SIMBOLIKA, ISTORIJA
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
Apie mus
Mokyklos simbolika

 mokyklos emblema    

 

   mokyklos vėliava

Matau. Nedidelis namelis. Per vidurį. Toks mielas ir artimas. Rodos, mano vaikystės apdūmojęs. Jaučiu gėrį, esantį jo viduje.  Juk aplink taip šviesu, gelsva lyg auksu tapyta. Sklinda šiltos, gerosios srovės ir norisi išsimaudyti tuose geltonos spalvos pliūpsniuose - po to vėl sugrįžti į tą namelį, stovintį ant nediduko kalnelio tarsi pasilypėjusį į dangišką erdvę.

Svarbus tas namukas. Svarbiausias. Ratu kiti sutūpę aplink jį kaip apie karalių, tačiau visi kažką kužda man, niūniuoja apie miškus, girias ir laukus. Kuždena taip, kad staiga pajuntu kaip paneriu į šalia raminamai banguojančias vandens vilneles. Išneriu laiminga - o prieš mane vaizduotę sužadinęs Ruklos Jono Stanislauko Mokyklos herbas. Laimingų vaikystės dienų simbolis.

                                                                                                                    Mintys iš mokinio rašinio

Mokyklos daina

Skamba dainos vaikiškais balsais

Laiką savo pamokom skaičiuojam.

Sveikinamės draugiškai rytais,

Tikime stebuklais ir svajojam.

 

Priedainis:

Čia vaikystė, čia jaunystė,

Džiaugsmai, praradimai,

Čia sėkmė ir ir draugystė,

Darbai ir  likimai.

 

Supa mus žinių pasaulio raidės,

Geriam jo gaivinantį šaltinį.

Skamba džiaugsmo pilnos mūsų gaidos

Per mokyklos skliautus nuvilnija.

 

Šiltas jausmas į rugsėjį veda,

Stanislausko žvilgsnis tarsi lydi.

Glauskim prie širdies jaunystės žiedą,

Išsiskleidęs jis ilgai težydi.

 

Žodžius kūrė lietuvių klb. mokytoja Ema Vosylienė

Melodiją – muzikos mokytoja Jūratė Grušeckienė

 

 
Istorija

      1946 m. Ruklos kaime buvo atidaryta pradinė mokykla. Jai vadovavo Jonas Stanislauskas. Mokykloje veikė keturi skyriai. 1948 m. mokykloje mokėsi 21 mokinys. 1952 m. Ruklos pradinė mokykla performuojama į septynmetę. Vadovauti lieka Jonas Stanislauskas. 

Nuo 1954 m. Ruklos septynmetę mokyklą pagal gyvenamosios vietos pavadinimą imta vadinti Padaigų septynmete mokykla. Jos direktoriumi paskiriamas J. Stanislauskas, kuris vadovauja ir aplinkinių kaimų pradinėms mokykloms.

Dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo, 1955 m. mokykla vėl tampa pradine. Šios mokyklos direktoriumi Jonas Stanislauskas dirbo iki 1970 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 1970 m. rugsėjo 1 d., uždarius šią mokyklą, jis paskiriamas Ilgabradų aštuonmetės mokyklos mokytoju.

Ruklos bei kaimyninių kaimų mokiniai nuo tų metų turėjo lankyti Skarulių aštuonmetę mokyklą.

Jonas Stanislauskas ne kartą buvo apdovanotas Respublikos švietimo ministerijos ir Jonavos rajono švietimo skyriaus pagyrimo ir padėkos raštais, atminimo ženkleliais.

Tarybiniais metais šalia Ruklos kaimo išaugo karinis Ruklos miestelis. 1961 m. buvo įkurta mokykla šio miestelio mokiniams. Ji veikė kaip Skarulių aštuonmetės mokyklos filialas. 1963 m. reorganizuota į savarankišką Ruklos aštuonmetę mokyklą. Joje mokėsi 50 mokinių. Pastatas stovėjo karinio miestelio teritorijoje. Šioje mokykloje buvo dėstoma rusų kalba. Kadangi mokinių skaičius augo, 1968 m. buvo pastatyta nauja 1928m2 ploto mokykla, kainavusi 450 tūkst. rublių.

1978 m. nuolat augant mokinių skaičiui, karinio miestelio plėtros, pastatytas mokyklos priestatas. Bendras mokyklos plotas jau siekė 6330m2, įrengta sporto salė, erdvi valgykla, nauji kabinetai.

Nepraėjus dešimtmečiui, 1987 m. šalia miestelio, vaizdingoje vietoje, išdygo naujas mokyklos pastatas. Mokinių skaičius išaugo iki 877.

1993 m. išėjus iš Lietuvos SSSR kariuomenei, Ruklos miestelyje pradėjo kurtis civiliai gyventojai. Ruklos mokykloje buvo atidarytos lietuviškos klasės. 1993/1994 m.m. mokykloje buvo 7 lietuviškų klasių komplektai, o rusiškų – 9. Rusakalbiams moksleiviams buvo sudarytos sąlygos saugoti savo tautiškumą, papročius. Kasmet augo lietuvių mokinių skaičius, buvo formuojamos naujos lietuviškos klasės.

1997/1998m.m. Ruklos vidurinėje mokykloje nebeliko rusiškų klasių.

Per visą neilgą Ruklos mokyklos istoriją jai vadovavo puikūs pedagogai, savo darbo žinovai:

 • ·        G. Manigulova;
 • ·        O. N. Malkova;
 • ·        M. I. Buklajeva;
 • ·        O. Sliadniova;
 • ·        A. N. Jefimovas;
 • ·        V. Dautartienė;
 • ·        V. Pugačiauskas

Nuo 2004/2005 m.m. vadovauja Darius Mockus.

2005-04-28 Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Ruklos vidurinei mokyklai Jono Stanislausko vardą ir pavadinti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurine mokykla.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1TS-141 nuspręsta pertvarkyti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurinę mokyklą į pagrindinę mokyklą ir pavadinti Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindine mokykla.

 

TRADICINIAI RENGINIAI IR KITA VEIKLA:

 1. Rugsėjo 1-osios šventė „Mokslo ir žinių diena“.
 2. Mokytojų diena. 
 3. Pirmokų krikštynos, priimant į skaitytojų gretas.
 4. Adventinė popietė bendruomenei. 
 5. Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti „Aš mažas lašelis, tavęs Lietuva“. 
 6. Socialinė - pilietinė akcija „Ištiesk ranką - atverk širdį“. 
 7. Akcija - bėgimas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti (kartu su Ruklos karinėmis struktūromis). 
 8. Bendruomeninis renginys „Į svečius pas Kaziuką“. 
 9. Pilietinė akcija „Tolerancijos diena“. 
 10. Socialinė - prevencinė akcija „Darom“, skirta Žemės dienai. 
 11. Ruklovizija. 
 12. Mokyklos diena „Drauge smagiau“. 
 13. Renginys, skirtas Šeimos dienai. 
 14. Mokslo metų baigimo šventė „Sveika, vasara“.


Informacija atnaujinta: 2021-11-09 11:22:13