričių „Pasiekimai“, „Mokyklos strateginis valdymas“ įsivertinimo ataskaita (2010 m. lapkritis-gruodis)

Informacija atnaujinta: 2018-07-19 17:04:24