Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
INFORMACIJA (2022-09-12)

Pagrindinis mokyklos telefonas laikinai neveiks dėl remonto. Būsime pasiekiami šiais numeriais:

868609029, 865595547.

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2022-08-31)

 Plačiau...

ATOSTOGŲ LAIKAS (2022-06-07)

Mokinių atostogų trukmė:

2021 – 2022 m.m.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1 - 10 kl.

2021-11-03

2021-11-09

Žiemos (Kalėdų) 1 – 10 kl.

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos 1 – 10 kl.

2022-02-14

2022-02-18

 

Pavasario (Velykų) 1 – 10 kl.

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros:

1 – 4 klasės

5 - 10 klasės

 

2022-06-10

2022-06-24

 

2022-08-31

2022-08-31

 Plačiau...

PADĖKA (2022-05-11)

 

 Plačiau...

NMPP (2022-04-04)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-2229 redakcija) „Dėl nacionalinių mokinių passiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus vykdomas 4, 6, 8 klasių mokinių NMPP nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 3 d. 

NMPP tikslas - surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

 Plačiau...

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (2022-02-07)

5-10 kl. pamokų tvarkaraštis

Vaizdo  ir garso konferencijų tinklapis

 Plačiau...

REKOMENDACIJOS (2022-01-28)

Kalbų mokytojų metodinės grupės nariai parengė lankstinuką „Skaitymo gebėjimų ugdymo rekomendacijos tėvams, pedagogams“. 

Skaitykite daugiau: https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=824  

 Plačiau...

ĮSAKYMAS (2022-01-20)

Direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje „Pušaitė““

 Plačiau...

INFORMACIJA (2022-01-15)

Siekiant išvengti didelių COVID-19 protrūkių šalies ugdymo įstaigose ir toliau tęsti kontaktinį ugdymą, nuo šiol kiekvieną penktadienį mokiniams (išskyrus tuos, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų buvo diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) atlikus PGR ar antigeno testą) penktadieniais bus išdalinta po 1 greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti sekmadienį, prieš grįžtant į ugdymo procesą.

Jeigu mokinys gauna teigiamą testo rezultatą, turi nedelsiant registruotis PGR testui į mobilų punktą numeriu 1808, www.1808.lt arba skambinti sveikatos specialistei (Rūtai Červiakovskei, tel. 867292475), kad užregistruotų. Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas.

Nuoroda į teisės aktą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7635b18073e811ecb2fe9975f8a9e52e

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2021-08-31)

Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai,

Kviečiame į Mokslo ir žinių dienos šventę, kuri vyks rugsėjo 1 d. 10 val. daugiafunkcio centro kieme.

Mokyklos administracija


 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-07-30)

Jonavos rajono savivaldybė skelbia konkursą Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-05-12)

INFORMUOJAME APIE JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 m. gegužės 10 d. ĮSAKYMĄ „DĖL JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMO” (dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo), kad nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 17 d. (imtinai) 4b kl. mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-04-23)

Mieli tėveliai (globėjai),

Dėl mokinių testavimo sutikimą rasite čia:  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=762

 

 Plačiau...

NMPP (2021-04-21)

Vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021-03-18 įsakymu Nr. VK-155 „Dėl elektroninio nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. rekomendacijų patvirtinimo“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 13 d. 

Tikslas -  tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

4 klasė

Skaitymas

Gegužės 4 d.

10.30 – 11.15

45 min.

Matematika

Gegužės 6 d.

10.30 – 11.15

45 min.

8 klasė

Skaitymas

Gegužės 10 d.

10.30 – 11.30

60 min.

Matematika

|Gegužės 13 d.

10.30 – 11.30

60 min.

 Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

 Plačiau...

INFORMACIJA (2021-03-04)

Svarbi informacija mokinių tėveliams, kurie planuoja teikti prašymus dėl mokinių priėmimo į 1-as, 5-as ir 8-as klases 2021-2022 m.m.

Aktuali informacija apie priėmimo tvarką patalpinta mokyklos internetinėje svetainėje  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=756

Tačiau šiemet Lietuvoje pratęsus karantiną, yra keletas svarbių pasikeitimų, apie kuriuos mokinių tėveliai privalo žinoti:

 1. Dėl Jūsų patogumo ir laikantis karantino apribojimų, labai rekomenduojame pasinaudoti mokyklos el. paštu ruklosmokykla@gmail.com, atsiunčiant pasirašytą ir nuskenuotą prašymą bei  visus priėmimo dokumentus.
 2. Jeigu pasinaudoti mokyklos el. paštu neturite galimybės, tai pateikti prašymą ir kitus dokumentus galite nuo 9.00 val. mokyklos raštinėje.
 3. Prie prašymo kokie reikalingi dokumentai ir informacija, rasite mokyklos svetainėje, paspaudę šią nuorodą  https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=756
 Plačiau...

AKCIJA „TYLOS IR SOLIDARUMO VALANDA“ (2020-12-21)

Jonavos rajono savivaldybė jungiasi prie akcijos „Tylos ir solidarumo valanda“, kurios metu didžiųjų metų švenčių išvakarėse Lietuvos gyventojai raginami sustoti: stabtelėti ir susimąstyti, išreiškiant solidarumą su tais, kam ši pandemija tapo netekčių ar sunkių išbandymu laikotarpiu. Akcijos iniciatorių sutarimu, kviečiant šalies gyventojus „sustoti“, gruodžio 23 d. 19–20 val. bus užgesintos visų Lietuvos savivaldybių miestų centrinių kalėdinių eglių šviečiančios puošmenos.

Plačiau apie akciją: https://jonava.lt/gyventojams/naujienos/29/savivaldybes-gesins-sventines-puosmenas:9213

 Plačiau...

INFORMACIJA (2020-12-09)

GERB. TĖVELIAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI),

Informuojame, kad Jonavos raj. Ruklos Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus „Pušaitė“ priešmokyklinės grupės ugdytiniui nustatytas COVID-19 ATVEJIS. Skyriuje „Pušaitė“ atliekama patalpų dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Ugdymo įstaiga bendradarbiauja su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau - NVSC) Jonavos skyriaus specialistais, sudaromas artimą kontaktą turėjusių asmenų sąrašas. Jei NVSC specialistai nustatys, kad Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, su Jumis susisieks NVSC specialistai ir nurodys tolimesnius veiksmus bei paaiškins apie izoliaciją.

Jei sužinojote, kad Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu išlikite ramūs ir laukite tolimesnių NVSC nurodymų.

Iškilus klausimams, galite paskambinti mokyklos-daugiafunkcio centro ir skyriaus „Pušaitė“ visuomenės sveikatos specialistei tel. 867292475

Visuomenės sveikatos specialistė Rūta Červiakovskė

 Plačiau...

PROJEKTAS (2020-10-30)

,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai

2020 m. vasario 12 d. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus „Pušaitė“ mokytojų ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui komandai prasidėjo ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“. Pirmojo ir antrojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el. dienyno programa ,,Mūsų darželis“. Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis.

 Plačiau...

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (2020-10-27)

1–4 klasių vaizdo pamokų tvarkaraštis

5–10 klasių pamokų tvarkaraštis

Vaizdo ir garso konferencijų tinklapis

 Plačiau...

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) (2020-10-05)

Mokykloje startuoja Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos r. savivaldybės ir mokyklos-daugiafunkcio centro „Kokybės krepšelio“ projektas. Šis projektas, per ateinančius du metus, suteiks papildomas galimybes Jūsų vaikams pagerinti savo pasiekimus, praplėsti akademinį, socialinį - kultūrinį akiratį, sudarys sąlygas kurti naujas mokymo(si) aplinkas ir skaitmeninėmis priemonėmis praturtins vaikų mokymąsi.

Projekto veiklų ir mokymosi mokykloje poveikis bus labiau pastebimas vaikų pasiekimuose, jei ir Jūs būsite aktyvūs ugdytojai. Tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą mokykloje ir pagalbą namuose, atliekant mokymosi užduotis, teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pasiekimus, bet ir vaikų ateities perspektyvą, psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais. Šis poveikis yra ilgalaikis.

Kviečiame susipažinti su projekto pristatymu ir kartu kurti pozityvią vaikų mokymo(si) aplinką. ŠMSM projektas „Kokybės krepšelis“.

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų tvarkaraštis

Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Darius Mockus

 Plačiau...

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) (2020-09-22)

Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui. Jeigu Jūs ir Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga. Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

 Plačiau...

PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (2020-09-16)

Ruklos Jono Stanislausko mokykla dalyvauja  Europos Sąjungos fondų investicijų projekte  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Projektu siekiama padidinti mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. 

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).

Plačiau apie projekto įgyvendinimą mokykloje skaitykite https://www.rukla.jonava.lm.lt/index.php?qw=txt&id=67

 Plačiau...

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA NUO 2020-09-01 (2020-08-31)

Gerbiami mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), informuojame, kad nuo 2020-09-01 ugdymo  procesas bus  organizuojamas taip:

 1. Pamokų ir pertraukų laikas:

1 pamoka 8.30  –  9.15    (pertrauka 10 min.)
2 pamoka 9.25  –  10.10  (pertrauka 15 min.)
3 pamoka 10.25 – 11.10  (pertrauka 20 min.)
4 pamoka 11.30 – 12.15  (pertrauka 20 min.)
5 pamoka 12.35 – 13.20  (pertrauka 10 min.)
6 pamoka 13.30 – 14.15  (pertrauka 10 min.)
7 pamoka 14.25 – 15.10 

Mokiniai į mokyklą atvyks/išvyks: 1-4 kl. pro centrinį įėjimą, 5-10 kl. pro kiemelio įėjimą.

2. Mokiniai daugelio dalykų mokysis tame pačiame kabinete (mokytojai ateis pas mokinius).:

1-4 kl. savo kabinetuose.
5    kl. -  205 lietuvių klb. kab. II a.
6a  kl. -  325 tikybos kab. III a.
6b  kl. -  301 anglų klb. kab. III a
7    kl. -  207 lietuvių klb. kab. II a.
8    kl. -  307 matematikos kab. III a.
9    kl. -  315 geografijos kab. III a.
10  kl. -  311 rusų klb. kab. III a.

3. Technologijų, informacinių technologijų, chemijos, muzikos, dailės, mokiniai mokysis tam skirtuose kabinetuose. Po kiekvienos šių dalykų pamokos, klasės bus vėdinamos, paviršiai dezinfekuojami.

4. Pertraukų metu mokiniai ir visi darbuotojai koridoriuose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose dėvės kaukes ar apsauginius skydelius, išskyrus, kai pietaus valgykloje. 

5. Mokiniai pietaus valgykloje prie atitinkamo savo klasės stalo (stalai bus pažymėti kortelėmis). Per savo pertrauką valgys tik tos klasės mokiniai. Po kiekvienos pietų pertraukos stalai valgykloje bus dezinfekuojami, patalpa išvėdinama.

6. Visi mokyklos lankytojai ir svečiai atvykę į mokyklos ir darželio patalpas turi dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes ar skydelius.

7. Kviečiame visus tėvelius (globėjus, rūpintojus) nuolat priminti vaikams, kad labai svarbu laikytis nustatytos tvarkos, reguliariai plauti rankas, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugines kaukes ir taip saugoti savo ir kitų sveikatą.

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą
Mokyklos administracija

 

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2020-08-27)

 Plačiau...

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (2020-03-27)

1–4 klasių pamokų tvarkaraštis

5–10 klasių pamokų tvarkaraštis

Vaizdo ir garso konferencijų tinklapis

 Plačiau...

INFORMACIJA (2020-03-14)

Gerbiami mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, Ruklos bendruomenės nariai,

informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-351 „Dėl koronaviruso COVID-19 valdymo priemonių“, nuo pirmadienio, kovo 16 d., Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras paslaugas ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems miestelio, rajono ar šalies gyventojams teiks tik nuotoliniu būdu – telefonu arba elektroniniu paštu.

Įstaigos darbuotojų kontaktai yra nurodyti interneto svetainėje https://www.rukla.jonava.lm.lt/, skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.  Rašytinius prašymus prašome siųsti el. paštu ruklosmokykla@gmail.com ir ruklosdarzelis@gmail.com.

Į mokyklos-daugiafunkcio centro ir jo skyriaus „Pušaitė“ pastatus galima patekti tik neatidėliotinais atvejais ir laikantis padidintų higienos reikalavimų.

Tel. pasiteirauti:  mokykla - 8 349 734 52,  skyrius/darželis „Pušaitė“ - 8 349 73422 .

Dėkojame už supratimą.

Direktorius Darius Mockus

 Plačiau...

INFORMACIJA (2020-03-09)

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PASKELBTOS GRIPO EPIDEMIJOS

Nors sergamumas gripu ir peršalimo ligomis Jonavos rajone nėra didelis, tačiau vadovaujantis anksčiau minėtu sprendimu, dėl korona viruso prevencijos, Jonavos savivaldybės administracijos direktorius, nuo kovo 5-osios paskelbė gripo epidemijos pradžią Jonavos rajono savivaldybėje.

Vadovaujantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos rekomendacijomis dėl masinių renginių, Jonavos savivaldybės administracijos direktorius rekomenduoja riboti, atšaukti ar nukelti vėlesniam laikui suplanuotus renginius Jonavos rajone. Tačiau tai dar nereiškia, kad artimiausi renginiai bus atšaukti. Renginio organizatoriams taipogi parengtos rekomendacijos kaip organizuoti renginius vadovaujantis gripo epidemijos planu – atsižvelgti į organizuojamo renginio riziką, renginio dalyviams sudaryti sąlygas tinkamai nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, tinkamai informuoti renginio dalyvius apie galimas grėsmes.

Teigiama, kad sprendimas paskelbti savivaldybės gripo epidemiją įjungia kai kuriuos prevencinius mechanizmus. Tai reiškia, kad galima lanksčiau teikti sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoti sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų darbą.

Esant poreikiui, gripo epidemijos metu turi būti užtikrintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, pagal poreikį ilginti savo darbo laiką, kuo daugiau karščiuojančių pacientų turi būti lankomi namuose, o nedarbingumo pažymėjimai gripo simptomais besiskundžiantiems pacientams turi būti išduodami nuotoliniu būdu, t. y., šiems pacientams nereikia vykti pas šeimos gydytojus.

Siekiant apsaugoti ligoninėse gydomus pacientus, paskelbus gripo epidemiją gali būti ribojamas pacientų lankymas, taip pat, prireikus – atšaukiamos planinės operacijos, perskirstomi gydymo įstaigų veiklos prioritetai.

 Plačiau...

INFORMACIJA (2020-03-02)

Dėmesio!   Informaciją dėl viruso COVID-19 (koronavirusas), rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso 

 Plačiau...

SVEIKINAME (2020-03-02)

Vasario 26 d. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje vykusiame mokinių kūrybinės raiškos konkurse „Lietuvai, tėvynei mano“ 7 klasės mokinės užėmė III-ą vietą dainų ir poezijos konkurse. Mokines paruošė muzikos mokytojas A. Urbonavičius ir lietuvių kalbos mokytoja D.Stankevičienė. Piešinių konkurse nugalėtoja tapo 7 kl. mokinė Austėja Kuznecovaitė, mokytoja E. Janavičienė.

 Plačiau...

PADĖKA (2020-02-12)

Dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

 Plačiau...

PAVOJAI INTERNETE (2020-02-08)

 Plačiau...

RAJONINIO MOKSLEIVIŲ KONKURSO NUOSTATAI (2020-01-23)

Rajoninio moksleivių konkurso „Keliaujame istorijos, geografijos ir biblijos puslapiais“ nuostatai

 Plačiau...

PADĖKA (2020-01-17)

2019 m. gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė dalyvavo atrankoje Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti.

 Plačiau...

PADĖKA (2019-12-20)

Padėka mokytojams Andriui Urbanavičiui, Rasitai Nekrošienei ir Jolantai Kiudulienei už tradicijų puoselėjimą, kolektyvo subūrimą bei jaukios aplinkos sukūrimą, organizuojant Adventinį renginį mokyklos bendruomenei.

 Plačiau...

SAVAITĖ BE NAMŲ DARBŲ (2019-12-13)

Gruodžio 16-20 dienomis nebus namų darbų jei:
1. Būsiu pasiruošęs priemones pamokai.
2. Būsiu drausmingas pamokose.
3. Aktyviai dirbsiu pamokose.

Aš laikysiuos šių taisyklių! Laikykis ir tu, tuomet džiaugsimės be namų darbų!

 

 

 Plačiau...

INFORMACIJA (2019-12-13)

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio metu priimti sprendimai galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt.

 Plačiau...

PADĖKA (2019-12-09)

Padėka mokytojoms Editai Janavičienei ir Jolantai Kiudulienei už originalias idėjas ir atsidavimą mokyklos bendruomenei, suburiant mokinius ir papuošiant mokyklą šv. Kalėdoms.

Padėka mokytojai Irūnai Januškevičienei ir mokiniams, dalyvavusiems „Papuoškime mokyklą naktį šv. Kalėdoms“ ir prisidėjusiems prie bendruomenės emocinės, šventinės aplinkos kūrimo.

 Plačiau...

ATMINTINĖ (2019-12-05)

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

 Plačiau...

PADĖKA MOKYTOJUI (2019-10-09)

Spalio 7 d. Jonavos Kultūros centro didžiojoje salėje buvo paminėta Mokytojų dienos šventė, kurioje, už aktyvią pedagoginę veiklą, nuoširdžius santykius su mokiniais, jų individualių gebėjimų pažinimą, atskleidimą ir puoselėjimą, buvo nominuotas ir Ruklos J. Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro muzikos mokytojas ANDRIUS URBANAVIČIUS.

 Plačiau...

SVARBI INFORMACIJA (2019-09-26)

Yra parengtas „Ruklos Jono Stanislausko mokyklos - daugiafunkcio centro mokinių lankomumo tvarkos aprašas“. Mieli tėveliai, Jums aktualią informaciją rasite paspaudę ant šios nuorodos https://www.rukla.jonava.lm.lt/down_priedas.php?id=631  Atkreipkite dėmesį į 6, 7 ir 15 p. 

 Plačiau...

STEP PROGRAMA (2019-09-10)

STEP PROGRAMA 12-17 M. PAAUGLIŲ TĖVAMS

Per 9 užsiėmimus: 

* sužinosite apie paauglio netinkamo elgesio tikslus

* stiprinsite savo demokratinį požiūrį į bendravimą su paaugliu

* ištobulinsite efektyvaus bendravimo įgūdžius

* būsite drąsinami gautus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje

Programos pradžia 2019 spalio 7d . Vieno užsiėmimo trukmė – 2 val. Užsiėmimai vyks 1 kartą per savaitę nuo 17.15 iki 19.15 val.

Vieta Jonavos r. pedagoginė psichologinė tarnyba.

Ši grupė nemokama, kainuos tik tėvų knyga ir metodikos tobulinimo mokestis viso - 17 eurų.
Registracija tel. 8 349 52866. Registracija patvirtinama tik sumokėjus mokestį (17 eurų).
Programą ves Jonavos PPT psichologė Giedrė. Grupės dydis – ne daugiau 10 tėvų, todėl pirmenybė – anksčiau užsiregistravusiems.

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2019-08-27)

 Plačiau...

NMPP (2019-04-01)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 13B – 356 patvirtintą „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 metų tvarkos aprašą“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki gegužės 9 d. 

Tikslas -  tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

 Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo  data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

2 klasė

Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas)

Balandžio 16 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Skaitymas

Balandžio 18 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Matematika

Balandžio 30 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Rašymas 2 dalis (kalbos sistema)

Gegužės 3 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

4 klasė

Klausimynas

Balandžio 15 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 16 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 18 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 30 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Pasaulio pažinimas

Gegužės 3 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

6 klasė

Klausimynas

Balandžio  16 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 15 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 17 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 19  d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

8 klasė (bandomasis e-NMPP)

Matematika

Gegužės 7 d.

arba 9 d.

NEC nustatytu laiku

60 min.

Gamtos mokslai

60 min.

Klausimynas

Gegužės 14 – 16 d.

15-20 min.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2019 metų NMPP vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

 Plačiau...

PRANEŠK APIE PATYČIAS (2018-12-05)

 

 

 Plačiau...

DOVANOS (2018-11-28)

2018-11-23 į mokyklą atvyko NATO karys Denis iš Vokietijos. Atvežė mokyklai dovanų - krepšinio kamuolių. Nuoširdžiai dėkojame NATO kariams už paramą mokyklai.

  

 Plačiau...

NUGALĖTOJOS (2018-11-28)

Lietuvos mokyklų žaidynių I vietos nugalėtojos

 Plačiau...

KSMM KONFERENCIJA (2018-11-24)

Lapkričio 15 dieną Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijoje vyko KSMK (Kokybės siekiančių mokyklų klubas) konferencija „Mokytojo meistriškumas – mokinio ir mokyklos pažangai“.

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti mokytojų profesinio meistriškumo raišką ir auginimą savivaldybės, mokyklos ir pamokos lygmenimis.

Savo aiškų, išsamų ir įdomų pranešimą „Sėkmės metodai, gerinant mokinių pasiekimus“ pristatė ir Ruklos J. Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogės metodininkės E. Janavičienė, J. Kiudulienė ir V. Gaidamavičienė. 

 

 Plačiau...

MOKYTOJŲ DIENOS ŠVENTĖ (2018-10-07)

Nuoširdžiausi  dėkingumo žodžiai skiriami organizatoriams: Vilmai Praškevičienei, Andriui Urbanavičiui, Jolantai Kiudulienei, Giedrei Kanapeckaitei ir Rasitai Nekrošienei. Na, ir, žinoma, Ruklos Jono Stanislausko mokyklos mokiniams. Ačiū, kad sutvirtinote tikėjimą „Mokytojas yra svarbus ir brangus“.

Mokytojau,

Tavo gyvenimo prasmė - ruduo. 
Lyg lapai krintantys šiurena 
Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų. 
Lyg paukščiai išskrendantys pakelia.. 
Sparnus tavieji mokiniai į kelią. 
Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias, 
Kaip žiemkenčius į jaunas širdis. 
Ir vis bandai su atkaklumo raktais, 
Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti. 
Taip ir klampoja metai po gyvenimo, 
Takus, paženklintus laukimo. 
Laukimo derliaus, to, kurį 
Tavi delnai kartų kartoms sodino. 
Ir teka dienos kaip spalvotų lapų 
Burlaiviais išmargintas vanduo. 
Todėl sakau:
„Tavo gyvenimo prasmė – ruduo“. 

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2018-08-29)

 Plačiau...

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS (2018-05-30)

Trečiadienį, gegužės 23 dieną, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Evakuavimo veiksmai gaisro metu“, kurių tikslas – praktiškai patikrinti mokinių bei mokyklos darbuotojų evakuacijos organizavimą gaisro mokyklos pastate metu.

Panaudojus mokomąją vaizdinę priemonę – paleisti dūmai, prie pagrindinių mokyklos išėjimo durų buvo imituojamas gaisro židinys. Į patalpas buvo paleisti dūmai, kurie pasklido po visą koridorių ir pagrindinis išėjimas iš pastato tapo nepasiekiamas. Apie evakuaciją iš patalpų pranešė mokyklos darbuotoja - budėtoja, kuri pirma pastebėjo gaisrą. Sutartiniais įspėjamaisiais pavojaus signalais (2 trumpi ir 1 ilgas skambučio skambėjimais) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija.  Darbuotojai ir mokiniai iš mokyklos pagrindinio pastato sėkmingai evakavosi per atsarginius evakuacinius išėjimus ir susirinko ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytoje vietoje – mokyklos sporto aikštės teritorijoje. Evakuacija truko 4 minutes ir 10 sekundžių.

 Plačiau...

LIONS QUEST (2018-05-27)

2018-2019 m.m. mokykla dalyvaus LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“

  

 Plačiau...

PADĖKA (2018-04-22)

 Plačiau...

INFORMACIJA (2018-04-22)

Gerb. tėveliai,

Paramos vaikams centras kartu su partneriais iš Lenkijos ir Latvijos sukūrė E. mokymų sistemą „Saugokime vaikus nuo seksualinės prievartos“, kuria nemokamai naudotis galima internete adresu www.pvcmokymai.lt

Soc. pedagogė Lina Fiodorovienė

 Plačiau...

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖ (2018-04-13)

Nuo 2018 m. balandžio 16 iki 20 d. mokykloje vyks Atvirų durų savaitė. Kviečiame tėvelius ir mokinius atvykti ir individualiai pasikalbėti su mokytojais apie pasiekimus ir planuojamus lūkesčius.
Klasių vadovai informuos apie mokytojų individualių susitikimų grafikus. 

„Vaikai – kaip gėlės puokštėje: visada atsiras viena, krypstanti į priešingą pusę, negu norėtų kompozicijos autorius" (M. Cox).
Tad kartu pabūkime šių kompozicijų autoriais!

 

 Plačiau...

JAUNŲJŲ MOKYKLOS PARAMEDIKŲ PROJEKTAS (2018-04-10)

Rudenį prasidėjęs projektas „Jaunieji mokyklos paramedikai“ įgavo pagreitį, nes kovo 31-ąją mūsų mokyklos mokiniai: Aiša Rafanavičiūtė (8 kl.), Kornelija Lukminaitė (8 kl.), Gabija Krikštaponytė (8 kl.), Neda Sutkevičiūtė (8 kl.), Gabija Sarkanaitė (8 kl.), Ana Adomavičiūtė (9 kl.), Paulina Marcinkutė (9 kl.) ir  Seragina Stočkūnaitė (10 kl.) išlaikė paramedikų praktinį egzaminą ir tapo jaunaisiais mokyklos paramedikais. Egzamino metu buvo atliekamas teorinių žinių testas, pradinio gaivinimo užduotys ir pirmoji pagalba įvairių traumų atveju. Mokinius egzaminavo Vilniaus Maltos ordino pagalbos tarnybos paramedikės Marija ir Aleksandra. Projektas tuo nesibaigs. Balandžio pab.-gegužės pr. dalyvausime jaunųjų mokyklos paramedikų varžybose, gilinsime žinias ir manau puikiai praleisime laiką, nes ši patirtis yra neįkainojama ir galbūt pasitarnaus tolimesniame mokinių gyvenime.

Sveikatos priežiūros specialistė Rūta Červiakovskė

 

 Plačiau...

BALTŲ ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ (2018-04-10)

Kovo 26 - 31 d. ir mes dalyvavome šioje savaitėje (Baltų šalių literatūros savaitė). Skaitėm, piešėm, lipdėm ir labai daug diskutavome....

Apie draugystę, apie pasiaukojimą, apie atsakomybę, apie spalvas. Apie Katinėlio malūną, kuris tapo Latvijos simboliu.

Apie gėles ir asmenybės dokumentus. 

Bibliotekininkė Lilija Stepšienė

 

 Plačiau...

NMPP (2018-03-30)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kovo 19 d. įsakymu Nr. 13B-417 patvirtintą „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje 2018 metų tvarkos aprašą“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki gegužės 4 d. 

Testavimo  tikslas – skatinti mokyklų pažangą ir veiklos pokyčius, grindžiamus NMPP duomenimis.

                      Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities

NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo  data

NMPP testo/klausimyno pildymo pradžia

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

2 klasė

Rašymas 1 dalis

(teksto kūrimas)

Balandžio 23 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Matematika

Balandžio 25 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Skaitymas

Gegužės 2 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

Rašymas, 2 dalis

(kalbos sistema)

Gegužės 4 d.

Pradžia 8.55 val.

apie 45 min.*

4 klasė

Klausimynas

Balandžio 20 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 23 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 25 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Gegužės 2 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Pasaulio pažinimas

Gegužės 4 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

6 klasė

Klausimynas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 17 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Skaitymas

Balandžio 19 d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

Matematika

Balandžio 25  d.

8.55 – 9.40 val.

45 min.

8 klasė

Klausimynas

Balandžio 27 d.

8.55 – 9.25 val.

30 min.

Rašymas

Balandžio 16 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Matematika

Balandžio 18 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Skaitymas

Balandžio 20 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Socialiniai mokslai

Balandžio 24 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

Gamtos mokslai

Balandžio 26 d.

8.55 – 9.55 val.

60 min.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2018 metų NMPP vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

 Plačiau...

TOP 10 (2018-02-22)

Geriausi mokiniai pagal vidurkius

2017-2018 m.m.

I pusmetis

Nr.

Mokinys

Pažymių

Vidurkis

1

Liaudanskaitė Gabija

79

9,3200

2

Davsevič Vesta

132

9,0200

3

Jurgelevičiūtė Milita

85

8,8900

4

Kuznecovaitė Austėja

74

8,8600

5

Davsevič Neringa

92

8,7800

6

Ragauskaitė Samanta

103

8,7500

7

Šukštulytė Ineta

73

8,6800

8

Kuraitis Elijus

84

8,5700

9

Galuška Edgaras

104

8,5400

10

Lenčiauskaitė Luka

122

8,4800

 

 Plačiau...

AKCIJA (2018-02-15)

2018 m. vasario 15 d. vyko akcija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 

 Plačiau...

PADĖKOS RAŠTAS (2018-01-27)

 Plačiau...

KONKURSAS „BEBRAS“ (2017-12-03)

Šiemet organizuotame 14-e Tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo  konkurse „Bebras 2017“ dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleiviai:  A. Kuznecovaitė, M. Jurgelevičiūtė, G. Liaudanskaitė, Elijus Kuraitis, E. Narauskas, E Galuška, I Šukštulytė. Penktų klasių moksleivių tarpe dvyliktą vietą užėmė Milita Jurgelevičiūtė. Moksleivė apdovanota „Oho“ kryžiažodžių prenumerata 3 mėnesiams. Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais.

Inf. technologijų mokytoja Daiva Šimaitienė

 Plačiau...

PADĖKOS RAŠTAS (2017-12-03)

 Plačiau...

POEZIJA MANO GYVENIME (2017-11-08)

8 klasės mokinė Ingrida Janušytė dalyvavo trumpojo rašinio respublikiniame konkurse „Poezija mano gyvenime“.

Leidyklos ,,Baltos lankos'' vardu Lijana Žėkaitė dėkoja mokinei už dalyvavimą konkurse ir pateikia rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės mintis: „Kaip yra pasakiusi Kristina Sabaliauskaitė, skaitymas ir knyga duoda keturis dalykus, kurių negalės atstoti jokie socialiniai tinklai, jokios inovacijos: intelektą, kritinį mąstymą, vaizduotę ir galią“.

Linki nesustoti skaityti, o išugdytą intelektą, kritinį mąstymą bei vaizduotę išreikšti savo ateities kūriniuose.

Danutė Stankevičienė

 Plačiau...

PROTŲ MŪŠIS (2017-11-08)

2017-11-17 (penktadienį) 12.10 val. mokyklos aktų salėje vyks protų mūšis „Tarptautinė nerūkymo diena“. Dalyvauja 8-10 klasės. Kiekviena klasė turi suformuoti komandas iki 5 asmenų. Iš klasės galimos 2 komandos. Dalyvių sąrašus pristatyti iki LAPKRIČIO 10 d. sveikatos specialistei arba socialinei pedagogei. Kiekviena komanda turi sugalvoti pavadinimą ir suburti savo sirgalius. Prizinės vietos bus apdovanotos Visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais.

Renginio organizatorės: sveikatos priežiūros specialistė Rūta Červiakovskė, socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė, psichologė Gintė Ulinskaitė 

 Plačiau...

DARBO TARYBOS RINKIMAI (2017-10-31)

Informuojame, kad 2017-12-07 skelbiami Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro darbo tarybos rinkimai.

Kandidatų pasiūlymai priimami mokyklos raštinėje nuo 2017-11-02 iki 2017-11-17 (įskaitytinai).

Darbo tarybos rinkimų organizavimo komisija vadovaujasi patvirtintu darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašu ir 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Aprašas ir prašymas skelbiami mokyklos internetiniame tinklapyje skyriuje „Administracinė informacija (planavimo dokumentai)“).

 Plačiau...

PADĖKOS RAŠTAS (2017-10-15)

 Plačiau...

SVEIKINIMAS (2017-10-05)

 Plačiau...

„TĖVŲ LINIJA” – PROFESIONALIŲ PSICHOLOGŲ KONSULTACIJOS TĖVAMS (2017-10-02)

Paramos vaikams centras pradeda naują Lietuvoje iniciatyvą – konsultacijas telefonu tėvams, įtėviams, globėjams pozityvios tėvystės klausimais.

Nuo spalio 2 d. kiekvieną vakarą, darbo dienomis 17-21 val., paskambinę nemokamu numeriu 800 900 12, tėvai galės su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

„Vis daugiau tėvų Lietuvoje atranda prasmę ir džiaugsmą tėvystėje, tačiau dar nemažai suaugusių žmonių jaučiasi pasimetę, nežino, kodėl vaikams svarbios ribos ir disciplina, kaip ugdyti socialinius emocinius įgūdžius, koks sūnaus ar dukros elgesys yra tinkamas, kodėl būtina susivaldyti ir nepradėti šaukti ar tuo labiau pliaukštelėti“, - sako Paramos vaikams centro vadovė, psichologė Aušra Kurienė.

„Tėvų linijoje“ budintys psichologai padės tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip ir kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine. Konsultacijos metu specialistai patars dėl dažnai kylančių klausimų įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais, kartu su tėvais ieškos tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo.

Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padės tėvams nusiraminti, o jeigu reikės, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

 „Tėvų linija – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis. 

 

 Plačiau...

SPORTO RENGINYS „GYVENK AKTYVIAI IR BŪSI SVEIKAS“ (2017-09-11)

Rugsėjo 20-21 d. po 2,3 ir 4 pamokų per pertraukas mokyklos stadione vyks linksmosios estafetės: „Draugystės voratinklis“, „Didysis šuolininkas“, „Geriausias grybautojas“, „Greičiausias futbolininkas“.

Renginio organizatorės:R. Červiakovskė, L. Fiodorovienė, E. Kazlauskienė

 

 

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2017-08-21)

 Plačiau...

LABDARA MOKSLEIVIAMS (2017-07-10)

Ekstremaliame NATO karių bėgime Rukloje surinktos labdaros moksleivimas suma dešimtis kartų viršijo lūkesčius. Skaitykite: 

http://www.jonavoszinios.lt/ekstremaliame-nato-kariu-begime-rukloje-surinktos-labdaros-moksleiviams-suma-desimtis-kartu-virsijo

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/labdaringame-begime-surinktus-6-tukst-euru-nato-kariai-skyre-ruklos-moksleiviams-56-822478#_

 Plačiau...

KVIEČIAME Į ŠVENTINĮ KONCERTĄ (2017-05-05)

Gerb. Tėveliai,

Šių metų gegužės 17 d. (trečiadienį) mokykloje organizuojamas šventinis koncertas, skirtas „Šeimos dienai“.

Planuojama:

1. 17.00 val. – mokyklos aktų salėje šventinis koncertas, skirtas „Šeimos dienai“.

2. Nuo 18.00 val. – individualūs pokalbiai su klasės vadovais ir dalykų mokytojais Jums rūpimais klausimais.

Mokykla – vieta, kur metas stabtelti ir pamąstyti apie mums visiems rūpimą vaiką.

 Mokyklos vadovai

 Plačiau...

2,4,6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ TESTAVIMAS (2017-04-03)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 13B-522 patvirtintu „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) administravimo, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas.  

 Plačiau...

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ VIEŠNAGĖ (2017-03-27)

Kovo 15 dieną Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9a ir 8c klasių mokiniai, lydimi socialinės pedagogės Loretos Dirsienės bei vokiečių kalbos mokytojos Kristinos Sagaidak, apsilankė Rukloje.

Plačiau: http://www.vgtulicejus.lt/mokiniai-lankesi-rukloje/#

 Plačiau...

ATMINTINĖ TĖVAMS (2017-03-22)

Atmintinė tėvams „Jei jūsų vaikas patiria patyčias“

 Plačiau...

PROJEKTAS (2017-03-13)

Mūsų mokykla, bendradarbiaudama su Klaipėdos universitetu, prisijungė prie Europos Komisijos Erasmus+ Programos (KA2) Strateginės partnerystės projekto Nr.2015-1-IT02-KA201-015133 „I have rights“ („Aš turiu teises", t.y. atvejų ir geriausios praktikos, susijusios su integracija nustatymas/ identifikacija).

Projekto koordinatorius: RéseauNationald’EnseignementSupérieurPrivé[RENASUP] (Prancūzija).

Partneriai: Belgija, Graikija, Italija, Portugalija, Lietuva.

Projekto trukmė –2 metai (2016-09-01 – 2018-08-31).

Projekto tikslas – ugdyti pedagogų gebėjimus dirbti daugiakultūrėje klasėje, ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją, grįstą vaiko/žmogaus teisių pažinimu ir nediskriminacinėmis vertybėmis.

Projektas skirtas mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, administracijos darbuotojams, socialiniams pedagogams, mokiniams, švietimo organizacijų, asociacijų, centrų darbuotojams.

Vykdant šį projektą bus sukurti šie intelektiniai produktai: atvejų analizės ir gerosios patirties pavyzdžiai, metodinė priemonė mokytojams, publikacijos, vyks tarptautiniai ir nacionaliniai mokymai.

 

 

 Plačiau...

TOP 10 GERIAUSI MOKINIAI PAGAL VIDURKIUS (2017-02-13)

2016-2017 m.m. 1 pusmetis

Nr.

Mokinys

Pažymių

Vidurkis

1.

Žardeckas Konradas

129

8,9300

2.

Davsevič Vesta

133

8,9000

3.

Kuraitis Elijus

85

8,7900

4.

Kulytė Gerda

122

8,7500

5.

Galuška Edgaras

86

8,6900

6.

Šukštulytė Ineta

93

8,6000

7.

Zakarka Aivaras

111

8,5900

8.

Pliuskytė Viktorija

122

8,5700

9.

Čepulytė Samanta

127

8,4800

10.

Ragauskaitė Samanta

89

8,4500

 Plačiau...

PADĖKA (2017-01-29)

 Plačiau...

PADĖKA (2017-01-29)

 Plačiau...

SUSITIKIMAS (2017-01-29)

Visą sausio mėnesį mokykloje vyko nuotraukų paroda „Lygybės medis“, kurią pristatė Jonavos r. savivaldybės teatras.

Parodos uždarymui įvyko moksleivių susitikimas su Jonavos teatro režisieriumi ir projekto „Lygybės medis“ autoriumi Jonu Andriulevičiumi.

Socialinė pedagogė metodininkė Lina Fiodorovienė

 Plačiau...

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS (2017-01-27)

Informuojame, kad vadovaudamiesi Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 13B-95 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Jonavos rajono savivaldybėje“, Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. ugdymo plano 13.1. punktu ir mokinių sergamumo stebėjimu 2017 m. sausio 17-27 d., laikinai nutraukiamas ugdymo procesas mokykloje nuo 2017 m. sausio 30 d. iki vasario 3 d. imtinai. Mokiniams pamokos vyks nuo 2017 m. vasario 6 d.

                                                              Direktorius Darius Mockus

 Plačiau...

KVIETIMAS (2016-12-13)

Mieli kolektyvo nariai,

Adventas – ramybės, susitelkimo, gerų darbų įprasminimo metas.

Ir kuo daugiau meilės ir šilumos dalinsime vieni kitiems, tuo daugiau jos gausime atgal.

Todėl pradėkime tai skleisti gruodžio 21 d. 13 val., susirinkdami mokyklos aktų salėje.

Su savimi turėti:

Žvakutę – padovanosime kitam kolegai;

Lėkštelę kalėdinių vaišių bendram stalui.

 Plačiau...

PADĖKOS RAŠTAS (2016-11-19)

 

 Plačiau...

SPORTO ŠVENTĖ (2016-11-10)

 Plačiau...

KONFERENCIJA „RODIKLIAI – GEROS MOKYKLOS MATAS“ (2016-10-19)

DĖL DALYVAVIMO KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJOJE „RODIKLIAI – GEROS MOKYKLOS MATAS“

Kokybės siekiančių mokyklų klubas kviečia dalyvauti KSMK konferencijoje ,,Rodikliai – geros mokyklos matas“. Konferencija vyks 2016 m. lapkričio 3 d. Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre (Laumės g. 8, Ruklos mstl., Jonavos r.). Registracija į konferenciją vyksta el. p. mokruk@takas.lt iki 2016 m. lapkričio 2 d.  Iš vienos mokyklos registruojami ne daugiau kaip trys asmenys.

 

 Plačiau...

OLWEUS MOKYKLA (2016-10-02)

Patvirtintas „Olweus mokyklos“ vardas 2016-2017 m.m.

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2016-08-30)

 Plačiau...

OLWEUS MOKYKLA (2016-05-20)
 Plačiau...

PRANEŠIMAS (2016-05-12)

PRANEŠIMAS APIE JONAVOS RAJONO RUKLOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠAITĖ” PRIJUNGIMĄ PRIE JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS`````

 

Pranešame, jog vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS– 127 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelį-darželį „Pušaitė“ prijungiant prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos“ nutarta reorganizuoti Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelį - darželį „Pušaitė“ prijungiant prie Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos.

 Plačiau...

TESTAVIMAS (2016-04-05)

Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 13B-468 patvirtintu „Diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2016 metų tvarkos aprašu“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – skatinti mokyklų pažangą ir veiklos pokyčius, grindžiamus ST duomenimis.

            Testavimo vykdymo data ir laikas:

1. antroje klasėje - 2016 m. balandžio 26 – gegužės 4 d.:

Balandžio 26 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Rašymas,

I dalis

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas,

II dalis

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

            2. ketvirtose klasėse - 2016 m. balandžio 22 – gegužės 4 d.:

Balandžio 22 d.

Balandžio 26 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 2 d.

Gegužės 4 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Pasaulio pažinimas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

            3. šeštoje klasėje - 2016 m. balandžio 18 – gegužės 5 d.:

Balandžio 18 d.

Balandžio 27 d.

Balandžio 29 d.

Gegužės 5 d.

Klausimynas

8.55 – 9.25 val.

Rašymas

8.55 – 9.40 val.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

4. aštuntoje klasėje - 2016 m. balandžio 20 – gegužės 6 d.:

Balandžio 19d.

Balandžio 20 d.

Balandžio 21 d.

Balandžio 25 d.

Gegužės 3 d.

Gegužės 6 d.

Rašymas

 

8.55 – 9.55 val.

Klausimynas

 

8.55 – 9.25 val.

Skaitymas

 

8.55 – 9.55 val.

Matematika

 

8.55 – 9.55 val.

Socialiniai mokslai

8.55 – 9.55 val.

Gamtos mokslai

 

8.55 – 9.55 val.

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2016 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt/aktualijos

 Plačiau...

SAVAITĖ BE PARYČIŲ (2016-03-10)

Mūsų mokykloje jau tapo tradicija jungtis prie respublikinės akcijos „Savaitė be patyčių“.  Kovo 14-18 d. kviečiu visus vaikus prisijungti prie organizuojamų veiklų.

Nr.

Data

Veikla

Dalyviai

Atsakingas

1.

2014-03-14

 • Oficialus veiksmo savaitės atidarymas karštojo stendo gamyba pertraukų metu „Mano šūkis draugui“
 • Stendo ekspozicija visą savaitę.

Mokyklos bendruomenė

 

 

 

 

V. Kvietkuvienė

L. Fiodorovienė

 

2.

2014-03-15

 • „Skaitiniai po medžiu“

1-3 kl. moksleiviai

V. Kvietkuvienė

L. Fiodorovienė

L. Stepšienė

Klasės vadovės

3.

2014-03-16

 • „Draugiški pietus“

4a -4b kl.

V. Kvietkuvienė

L. Fiodorovienė

Klasės vadovės

4.

2014-03-17

 • Išvyka į Jaunimo linijos organizuojamą filmą.

5b.-6 kl.

V. Kvietkuvienė

 

5.

2014-03-18

 • Popietė „Draugystės fiesta“
 • Diskoteka

5-10 kl.

V. Kvietkuvienė

L. Fiodorovienė

Mokinių taryba

 

 

 Socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė

 Plačiau...

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA KVIEČIA (2016-02-29)

 

 

 Plačiau...

2% PARAMA  (2016-02-15)

Gerb. Tėveliai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų mokyklą

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už paramą, kurią Jūs suteikėte, pervesdami 2% pajamų mokestį į mūsų mokyklos paramos fondą. Jūsų pervesti pinigai skiriami mokinių ugdymo ir ugdymosi gerinimui (popietėms, viktorinoms, konkursams, projektams ir kt.). Informaciją galite rasti internetiniame puslapyje: http://nauja.vmi.lt

Ruklos Jono Stanislausko pagr.mokyklos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas

190304979

Paramos gavėjo pavadinimas

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagr.mokykla

Adresas

Laumės g.8, Ruklos mstl.

Banko pavadinimas

AB DNB NORD

Banko kodas

40100

Atsiskaitomoji sąskaita

LT 79 4010 0439 0000 0166

 IŠ ANKSTO DĖKOJAME JUMS UŽ PARAMĄ IR SUPRATIMĄ

 Plačiau...

PADĖKOS RAŠTAS (2016-01-31)

 Plačiau...

SVEIKINAME (2015-12-18)

Sveikiname mokyklos berniukų ir mergaičių kvadrato komandas ir komandos vadovus Eglę Kazlauskienę ir Joną Dautartą Jonavos r. kaimo vietovių mokinių, 2003 m. g. ir jaun., kvadrato varžybose iškovojus pirmąją vietą ir patekus į tolimesnį etapą. 

 Plačiau...

KNYGŲ KALĖDOS (2015-12-14)

„Svarbu, kad Lietuvos vaikai mylėtų knygą... Tegul knyga sujungia visą Lietuvą ir paskatina bendrauti“, – sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kviesdama jau penktą kartą į KNYGŲ KALĖDAS.

Knygų skaitymas- tai mąstymas, tai žodyno plėtimas, tai savišvieta, tai tobulėjimas ir žinios...

KVIEČIAME AKTYVIAI PRISIJUNGTI PRIE RESPUBLIKINĖS  KNYGŲ KALĖDŲ AKCIJOS IR PADOVANOTI  MOKYKLOS BIBLIOTEKAI KNYGŲ.

 Bibliotekininkė Lilija Stepšienė

 Plačiau...

IŠRAIŠKINGIAUSIA KOMANDA (2015-12-13)

Knygų skaitymas – ko gero pats naudingiausias įprotis, skatinantis mąstymą, turtinantis žodyną, suteikiantis pasitikėjimo savimi.

Mūsų mokyklos komanda, kuriai atstovavo 5–6 klasės mokinių komanda, respublikiniame knygų skaitymo festivalyje-konkurse „KNYGŲ PELĖDA 2015“ tapo IŠRAIŠKINGIAUSIA KOMANDA.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir tiems, kurie prisidėjo prie mūsų pergalės.

Daugiau informacijos ir foto nuotraukų čia: http://lvjc.lt/projektas/knygu-peledoje-100-budu-sudominti-vaikus-skaitymu/

 Lilija Stepšienė

 Plačiau...

ATŠVAITŲ DIENA (2015-11-21)

Lapkričio 11-ąją mūsų mokykloje netradiciškai buvo  paminėta Atšvaitų diena, kurios metu moksleiviams išdalyti keli šimtai spindinčių švyturėlių.

Renginio filmuotą medžiagą galite pažiūrėti internete: https://www.youtube.com/watch?v=TKldaE8mXS8

soc.pedagogė Lina Fiodorovienė

 

 Plačiau...

„KNYGŲ PELĖDA 2015“ (2015-11-13)

Sveikiname mūsų mokyklos mokinius, dalyvavusius Respublikiniame knygų skaitymo iniciatyvų konkurse „Knygų pelėda 2015“ ir tapusius laureatais. II ture mūsų mokyklą atstovaus 5-6 kl. mokinių komanda. Jie dalyvaus finalinio konkurso renginyje, kuris vyks gruodžio 4 dieną Vilniuje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.

 Plačiau...

SUSITIKIMAS (2015-10-19)

2015-10-15 Ruklos vaikų dienos centre vyko susitikimas su Belgijos ir Liuksemburgo kariais. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą http://www.jonavoszinios.lt/belgijos-ir-liuksemburgo-kariu-ruklos-vaikai-paprase-sudainuoti-himna

 Plačiau...

PADĖKA (2015-10-07)

 Plačiau...

SVEIKINIMAS (2015-10-02)

 Plačiau...

DĖL ENERGETINIŲ GĖRIMŲ (2015-09-04)

Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus. Seimas šių metų gegužės mėnesį priėmė Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės inicijuotas Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta Lietuvoje parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 61 straipsnyje nustatyta, kad energinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, privalo iš perkančio energinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo tapatybę patvirtinančio dokumento, energinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam energinius gėrimus.

Lietuva tapo pirmąja šalimi Europos Sąjungoje, kurioje galioja tokie griežti draudimai, nes kitose Europos Sąjungos šalyse kol kas taikomi tik rekomendaciniai ribojimai. Nuostatos nepardavinėti šių gėrimų nepilnamečiams taip pat laikosi Jungtinės Amerikos Valstijos. Norvegijoje, Belgijoje, Danijoje ir Prancūzijoje energiniais gėrimais prekiaujama tik vaistinėse.

Energiniai gėrimai yra pavojingi vaikams dėl didelės kofeino, kuris yra psichoaktyvioji medžiaga, koncentracijos. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 straipsnio 20 punkte apibrėžta, kad energinis gėrimas - tai nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, arba kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų (gliukurono laktono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių ekstrakto, taurino ar kt.). Energiniame gėrime gali būti ir angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų, aminorūgščių, maisto priedų, vaisių sulčių ar augalų ekstraktų.

 Už energinių gėrimų pardavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims gresia 200 - 400 litų bauda. Jei kiti asmenys nupirktų energinių gėrimų nepilnamečiams, jie būtų baudžiami 50 - 200 litų bauda.

 Socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė 

 Plačiau...

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA (2015-08-25)

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 1 d. 10 val.

 Plačiau...

DIPLOMAS (2015-06-15)

 

 Plačiau...

PARODA (2015-05-21)

 Plačiau...

šVENTĖ, SKIRTA MOKYKLOS JONO STANISLAUSKO VARDO SUTEIKIMO 10 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI (2015-05-18)

Gegužės 8 dieną į Jonavos raj. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinę mokyklą  šventiškai nusiteikę skubėjo mokytojai,  mokiniai bei jų tėveliai, sugūžėjo nemažas būrys svečių. Mokyklos aktų salėje vyko šventė, skirta mokyklos Jono Stanislausko vardo suteikimo 10 metų jubiliejui paminėti.

Jubiliejinę šventę vainikavo legendinio ansamblio „LIETUVA“ neapsakomai įspūdingas koncertas, kurį mokyklos bendruomenei ir svečiams dovanojo Jono Stanislausko artimieji.

Išsamesnė informacija apie renginį pateikta galerijoje.

 

 Plačiau...

10-metis (2015-05-07)

2015-05-08 švenčiamas Jono Stanislausko vardo suteikimo mokyklai 10-metis.

 Plačiau...

PADĖKOS (2015-05-01)

 

 

 Plačiau...

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS (2015-04-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) primena, kad nuo 2015 metų gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikoje įsigalioja draudimai, susiję su elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų apyvarta, reklama ir rėmimu.

Draudžiama:

1)  parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų;
2)  asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas;
3)  nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų;
4)  vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis;
5)  bet kokia elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklama;
6)  bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas bei renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, kuris susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį, ar tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas;
7)  su elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

Daugiau informacijos galima rasti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme.

Informacinė medžiaga „Sugriauk mitus apie elektronines cigaretes“ 
Lankstinukas tėvams „Elektroninės cigaretės – tai gelbėjimosi ratas ar nauja grėsmė?“ 
Lipduko, skirto draudimui rūkyti ir turėti elektronines cigaretes, pavyzdys 
Informacinė medžiaga tėvams apie elektronines cigaretes

Detalesnė informacija tėvams išsiųsta Tamo žinute.

Socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė

 Plačiau...

2% PARAMA MOKYKLAI (2015-04-21)

Visus tėvelius, kviečiame prisidėti prie mokyklos paramos 2 procentais. 

Prašymą paramai galima pateikti iki 2015 m. gegužės 1 d.

Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos rekvizitai

Paramos gavėjo kodas

190304979

Paramos gavėjo pavadinimas

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagr.mokykla

Adresas

Laumės g.8, Ruklos mstl.

Banko pavadinimas

AB DNB NORD

Banko kodas

40100

Atsiskaitomoji sąskaita

LT 79 4010 0439 0000 0166

Mokyklos taryba

 Plačiau...

MOKINIŲ TESTAVIMAS (2015-04-09)

Atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 14 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. SP/B-134/17T-2014-0004  „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015 m.“ bei Nacionalinio egzaminų centro parengta Standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo savivaldybėse 2015 m. bendrąja tvarka, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

            Testavimo vykdymo data ir laikas:

Ketvirtose klasėse - 2015 m. balandžio 27 – gegužės 5 d.:

Balandžio 27 d.

Balandžio 28 d.

 

Balandžio 29 d.

Balandžio 30 d.

Gegužės 5 d.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.25 val.

 

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas

 8.55 – 9.40 val.

Pasaulio pažinimas

8.55 – 9.40 val.

Matematika

8.55– 9.40 val.

 

 Aštuntose klasėse - 2015 m. gegužės 4 d. – gegužės 15 d.:

Gegužės 4 d.

Gegužės 6 d.

Gegužės 7 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 14 d.

Gegužės 15 d.

Klausimyno pildymas

8.55–9.25 val.

Skaitymas

8.55–9.55 val.

Rašymas

8.55–9.55 val.

Matematika

8.55–9.55 val.

Socialiniai mokslai

8.55–9.55 val.

Gamtos mokslai

8.55–9.55 val.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2015 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

 Plačiau...

SAVAITĖ BE PATYČIŲ (2015-03-16)

Šiais mokslo metais mūsų mokyklą vėl jungiasi prie respublikinės akcijos Savaitė be patyčių“. Kovo 23 -27 dienomis bus organizuojamos šios veiklos:

 • Oficialus veiksmo savaitės atidarymas: paroda mokyklos fojė „Mano nuotaikos balionėlis“.
 • Emblemų skirtų savaitei be patyčių dalijimas.
 • Lankstinukų  su informaciją apie veiksmo savaitės veiklą mokykloje dalijimas.
 • Viktorina „Draugiškiausia klasė“
 • Užsiėmimai „Zipio draugams“ priešmokyklinukams ir pirmokams tema „Aš laimingas kai turiu draugą.“
 • Šokio pertraukos mokiniams.
 • Arbatos terapija mokytojams.
 • Savaitės be patyčių nuotraukų paroda.
 • Žaidimai kieme „Padėk draugui“.

Renginio organizatorės: socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė, psichologė Vilma Kvietkuvienė, sveikatos priežiūros specialistė Julija Giršienė

 Plačiau...

SVEIKINAME (2015-03-07)

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio merginų futbolo II vietos laimėtojos. Trenerė Eglė Kazlauskienė

 Plačiau...

SVEIKINAME (2015-03-07)

4 a klasės mokinys Konradas Žardeckas Respublikiniame diktanto rašymo konkurse „Rašau diktantą“ laimėjo II-tą vietą. O rajone jis šauniausias.

                                                                mokytoja Edita Šereikaitė

 Plačiau...

PROGRAMA „ĮVEIKIME KARTU“ (2015-03-07)

Šiais mokslo metais programoje „Įveikiame kartu“ dalyvauja 3a klasės mokiniai. Ši programa mokykloje vykdoma nuo 2011 metų.

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi  atpažinti savo jausmus, mokosi  įžvelgti juos sukėlusias priežastis, įvardinti situacijas, kuriose jie kilo, ugdo  gebėjimus ieškoti išeičių, kurios padėtų pasijusti geriau, numatyti jų taikymo pasekmes sau ir kitiems. Daugiau apie programą www.vaikolabui.lt

Sėkmingai įgyvendinus programą, trečiokams  bus įteikti diplomai.

Socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė

 Plačiau...

PROJEKTAS „IŠTIESK RANKĄ – ATVERK ŠIRDĮ“ (2015-03-01)

Iki Šv.Vėlykų mokykloje vykdomas projektas:     

,,IŠTIESK RANKĄ – ATVERK ŠIRDĮ”

Kviečiame visą Ruklos bendruomenę  prisijungti prie šio projekto.
Ištieskite ranką vargstančiam, atverkite širdį šalia esančiam. Darykime gerus darbus.
Namuose tikriausiai turite daug susikaupusių, Jums nereikalingų daiktų (išaugtų, Jums netinkančių drabužių, avalynės, žaislų, knygų ir kt.), atneškite į mokyklą (tikybos kabinetą) ir mes juos perduosime vargstantiems, sunkiai gyvenantiems vaikams, suaugusiems. Taip pat galite aukoti negendantį maistą.
Visą Jūsų gerumą perduosime Ruklos caritui.

Projektą organizuoja: soc. pedagogė, tikybos mokytoja, mokinių taryba.

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ.

 Plačiau...

SAUGESNIO INTERNETO DIENA 2015 (2015-03-01)

Vasario 10 d.  Lietuvoje jau dvyliktą kartą paminėta Saugesnio interneto diena. Šią dieną minėjo ir mūsų mokyklos mokiniai.  10, 9 kl. mokiniai žiūrėjo filmą „Tinklas“, 6a ir  6b  kl. mokiniai dalyvavo pamokoje „Saugus komunikavimas virtualioje erdvėje“,  kurią vedė informacinių technologijų mokytoja.  Pamokos metu mokiniai aptarė pavojus, kurie tyko internete,  išsiaiškino, kur ir kaip galima  pranešti apie žalingą interneto turinį. Vasario 12 d. 11 val. 10 kl. mokiniai dalyvavo internetiniame seminare „E. nusikalstamumo raida”. 

Informacinių technologijų mokytoja D. Šimaitienė

 Plačiau...

SVEČIAI (2015-02-12)

Mūsų mokykloje svečiavosi Kėdainių r. Akademijos gimnazijos neformaliojo švietimo grupės „Lyderiai“ nariai. Mūsų mokyklos mokinių tarybos mokiniai svečiams pristatė savo mokyklą. Svečiai pasakojo apie savo mokyklą. Kartu žaidėme, bendravome. Tikimės ateityje glaudžiai bendrauti su gimnazijos lyderių komanda. 

Nuotraukos  mokyklos svetainės skyrelyje „Galerija, 2014-2015 m.m.“                                            

                                                                                                               Mokinių taryba

 Plačiau...

ZIPIO DRAUGAI (2015-01-11)

Šiais mokslo metais priešmokyklinės grupės vaikai dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 

Programa  moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus  susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Vaikams patinka vaidinti įvairias situacijas, dalinti patarimus draugams.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja L. Lapienienė

 Plačiau...

SVEIKINIMAS (2014-12-23)

 

 Plačiau...

ŠEIMA – MOKYKLA IR VAIKO PASIEKIMAI (2014-12-18)

2014 m. gruodžio 11 d. mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas bei atvirų durų diena. Mokyklos direktorius Darius Mockus skaitė pranešimą tėvams „Šeima - mokykla ir vaiko pasiekimai“. Pranešimo aktualumą atspindėjo klausimas „Kas svarbiausia siekiant gerų mokinių pasiekimų?“. Direktorius kalbėdamas išskyrė trys svarbiausius veiksnius – šeima, mokykla ir socioekonominis (socialinis, ekonominis ir kultūrinis) statusas. Jei bent vienas iš jų „streikuoja“, gerų rezultatų tikėtis yra sunku.

Direktoriaus patarimai tėveliams, ką reiktų daryti, kad mokinių pasiekimai gerėtų:

 1. Su šeima ne į prekybos centrą, o į knygyną, biblioteką, muziejų, parodą, spektaklį, koncertą. Aprūpinti SAVO vaiką edukaciniais daiktais ir edukacine veikla.
 2. Ne su televizoriumi, o su vaiku. Rasti laiko SAVO vaikui.    
  Kasdien aptarti jo mokymosi rezultatus. Ne tik paklausti, kokį įvertinimą jis gavo, bet ir   pasidomėti, pasišnekėti su juo kaip sekėsi, kokie sunkumai iškilo mokykloje, kas jam pavyko. Pasidžiaugti sėkme, kokia ji bebūtų.
 3. Ne moralizuoti, o rodyti pavyzdį. Tegu vaikas Jus mato skaitančius grožinę literatūrą,  siekiančius ir toliau mokytis. Taip pat skaitykite kartu su jaunesniais vaikais.
  Pasaka kasdien mažiesiems – PRIVALOMA.
 4. Pasitikėti mokytojais ir jų klausti „KAIP GALIU PADĖTI SAVO VAIKUI?“.
 Plačiau...

PROJEKTAS „GERESNIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ LINK“ (2014-12-18)

Jei kas paklaustų, kokia buvo mūsų mokyklos pagrindinė Mokyklų pažangos projekto „Geresnių mokymosi pasiekimų link“ idėja, nedvejodami atsakytume Ugdymo plėtotės centro metodininkės Vilijos Zeliankienės žodžiais, kad „...viena iš svarbiausių sėkmingo ugdymo ir mokėjimo mokytis kompetencijos prielaidų – vaikų motyvacija mokytis. Šiuolaikinio ugdymo tikslas – ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet visų pirma motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi pasitikinčią, atsakingą, kompetentingą asmenį. Jei mokinys nėra motyvuotas, negalima tikėtis gerų mokymosi rezultatų, deja, dažnai mokyklose susiduriama su problema, kad net ir gabūs mokiniai stokoja motyvacijos mokytis“. Tad ir mes tikėjome, kad šiuolaikiškas mokinių motyvavimas padeda pagerinti jų pasiekimus.

Lapkričio mėnesį prasidėjo darbų karštinė – projekto veiklų įgyvendinimas. Skubėjome tokiu tempu, nepagalvodami apie save, artėjančias šventes, kasdieninius rūpesčius, kartais prasilenkdami vieni su kitais tik „labas“, tarsi ištirpome „lapkričio mėnesio laike“. Žinojome tik tai, kad tai svarbu visai mokyklos bendruomenei.

Jei yra pradžia, tai yra ir pabaiga, kai „darbų karštinė“ baigiasi. Dabar galime pasidalinti mintimis, akimirkomis ir nuotaikomis, kaip mums sekėsi įgyvendinti aktualią idėją – ugdant mokinių kompetencijas siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų.

Džiaugiamės, kad šiame projekte tarp laimėjusiųjų buvome lyderiai. Tad ir toliau pasiryžę tobulėti, kūrybiškai spręsti problemas, išbandyti naujoves. „Ar sugavome motyvaciją?“ –lieka visada atviras klausimas.

Ir kitoms Lietuvos mokykloms linkime sėkmės pasitinkant naujus iššūkius!

Projekto veiklų kaleidoskopas pateiktas mokyklos svetainės skyrelyje „Projektai, 2014-2015 m.m.“

                                        Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė

 Plačiau...

KETURIOS JONAVOS MOKYKLOS TARP GERIAUSIŲ LIETUVOJE (2014-12-11)

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė visų šalies vidurinių mokyklų, gimnazijų, aukštųjų mokyklų, universitetų ir kolegijų reitingus. Toks tyrimas Lietuvoje atliktas pirmą kartą. Tarp geriausiųjų pateko ir keturios Jonavos rajono ugdymo įstaigos.

Plačiau http://jonavoszinios.lt/naujienos/keturios-jonavos-mokyklos-tarp-geriausi%C5%B3-lietuvoje.html  

 Plačiau...

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS (2014-12-07)

Gerb. Tėveliai,

Šių metų gruodžio 11 d. (ketvirtadienį) 17 val. mokyklos aktų salėje įvyks visuotinis tėvelių susirinkimas ir atvirų durų diena.

Darbotvarkėje:
1. Mokinių pasirodymai.
2. Pranešimas „Šeima – mokykla ir moksleivio pasiekimai“ (direktorius D. Mockus).
3. 17.30 val. – individualūs  pokalbiai su klasės vadovėmis  ir dalykų mokytojais.

 Dalyvavimas būtinas, nes tai svarbu Jums ir Jūsų vaikui.

 Plačiau...

MOKYKLŲ PAŽANGOS PROJEKTŲ 2014 METŲ KONKURSE, MŪSŲ MOKYKLA - VIENA IŠ DEŠIMTIES NUGALĖTOJŲ  (2014-11-09)

Siekdama paskatinti mokyklas, kad jos didesnį dėmesį skirtų ugdymo kokybei, bendruomenės telkimui, Švietimo ir mokslo ministerija šiemet iki spalio vidurio buvo paskelbusi pažangos projektų konkursą ir kvietė mokyklas teikti inovatyvias idėjas bei gauti finansavimą joms įgyvendinti. Konkursui buvo pateikta netikėtai daug – 318 paraiškų. Švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija išrinko 10 mokyklų, kurios geriausiai atitiko konkurso reikalavimus. Joms buvo paskirstyta nuo 15 iki 50 tūkst. litų. Iš viso mokyklų idėjoms įgyvendinti buvo suplanuota skirti apie 400000 litų.

Šio konkurso tikslas – paskatinti mokyklas aktyviai telkti savo bendruomenes, siekti geresnių ugdymo rezultatų ir aukštesnės kokybės.

„Tikimės, kad šis konkursas paskatins mokyklas aktyviai ieškoti būdų siekti geresnių ugdymo rezultatų ir aukštesnės kokybės“, –  sako švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Finansavimas skirtas ir Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinei mokyklai.

Vertindama mokyklų pateiktus projektus, komisija atsižvelgė į tai, kokią mokykla turėjo  aktualią ir inovatyvią ugdymo tobulinimo idėją, kokie buvo numatyti jos įgyvendinimo būdai, kaip įtraukia ir gerąją patirtį, ir mokslines rekomendacijas. Taip pat  vertinta,  kaip mokyklos vadovai ir bendruomenė pasiruošusi realiai įgyvendinti projektą, koks idėjos įgyvendinimo veiksmų planas, orientuotas į mokinių ir mokyklos pažangą, numatyti konkretūs rezultatai, kaip  išlaidų sąmata atitinka veiksmų planą ir kt.

„Labai džiaugiuosi dėl mūsų sėkmės. Tai, kad mūsų pateiktas  projektas „Aukštesnių mokymosi pasiekimų link” atrinktas kaip vienas iš dešimties Mokyklų pažangos projektų 2014 m. konkurso laimėtoju, rodo, kad mokyklos pedagoginis kolektyvas subrendęs ir pajėgus generuoti aktualias švietimo idėjas, gali labai greitai susikoncentruoti į ugdymo problemų sprendimus ir yra nusiteikęs nuolat siekti kokybiškesnio ugdymo bei aukštesnių mokinių pasiekimų.

 Ačiū visiems prisidėjusiems prie projekto savo mintimis, kūrybiškumu, įžvalgomis ir aktyviu dalyvavimu. Dabar prasidės įgyvendinimo etapas. Nors laiko projekto įgyvendinimui nėra daug, tačiau esu tikras, kad projektą įgyvendinsim taip pat susitelkę, kaip jo ruošimo laikotarpiu.“

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos
direktorius Darius Mockus

 Plačiau...

„OLWEUS“ MOKYKLA (2014-10-19)

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Olweus International Ltd. Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinei mokyklai  suteikė „Olweus mokyklos“ vardą  2014–2015 ir 2015–2016 mokslo metams.

 Plačiau...

SVEIKINIMAS (2014-10-03)

 

 Plačiau...

SKANUS IR NAUDINGAS UŽKANDIS Į MOKYKLĄ AR DARŽELĮ (2014-09-28)

Mieli tėveliai,

Kokį skanų užkandį įdėti vaikui į mokyklą ar darželį galite pasiskaityti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame puslapyje  http://vmvt.lt/lt/naujienos/3837/

 Plačiau...

Mokslo ir žinių diena (2014-08-28)

Sveikiname Rugsėjo 1-osios proga ir linkime kūrybinio impulso naujiems darbams pradėti, kantrybės – nebaigtiems užbaigti, atvirumo viskam, kas nauja, gera, tikra.

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 1 d. 10 val.

Administracija

 Plačiau...

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ DUOMENYS (2014-06-03)

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje balandžio 29 – gegužės 14 dienomis buvo  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Pateikiame  4 ir 8 klasių mokyklos profilius. Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus panaudoti mokinių dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,   ugdymo tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Išsami informacija apie 2014 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

Kviečiame 4 ir 8 klasių mokinių tėvelius (globėjus) atvykti į mokyklą ir  susipažinti su  testų rezultatų ataskaitomis.

Standartizuotų testų rezultatų duomenys skelbiami mokyklos svetainės skyrelyje TYRIMAI IR ANALIZĖS.

 Plačiau...

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA (2014-05-28)

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36valstijose), Švedijoje, Islandijoje.

Nuo 2011 m. Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa įgyvendinama ir mūsų mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Efektyviai smurto prevencijai yra reikalingos aiškios vertybės. Tiktai vadovaujantis nuostata, kad yra nepriimtinas bet koks agresyvus elgesys, galima sukurti pakankamą pagrindą efektyviai smurto, tame tarpe ir patyčių, prevencijai. Patyčių prevencija mokykloje turi apimti visą mokyklą ir turi būti vykdoma sistemingai, tik tokiu būdu galima bus sulaukti norimų rezultatų. Mūsų mokykla sulaukė norimų rezultatų. Jais galime pasidžiaugti peržiūrėję Olweus mokinių apklausos rezultatus svetainės meniu punkte „Informacija“.

Nuoširdžiai dėkojame visai mokyklos bendruomenei prisidėjus prie bendro tikslo.

Mokyklos administracija 

 Plačiau...

PADĖKA (2014-05-20)

 Plačiau...

METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA (2014-04-22)

2014-04-30 Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje vyks metodinė-praktinė konferencija „Integracijos galimybės mokykloje – praktiniai įgyvendinimo aspektai“.

DARBOTVARKĖ

9.00 – 9.30 Registracija, kava.

9.30 – 9.50 Konferencijos pradžia. Mokyklos moksleivių ir direktoriaus pasveikinimas. Mokyklos ir  svečių pristatymas. (Mokyklos aktų salė)

 Plačiau...

4 IR 8 KL. MOKINIŲ TESTAVIMAS (2014-04-15)

Vadovaudamiesi  Nacionalinio egzaminų centro ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 14 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. SP/B-134/17T-2014-0004  „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014 m.“ bei Nacionalinio egzaminų centro parengta Standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo savivaldybėse 2014 m. bendrąja tvarka, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko pagrindinėje mokykloje bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. 

Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

Ketvirtose klasėse - 2014 m. balandžio 29 – gegužės 6 d.:

 

Balandžio 29 d.

 

Balandžio 30 d.

Gegužės 5 d.

Gegužės 6 d.

Skaitymas

8.55 – 9.40 val.

Rašymas

 8.55 – 9.40 val.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.15 val.

Matematika

8.55 – 9.40 val.

         

 

 Aštuntose klasėse - 2014 m. gegužės 7 d. – gegužės 14 d.:

 

Gegužės 7 d.

Gegužės 8 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 13 d.

Gegužės 14 d.

Skaitymas

8.55 – 9.55 val.

Rašymas

8.55 – 9.55 val.

Klausimyno pildymas

8.55 – 9.15 val.

Matematika

8.55 – 9.55 val.

Istorija

8.55 – 9.55 val.

 

Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus  naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsami informacija apie 2014 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

 Plačiau...

BALSUOKITE (2014-04-07)

Balsuokite už mūsų mokyklos mokinių darbelius. Adresu www.versme.lt yra mūsų mokyklos mokinių darbeliai konkursui „Rašau Lietuvos vardą“, Nr.172-180, nepatingėkite, pabalsuokite už patikusius darbelius, palaikykite mūsų vaikučius. Pagarbiai mokytoja Regina

 Plačiau...

SAVAITĖ BE PATYČIŲ (2014-03-18)

Kovo 24-28 dienomis 

Pirmadienis –         Veiksmo savaitės atidarymas ir gerumo dienos paskelbimas.
Antradienis –         Gerumo saulučių paroda, draugystės knygos gaminimas ir draugiškiausio vaiko rinkimai.
Trečiadienis –         Protų kovos draugystės tema ir draugystės knygos gaminimas.
Ketvirtadienis –     Šokio pertraukos mokiniams (renkamės fojė prie aktų salės) ir arbatos terapija mokytojams (mokytojų kambarys).
Penktadienis –       Gerumo knygų įteikimas bibliotekai ir baigiamasis koncertas, kuriame apdovanosime draugiškiausius vaikus.

Šiandien:

1. Visiems šypsotis !!!
2. Kas trečiam sutiktam draugui pasakyti po komplimentą !!!
3. Surask už ką padėkoti mokytojui ir draugui !!!

 (P.S. Pasistenk tai daryti kiekvieną dieną Smile)

 Plačiau...

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ (2014-02-26)

Žiema žiema šliūkšt iš kiema!

Kovo 4 d. 10 val. mokykloje  vyks Užgavėnių šventė. Jūsų laukia persirengėliai, kurie padės triukšmingai šokant ir trypiant vyti žiemą. Kadangi Užgavėnės paskutinė diena, kai galima sočiai pavalgyti pries Gavėnią, nepamirškite prisikepti blynų.

Organizatorės Edita Šereikaitė ir Jūratė Grušeckienė

 Plačiau...

KAZIUKO MUGĖ (2014-02-26)

Kovo 5 d.  nuo 10 val.  iki 13 val. mokykloje vyks  KAZIUKO MUGĖ – mokyklos bendruomenės renginys.

Prekiauti bus galima tik rankų darbo gaminiais.

Prekiautojams linkime gero pelno, o pirkėjams ir svečiams geros nuotaikos bei atsimintinų  dirbinių.

                                                                 Organizatoriai

 Plačiau...

AKCIJA „IŠTIESK RANKĄ – ATVERK ŠIRDĮ“ (2014-02-25)

 Kartais užtenka vieno saulės spindulio,  malonaus žodžio, šypsenos, atverti savo širdį šalia esančiam, ištiesti ranką - vargstančiam. Tiek mažai, kad tie, kurie yra šalia mūsų, taptų laimingi.

 

AKCIJA

„IŠTIESK RANKĄ – ATVERK ŠIRDĮ“

Nuo 2014-04-05 iki 2014-04-20

Kviečiame visą mokyklos bendruomenę dalyvauti šioje akcijoje.

Jeigu namuose turite susikaupusių, Jums nereikalingų daiktų (drabužių, avalynės, žaislų, knygų ir kt.), atneškite į mokyklą (tikybos kabinetą) mes juos perduosime sunkiai gyvenantiems vaikams, suaugusiems. Taip pat galite aukoti negendantį maistą.

Akciją organizuoja: tikybos mokytoja, soc. pedagogė, mokinių taryba.

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ

 Plačiau...

SAUGESNIO INTERNETO DIENA (2014-02-19)

Vasario 11 dieną buvo minima tarptautinė Saugesnio interneto diena. Šią dieną minėjo ir mūsų mokyklos mokiniai.  7a kl. mokiniai žiūrėjo filmą „Tinklas“, 7 b kl. mokiniai dalyvavo pirmą kartą tiesiogiai transliuojamoje netradicinėje pamokoje, kurioje patarimais dalinosi M. Mikutavičius, D. Montvydas, V. Radzevičius. Pamoka buvo pamokanti, įsimintina.  4b ir 5b kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje „Internetas“, kurią organizavo informacinių technologijų mokytoja.  

 Plačiau...

DĖL ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ (2014-02-04)

Dėl elektroninių pažymėjimų ir su jais susijusių sistemų diegimo Jonavos mokyklose/gimnazijose

UAB „ID4S“, bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės administracija, Jonavos mokyklose ir gimnazijose diegs elektroninį mokinio ir mokytojo pažymėjimus, bei su jas susijusias funkcijas: elektroninius užraktus, lankomumo sistemą, elektroninės piniginės ir nemokamo maitinimo apskaitos sistemas.

Tiek e-pažymėjimų, tiek su jais susijusių funkcijų diegimo išlaidas skelbto viešojo pirkimo pagrindu apmoka Jonavos rajono savivaldybės administracija.

 Plačiau...

PARODA-KONKURSAS „AMATŲ KIEMELIS“, ŠVENTĖ-KONKURSAS „KAZIUKAS KITAIP“ (2014-02-02)

2014 m. kovo mėn. 5 d. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje vyks Kauno apskrities moksleivių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Amatų kiemelis“ ir Kauno apskrities šventė-konkursas „Kaziukas kitaip“.

Visą informaciją rasite konkursų nuostatuose (pridedama).

 Plačiau...

DIPLOMAI (2014-01-21)

Mūsų mokyklos mokiniai: Ingrida Janušytė, Grantas Stakoveckis, Gytis Kriščiūnas, Gintarė Eismontaitė, Gabija Černeckaitė, Karolina Kunelytė, Erika Eismontaitė, Ernestas Gaiša, Lukas Bedulskas, Jonas Stalnionis, Aivaras Liutkonis, Vilma Bagdonavičiūtė, Deimantė Griesiūtė, Justas Arlauskas, Erikas Volodin apdovanoti diplomais už dalyvavimą tarptautiniame kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2013“. Konkurso organizatorius N. Kazakovos kompiuterių mokykla.

 Plačiau...

PADĖKA (2014-01-21)

 Plačiau...

SOCIALINĖ AKCIJA „BŪK MATOMAS“ (2014-01-21)

Ši akcija skirta spręsti kasmetinę tamsaus paros meto problemą - vakarais  gatvėse vaikai yra tiesiog nematomi. Atšvaitus nešioja ne visi.  Vaikai dažnai juos pameta, ir kai ateina vakaras, keliauja be jų. Nutarėme pasiūlyti paprastesnį būdą, kaip apsaugoti tamsoje vaikštančius pėsčiuosius. Specialią šviesą atspindinčia plėvele dekoruosime viršutinius drabužius arba kuprines. Toks atšvaitas niekada nepasimes, o tai  pat net ir pagyvins viršutinius apdarus. Vaikams šviesą atspindinčius  ženkliukus dėsime NEMOKAMAI.
Akcijos trukmė: nuo 2014 sausio mėn. 27 d. iki 2014 vasario mėn. 28 d.

Akcijos globėjas - Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius.
Akcijos metu bus ne tik dedami ženkliukai ant viršutinių drabužių, bet ir pasakojama apie saugų eismą, dalinama  informacinė medžiaga.

Mūsų mokykloje ši akcija vyks 2014 m. sausio mėn. 31 d.

 Plačiau...

AKCIJA (2014-01-13)

Akcija, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

 Plačiau...

RAMIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ! (2013-12-16)

Artėjanti metų sandūra - puiki proga įvertinti, peržiūrėti lyg grūdus aruode atliktus darbus, puoselėtus lūkesčius. Pasidžiaugti tuo kas, kas buvo gera ir prasminga, o kartu nutiesti siekių ir vilčių gijas į ateinančius metus, kurie mums vėl suteikia galimybę tarsi viską pradėti iš naujo.

Tegul 2014-aisiais Jūsų namai būna pilni skalsos ir santarvės. Širdys - meilės ir pakantumo, o dvasia - stiprybės bei ištvermės.

 Gražių, šiltų ir prasmingų švenčių Jums linki Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos bendruomenė.

 Plačiau...

AKCIJA „NE KORUPCIJAI“ (2013-12-12)

Gruodžio 9 d. mokykloje buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. 3-7 kl. mokiniai piešdami piešinius, dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Mokiniai sako Ne KORUPCIJAI“. Mokykloje surengta parodėlė.

Istorijos mokytoja Irūna Januškevičienė

 

 Plačiau...

AKCIJA „ŽALGIRIS TAVO MOKYKLOJE“ (2013-12-11)

Mūsų mokykla dalyvauja akcijoje ,,Žalgiris tavo mokykloje“. Mes jau 8- ti Lietuvoje. 3 a klasės mokinukai varžybose buvo nusiteikę puikiai. Važiuok ir tu, rink taškus ir ,,Žalgiris“ atvažiuos į mūsų mokyklą. Mokytoja Edita Šereikaitė

 Plačiau...

PADĖKA (2013-12-08)

 Plačiau...

AKCIJA „AŠ IR MANO UNIFORMA“ (2013-11-28)

Nuo lapkričio 25d. iki gruodžio 20d. vyksta akcija „AŠ IR MANO UNIFORMA“, kurią organizuoja mokinių taryba. Šios akcijos tikslas – paskatinti vyresnių klasių mokinius dėvėti mokyklinę uniformą. Mokinių tarybos pirmininkė Laura Skersonaitė ir jos pavaduotoja Paulina Sarkanaitė kiekvieną dieną suskaičiuoja mokinius kurie dėvi uniformą ir rezultatus skelbia viešai, skelbimų lentoje. Nugalėjusi, pareigingiausia klasė bus apdovanota prizu.

 

 Plačiau...

IT KONKURSAS „BEBRAS“ (2013-11-26)

Šiemet organizuotame 10-e Tarptautiniame informatikos ir IT konkurse „Bebras 2013“ dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleiviai. Septintų klasių moksleivių tarpe pirmąją vietą užėmė Vladislovas Valavičius. Tarp šeštokų mūsų mokiniai Tomas Bagdonavičius ir Edvinas Stonys užėmė 20-ąją vietą. Eitvydas Jonaitis 5 kl. mokinys – 24-ąją vietą. Konkurse dalyvavo 7022 penktų, šeštų kl. moksleiviai ir 6550 septintų, aštuntų kl. moksleivių.

Inf. technologijų mokytoja Daiva

 Plačiau...

PRATURTINKIME BIBLIOTEKAS – PADOVANOKIME NAUJŲ KNYGŲ! (2013-11-19)

 

Jau tradicine tapusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ šiais metais kviečia padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Visi kartu pasirūpinkime, kad šių bibliotekų skaitytojams – vaikams ir suaugusiesiems – netrūktų grožinės literatūros kūrinių, enciklopedinių leidinių ir žinynų.

„Šalies bibliotekos puoselėja meilę knygai visoje Lietuvoje ir yra svarbūs kultūros židiniai, sutelkiantys bendruomenę, skatinantys skaityti ir branginti gimtąjį žodį. Per šias Kalėdas visi kartu galime praturtinti mūsų bibliotekas ir padovanoti joms naujų knygų!“ – kviečia Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pernai visi susitelkę per akciją „Knygų Kalėdos“ surinkome daugiau nei 25 tūkst. naujų knygų šalies mokykloms. Tegul knyga suartina mus ir įkvepia dalytis gerumu šiais metais!

Daugiau nei 1000 kaimų ir miestelių bibliotekų parengė reikalingiausių knygų sąrašą. Lapkričio 19 – sausio 6 dienomis knygynuose „Vaga“, „Pegasas“, „Knygų namai“ ir „Humanitas“ įsikurs specialios „Knygų Kalėdų“ lentynos. Akcijoje dalyvaujančios knygos bus pažymėtos lipduku ir joms bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Naujų knygų mūsų bibliotekoms galite padovanoti ir tiesiogiai.

Rekomenduojamų knygų sąrašą rasite www.knygukaledos.lt

 Plačiau...

PROJEKTAS „LAIKRODŽIŲ ISTORIJOS“ (2013-11-18)

Visus mokslo metus mokykloje vyks projektas „Laikrodžių istorijos“, kurį organizuoja bibliotekininkė, o jai talkina didžiulis būrys mokytojų. Patys aktyviausi projekto dalyviai lankysis Klaipėdos Laikrodžių muziejuje.

Bibliotekininkė

 Plačiau...

GERIAUSIA EKOIDĖJA (2013-11-10)

Mokyklos 9-10 klasių mokiniai dalyvauja VšĮ „Problemų sprendimo centro“ organizuotame konkurse „Geriausia EKOIDĖJA“.

Š.m. lapkričio 6 d. biologijos mokytoja Sandra Matulionė bendradarbiaudama su dailės mokytoja Edita Janavičiene ir 10-9 klasės mokiniais: Sandra Steigvilaite, Gintare Gecevičiūte, Karina Melnikyte, Paulina Sarkanaite, Sabina Kravčenko, Sauliumi Jakučioniu vidiniame mokyklos kiemelyje iš kamštukų išdėliojo tautinę juostą.

Šią idėją lapkričio 19 dieną pristatys Ukmergės r. Veprių vidurinėje mokykloje.

Dėkojame idėjos iniciatoriams mokytojoms Sandrai ir Editai bei mokiniams.

               Mokyklos direktorius Darius Mockus

 Plačiau...

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO MAŽINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE (2013-10-17)

Mūsų mokykloje Olweus programa buvo įgyvendinama 18 mėnesių, kurių metu visi mokyklos  darbuotojai aktyviai dalyvavo programoje. Programos metu buvo siekiama, jog visas mokyklos personalas sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

Olweus programos veiklos rezultatas - pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės santykiai mokykloje bei laimingesni vaikai.

Prieš patyčias nukreiptos klasės taisyklės:

 • Mes nesityčiosime iš kitų.
 • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
 • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

 

Nuo 2013 m. mokykla dalyvauja Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS).

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu, mokykla palaikys OLWEUS programos diegimo metu įsisavintus ir tapusius mokyklos dalimi šios programos komponentus (MSG susirinkimus, Olweus programos klasės valandėlės ir kt.). Įdiegusi OPKUS, mokykla turės galimybę tapti sertifikuota OLWEUS mokykla.

 Plačiau...

KONKURSAS (2013-10-14)

Mokyklos 9-10 klasių mokiniai dalyvauja VšĮ „Problemų sprendimo centro“ vykdome konkurse „Geriausia EKOIDĖJA“.

Projekto tikslas: ugdyti atsakingą Lietuvos jaunosios kartos požiūrį į gamtos išteklių saugojimą ir didinti jos aplinkosauginį aktyvumą. 

Daugiau informacijos : http://www.ekomokykla.lt/

 Plačiau...

INFORMACIJA APIE VAIKŲ LINIJĄ (2013-10-12)

Vaikų linija - tai 15 metų Lietuvoje dirbanti pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis į Vaikų liniją dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų moksluose, patiriamos prievartos, patyčių, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti. Taip pat Vaikų linija, dalyvaudama Europos Komisijos programoje „Saugesnis internetas“, konsultuoja vaikus ir paauglius susidūrus su neigiama patirtimi elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos apie tarnybą rasite www.vaikulinija.lt.

Elektronines plakato ir lankstinuko versijas, dviejų išmatavimų reklaminius skydelius galima atsisiųsti čia: http://www.bepatyciu.lt/lt/mokykloms/informacin-medziaga/.

 

 Plačiau...

KATINAS DŽIAUGIASI DOVANOMIS (2013-10-02)

Mūsų mokyklos katiną Staską pasveikino Jonavos UAB „Kabarga“ veterinarinė gydykla su pasauline Gyvūnų globos diena.  Mes kartu su Staska džiaugiamės dovanomis.

Staska, būk sveikas, žvalus ir linksmas mūsų draugas.

Mokyklos bendruomenė

 Plačiau...

KOKS TAVO MOKYMOSI STILIUS? (2013-10-02)

Skirtingi žmonės mokosi nevienodai. Vienam mokiniui užtenka pamoką išklausyti klasėje, kitam reikia prakaitą lieti  prie namų darbų. Vienas mokomąją medžiagą  įsimena greitai ir be pastangų, bet greitai užmiršta, o kitas įsimena labai sunkiai, bet giliai ir visam gyvenimui. Kad mokymas(-is) palengvėtų, pasiektumėte geresnių rezultatų. Todėl svarbu žinoti išsiaiškinti, kaip mokaisi Tu (t.y. koks mokymosi stilius būdingas Tau).

 Plačiau...

Mokslo ir žinių dienos šventė (2013-08-22)

Iš sakralinės sąmonės magiškas žodis – Rugsėjis,
Pilnas nerimo, baimių, čiauškėjimo ir reginių.
Nevalingais žingsneliais iš mūsų vaikystės atėjęs,
Nužymėtas jaunystės atodūsių ir slėpynių.
Savo tirpstantį laiką rugsėjais tyloj paskaičiavę –
Kartais girdim balsus iš nutolstančios vis praeities,
Pasiskaitę  žodžius iš nublukusio sąsiuvinio savo,
Laukiam kol mus rugsėjiškam valsui  dar sykį pakvies.

                                                                          Ema Vosylienė

 

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 2 d. (pirmadienį) 10 val. Laukiame Jūsų.

Mokyklos administracija

 Plačiau...

NETRADICINIŲ VEIKLŲ PLANAS (birželio mėn. 3-7 d.) (2013-05-29)

Diena

Pavadinimas

Atsakingas

06-03

Pažintinė, profesinė, kultūrinė veikla „Karjeros diena“.

L. Stepšienė

06-04

Pažintinė, profesinė, kultūrinė veikla „Kelionė po pasaulio šalis“.

K. Galvydytė

R. Šereikė

06-05

Pažintinė, sportinė, prevencinė veikla „Mokyklos diena“.

G. Lemkienė

G. Striupaitis

06-06

Pažintinė, kūrybinė, praktinė veikla „Tiksliukų diena“.

D. Simaitienė

V. Pugačiauskas

R. Arlauskienė

L. Bruzgienė

S. Skeirytė

06-07

Pažintinė, sportinė, prevencinė veikla „Sporto diena“.

E. Kazlauskienė

J. Dautartas

 Plačiau...

MOKYKLOS METŲ MOKINIO RINKIMAI (2013-05-29)

Gegužės mėnesį vyksta MOKYKLOS METŲ MOKINIO rinkimai. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

 Plačiau...

PAGALBA (2013-04-10)

Pastebėjus namuose neįprastą savo vaiko elgesį, prašome nedelsiant kreiptis pagalbos:

 

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

Jaunimo linija - 8 800 28888 (darbo laikas 16:00 - 07:00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą)

Vaikų linija – 116 111 (darbo laikas: 11:00 - 21:00 val. kasdien)

Vilties linija – 116 123 (darbo laikas: visą parą)

Linija doverija - 8 800 77277 (pagalba teikiama rusų kalba. Darbo laikas: 16:00 - 20:00 val.)

Pagalbos moterims linija – 880066366 (darbo laikas 10:00 – 21:00)

 

Psichologinę pagalbą mokiniai gali gauti internetu šiais adresais:

http://www.vaikulinija.lt

http://www.jaunimolinija.lt/internetas

http://paklausk.kpsc.lt/contact.php

vilties.linija@gmail.com

pagalba@moteriai.lt

 

Mokyklos vaiko gerovės komisija

 Plačiau...

PARODA (2013-03-15)

Mokyklos muziejuje vyksta velykinių margučių ir darbelių paroda, kurioje dalyvauja Ruklos miestelio ir mokyklos bendruomenės nariai. 

Kviečiame apsilankyti. Apsilankymo laiką suderinti su mokyklos bibliotekininke Lilija.

 Plačiau...

RENGINYS „AŠ MAŽAS LAŠELIS TAVĘS, LIETUVA“ (2013-03-14)

KVIETIMAS

Kovo 21 d. (ketvirtadienį) 17 val. kviečiame į bendruomeninį renginį

„Aš mažas lašelis Tavęs, Lietuva“.

Jūs stebėsite savo vaikų meninius, kūrybinius pasirodymus.

Buvimas kartu – Jūsų vaikui yra labai svarbus.

Organizatoriai

 Plačiau...

AKCIJA (2013-02-27)

2013 m. kovo 8 d.  mūsų mokyklos mokiniai dalyvaus bėgime - akcijoje, skirtoje Kovo 11-ajai paminėti. Akcijos organizatoriai - Ruklos „Geležinis vilkas“ Lietuvos LDK  Algirdo batalionas. Ši akcija organizuojama jau antri metai, todėl šiemet norinčiųjų prisijungti tik daugėja. Kaip mums sekėsi, sužinosite peržiūrėję galerijos nuotraukas.

 Plačiau...

SPORTUOJANTIS JAUNIMAS – SVEIKA VISUOMENĖ (2013-02-27)

2013 m. kovo 7 d. 8 - 10 kl. mokinių komanda dalyvaus Ruklos artilerijos batalione sporto renginyje „Sportuojantis jaunimas – sveika visuomenė".

 Renginio programa:

10.10 – 13.00  Karinės estafetės.
                     Ginkluotės ir technikos paroda.
     Susipažinimas su karių gyvenimo sąlygomis.
                     Susipažinimas su Artilerijos bataliono taktiniu treniruokliu.
                     Taiklumo išbandymas lazeriniame tire (tik mokytojams).

13.00 – 13.30  Pietūs (kareiviška košė, lauko sąlygomis).

13.30 – 14.00  Apdovanojimai.
                      Bendra nuotrauka.
                      Renginio uždarymas ir pabaiga.

 Dalyviai:

Kauno „Santaros“ gimnazija.
Kauno „Dainavos“ vidurinė mokykla.
Jonavos „J. Ralio“ gimnazija.
Jonavos „R. Samulevičiaus“ pagrindinė mokykla.
Ruklos „J. Stanislausko“ pagrindinė mokykla.
Provincijos atkūrimo grupės kariai.

 Plačiau...

PASKAITA (2013-02-26)

Kovo 5 d. (antradienį) 17.30 val. mokyklos konferencijų kabinete kviečiame visus tėvelius, klasių vadovus ir mokytojus dalyvauti Lietuvos Tėvų forumo organizuojamoje paskaitoje „Kartu mes galime daugiau“.

Turėsite galimybę pabendrauti ir užduoti Jums rūpimus klausimus lektoriams.

                                                                 Mokyklos administracija

 Plačiau...

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA (2013-02-21)

Nuo 2011 m. spalio mėnesį mokykloje buvo  vykdoma nacionalinė  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir  kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Programa, kuri truko 18 mėnesių įtraukė visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Mokykloje vyko dvi OPPP apklausos. Paskutinioji nudžiugino visus – patyčių mūsų mokykloje sumažėjo, – tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių Atsižvelgiant į rezultatus nusprendėme dalyvauti OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) programoje ir sieksime tapti OLWEUS MOKYKLOS vardo. Apklausos rezultatai bus pristatyti vasario 27 d. mokyklos aktų salėje per visuotinį susirinkimą.

 

 Plačiau...

VISUOTINIS TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS (2013-02-21)

Gerb. Tėveliai,

Šių metų vasario 27 d. (trečiadienį) 17.15 val. mokyklos aktų salėje įvyks visuotinis tėvelių susirinkimas ir atvirų durų diena. Susipažinsite su:

1. 2012 m. mokyklos veiklos ataskaita.
2. Olweus tyrimo išvadomis (kaip mums sekėsi dalyvauti šioje programoje).
3. Kitos svarbios  informacijos.

18 val. – individualūs  pokalbiai su klasės auklėtojomis  ir dalykų mokytojais. 

Dalyvavimas būtinas, nes tai svarbu Jums ir Jūsų vaikui.

 Plačiau...

MES – RŪŠIUOJAM (2013-02-21)

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“  organizuojamame panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projekte – „Mes – rūšiuojam“. Šio projekto tikslas  - skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač moksleivius, rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę.

  Norime, kad Lietuva būtų gražesnė ir švaresnė! Tikimės, kad surinktas atliekų kiekis bus didelis ir už jį galėsime laimėti puikių prizų! 

 

 Plačiau...

KOMPLEKTUOJAMOS 2013-2014 M. M. BŪSIMŲ MOKINUKŲ KLASĖS (2013-02-17)

Gerbiami Tėveliai,

Nuo vasario 25 d. priimami prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmąją klasę. Kviečiame apsilankyti mokyklos raštinėje ir užpildyti reikiamus dokumentus.

Informuojame, kad priešmokyklinio ugdymo grupėje užsiėmimai  vyksta iki 12 val.

Nuo 12 val. iki 16 val. veikia pailgintos dienos grupė, kurioje mokiniai gali saugiai ir turiningai leisti laiką, paruošti namų darbus.

Kita informacija bus suteikta tel. 8349 73452

Mokyklos administracija

 

 Plačiau...

Į SVEČIUS PAS KAZIUKĄ (2013-02-17)

Informuojame, kad 2013 m. kovo mėn. 5 d. Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje organizuojamas konkursas „Į svečius pas Kaziuką“.

Atvykstančių komandų lauksime nuo 10.30 iki 11.00 val. Renginio pradžia 11.05 val. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų 5-tų klasių mokiniai su tikybos, dailės ir(ar) technologijų mokytojais.

Už konkurso rengimą atsakingi: tikybos vyr. mokytoja Jolanta Kiudulienė ir dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Edita Janavičienė.

Visą informaciją galite rasti konkurso nuostatuose (pridedama).

 Plačiau...

VIKTORINA (2013-02-13)

2013-02-28 12 val. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje vyks rajoninė šeštų klasių mokinių viktorina „Ar pažįsti savo kraštą“. Kviečiame dalyvauti.

 Plačiau...

TĘSIAME BENDRADARBIAVIMĄ (2013-02-04)

2013 m. vasario 1 d. mokykloje vyko  renginys, kurį organizavo Ruklos karinių struktūrų karininkai. Renginio metu kariai papasakojo apie Afganistano tautos gyvenimą, supažindino su karine technika, pristatė akciją "Sportuojantis jaunimas - sveika visuomenė" ir pakvietė dalyvauti labdaros akcijoje "Padovanok afganistaniečių vaikams kamuolį".

 Plačiau...

PIENĖS GYVENIMAS (2013-02-04)

Ruklos Jonos Stanislausko pagrindinė mokykla bendradarbiaudama su Ruklos kultūros centru vykdo projektą „Pienės gyvenimas“. Projekto tikslas - skleisti moksleivių kūrybines idėjas Ruklos miestelio bendruomenei. „Dailės studijos“ moksleiviai su būrelio vadove Edita Janavičiene kuria erdvinių paveikslų ciklą „Pienės gyvenimas“. Paveikslai skirti Ruklos kultūros centro salės interjerui. Šiuo metu jie puošia mokyklos sienas.

 Plačiau...

MENINIS PROJEKTAS „ČIA NUSILEIDO ANGELAS“ (2013-01-16)

Nuo lapkričio mėnesio mokykloje vykdomas meninis projektas „Čia nusileido angelas". Projekto dalyviai mūsų mokyklos 6a klasės mokiniai (klasės vadovė Edita Janavičienė), "Keramikos" būrelio mokiniai (būrelio vadovė Vanda Bartkevičienė), Ruklos kultūros centro vaikų grupė (vadovė Vilma Praškevičienė), bei Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos "Keramikos" būrelio mokiniai (būrelio vadovė Vanda Bartkevičienė). Projekto metu kiekvienas vaikas gamino savo angelus sargus. Lipdyti iš molio, nerti, popieriniai angelai dalyvavo tarptautiniame konkurse-parodoje "Angelų miestas" Vilniaus lietuvių namuose. Konkurse 1-4 klasių mokinių amžiaus grupėje užimta I-oji vieta. Šiuo metu projekto "Čia nusileido angelas" kūrybinių darbų kilnojamoji paroda kviečia visus apsilankyti Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje. Vėliau paroda keliaus į Jonavos krašto muziejų, kitas mokyklas, kultūros centrus.

 Plačiau...

AKCIJA „NEŠIOK ATŠVAITĄ“ (2013-01-15)

Sausio 10 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro (toliau – Mokymo centro) kariai organizavo akciją „Nešiok atšvaitą”. Siekiant, kad vaikai saugiai pasiektų mokyklą ir grįžtų į namus, Mokymo centro kariai grįžtančius po žiemos atostogų mažuosius Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos mokinius pasitiko prie mokyklos vartų ir patikrino, kaip jie nešioja atšvaitus.

Tai buvo su mokyklos vadovybe suderinta ir atlikta akcija, kurios tikslas atkreipti mokinių, jų tėvelių ir mokytojų dėmesį į savisaugą tamsiu paros metu bei paskatinti įsigyti ir nešioti atšvaitus. Akcijos metu Mokymo centro kariai ne tik ir patikrino, ar mokiniai nešioja atšvaitus, bet ir daugumai mažųjų mokyklos mokinių padovanojo ir uždėjo įvairių spalvų lanksčius juostelės formos atšvaitus, taip pat trumpai juos instruktavo apie atšvaitų turėjimo ir nešiojimo būtinybę. 

 Plačiau...

IŠJUNK ŠVIESĄ! (2013-01-10)

Visą sausio mėn. vyks akcija „Išjunk šviesą“. Organizatoriai Mokyklos ir Mokinių tarybos.

 Plačiau...

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 2013-ųjų metų! (2013-01-02)

Atbėkit laimingos minutės
Ir glauskitės mums prie širdies,
Prie snaigės - lyg pūkas lengvutės,
Prie šventosios Kalėdų rimties! 

Atbėkit laimingos minutės
Į mūsų Naujuosius metus.
Te liejasi mintys, svajonės ir viltys,
Kaip tyras sidabro lietus!

Atbėkit laimingos minutės ir viltys - 
Gyvenimu džiaugtis ir laime dalintis!

(S. Šeštakauskaitė)

 

 Plačiau...

Kvietimas (2012-12-12)

Lapkritis užleido vietą gruodžiui; žemę pradeda dengti sniego paklotas. Šis laikas pasikeitimų atneša ne tik į gamtą, bet ir į sielą.

Adventas – rimties ir susikaupimo metas. Visus mokytojus, mokyklos darbuotojus kviečiame į rimties ir susikaupimo popietę, kuri įvyks gruodžio 14 d. (penktadienį) 13val. konferencijų klasėje.

Mokinių taryba

 Plačiau...

Adventas – metas daryti gerus darbus (2012-12-05)

Iki gruodžio 19d. mokykloje vykdomas projektas: „IŠTIESK  RANKĄ – ATVERK  ŠIRDĮ“.

Kviečiame visą Ruklos bendruomenę įsijungti į šį projektą. Ištieskite ranką vargstančiam, atverkite širdį šalia esančiam.

Namuose tikriausiai turite daug susikaupusių, Jums jau nereikalingų daiktų (išaugtų, jums netinkančių drabužių, avalynės, žaislų, knygų ir kt.), atneškite į mokyklą ir mes juos perduosime vargstantiems, sunkiai gyvenantiems vaikams, suaugusiems. Taip pat galite aukoti negendantį maistą.

Jei atversite savo širdį ir ištiesite ranką, viską neškite į tikybos kabinetą (visą jūsų gerumą mes sudėsime į dėžes ir nešime į Ruklos caritą).

Projektą organizuoja : soc. pedagogė, tikybos mokytoja, mokinių taryba, 8 kl. mokiniai.

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ.

 Plačiau...

Be Healthy - Be Happy (2012-12-01)

Kiekvienais metais Jonavos rajono anglų kalbos metodinė grupė organizuoja pradinių klasių mokiniams skirtus renginius anglų kalba. Oxford University Press leidyklos leidžiamų vadovėlių ir Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos dėka jau ir mūsų pradinių klasių mokiniai gali pasirodyti rajoniniuose renginiuose.

Pernai buvo sudaryta aktyviausių mokinių grupė dalyvavo „Be Healthy- Be Happy“ (būk sveikas ir laimingas) judėjimo dienai skirtoje popietėje, kurią organizavo Jonavos rajono anglų kalbos metodinės grupės mokytojos Violeta Lekavičienė, Kristina Galvydytė ir Jurgita Galackaitė.

Šiemet aukščiau išvardintos mokytojos ir  Diana Riaubienė kviečia aktyviausių vaikų grupes (iš 5 pradinių klasių mokinių) dalyvauti kalėdinėje popietėje „British Christmas“ (britų kalėdos), kur vaikai susipažins su britų kalėdinėmis tradicijomis, paruoš muzikinį prisistatymą, bei aktyviai praleis laiką ir, žinoma, susitiks su Santa Claus Kalėdų seneliu.

Renginys vyks Jonavos Justino Vareikio pagrindinėje mokykloje paslaptingu metu 2012-12-12 12 valandą.

 

 Plačiau...

Čia nusileido angelas (2012-11-16)

Lapkričio - vasario mėn. bus vykdomas projektas „Čia nusileido angelas“.

Organizatorės: dailės - technologijų mokytoja metodininkė Edita Janavičienė, keramikos vyr. mokytoja Vanda Bartkevičienė.

Projekte dalyvaus 6a klasės mokiniai keramikos būrelio ugdytiniai.

Projekto partneriai: Ruklos Kultūros centras, Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla.

Projekto tikslas: Moksleivių kūrybiškumo ugdymas.

Projekto idėja: Projektą vykdysime su socialiniais partneriais (Ruklos KC), bendradarbiausime ir su Kauno r. Lapių pagrindine mokykla. Projekto metu moksleiviai turės galimybę iš įvairių priemonių pagaminti, nulipdyti iš molio simbolinį savo angelą sargą. Kūrybinius darbus eksponuosime kilnojamoje parodoje, dalyvausime tarptautiniame konkurse – parodoje „Angelų miestas“.

 Plačiau...

2-4 kl. mokinių tėvų susirinkimas (2012-11-13)

Lapkričio 13 d. 18 val. bus organizuojamas 2-4 kl. mokinių tėvams susirinkimas - pamoka „Anglų kalbos metodinės medžiagos ir pamokų darbo metodikos demonstravimas“, kurio metu tėveliai galės pabūti mokiniais ir dalyvauti anglų kalbos pamokoje.

Organizatorė -  anglų kalbos vyr. mokytoja Kristina Galvydytė.

 Plačiau...

Helovyno naktis mokykloje (2012-11-09)

Šių metų lapkričio 9 dieną, 7a klasės mokinių (Vilmos Bagdonavičiūtės, Lauros Štramaitytės ir Ivetos Mockutės) iniciatyva, vyks renginys „Helovyno naktis mokykloje“.

        Renginio organizatorės anglų kalbos vyr. mokytoja Kristina Galvydytė ir technologijų mokytoja Modesta Stakėliūnaitė, praleis naktį mokykloje kartu su 7a klasės ir keliais vyresnių klasių mokiniais, kurie puoselėdami vakarietiškas „Heloween“ šventės tradicijas gamins papuošimus bei lanternas iš įvairių daiktų bei daržovių, keps karamelizuotus obuolius, dainuos karaokė dainas, lankys vieni kitus dėvėdami savo gamybos kaukes, mėgausis vaišėmis bei, žinoma, neapseis be siaubo ar kitokių filmų peržiūros. Renginio iniciatorės pristatys šventės tradicijų kilmę naudodamos IKT.

        Renginys prasidės penktadienį 21 valandą, planuojama  pabaiga - šeštadienio 6 valanda ryto.

        Netikėti ir kaukėti svečiai visada laukiami.

 Plačiau...

Tai įdomu (2012-10-25)

Nuo spalio 15 d. prasidėjo mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo programa Mokslotronas, kurioje už gerus pažymius kaupiami atomai. Atomų skaičius priklauso nuo to, už ką buvo įrašytas pažymys, t. y. ar tai buvo paprastas, ar kontrolinio darbo įvertinimas.

Mokslotronas - TAMO programa, skirta moksleivių motyvacijai ugdyti.

Mokslotrono dalyvis tarytum koks viduramžių alchemikas gali stebėti, kaip jo pažymiai sukrenta į pažangumo kolbą ir virsta atomais, kuriuos jis gali išleisti savo malonumui. Atomų balansą Mokslotrono dalyvis gali stebėti TAMO dienyne.

Norime paprašyti, kad mokyklos mokytojai pasirinktų PAMOKOS TIPĄ "Kontrolinis darbas", nes tik tuo atveju bus skiriami 5 taškai už kontrolinio darbo įvertinimą.

 Plačiau...

Kaimo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui metodinė diena (2012-06-04)

2012-05-25 d. vyko kaimo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui metodinė diena. Buvo svarstomos temos „Mokyklos darbo tvarkos taisyklių rengimas“, „Bendrųjų ugdymo planų galimybės“.

 Plačiau...

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa (2011-11-22)

Olweus programą nuo 2008 m. bendrojo lavinimo mokyklose diegia ir įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Ši programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 m. programos įgyvendinimo priemones.

Nuo 2011 m. spalio mėn. Olweus programoje dalyvauja ir mūsų mokykla. Mus kuruoja – instruktorė Vida Šerėnienė, koordinatorė – mokyklos socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė. Programa vyks18 mėnesių.

Bendras „Olweus“ programos rezultatas – pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės santykiai mokykloje bei laimingesni vaikai.

Daugiau informacijos apie dalyvavimo programoje galimybes galite rasti interneto svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus“ programa, el. paštu olweus.programa@sppc.lt bei telefonu (8 5) 2 30 53 77.

 Plačiau...

Įveikiame kartu (2011-11-09)

Mokykla 2011-2012 mokslo metais dalyvauja ankstyvosios prevencijos ir vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Įveikiame kartu“.

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ir taip užkirsti kelią įvairių priklausomybių, destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio įvairių formų atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

 Plačiau...

Mokykloje startavo prevencinė programa „Gyvai“ (2011-10-13)

Mokykloje startavo prevencinė programa „Gyvai“. Šiemet trys mūsų mokyklos klasės 6a, 6b, ir 7b  dalyvauja programoje. Tai mokyklinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.

Programa „Gyvai“ buvo sukurta, sėkmingai įgyvendinta ir įvertinta 2003–2007 metais. Tyrimo rezultatai parodė, kad programoje „Gyvai“ dalyvavę moksleiviai pradėjo mažiau eksperimentuoti su alkoholiu ir rūkalais. Šios programos efektyvumą lemia tai, kad „Gyvai“ pamokose ne tik suteikiama informacija apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą, bet ir ugdomi moksleivių gyvenimo įgūdžiai.

  6–7 klasių mokiniai dalyvauja 12-oje pamokų, kuriose mokosi bendrauti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, apginti savo nuomonę, atpažinti bendraamžių įtaką, supažindinami su alkoholio, tabako ir narkotikų keliama žala.

Programoje dalyvaujančių mokinių tėveliai yra kviečiami dalyvauti trijuose praktiniuose seminaruose. Svarbiausias jų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo paauglystėje. Prieš pradėdami vesti minėtas pamokas, mokyklos socialinė pedagogė Lina Fiodorovienė ir klasių auklėtojos Edita Šereikaitė bei Jolanta Kiudulienė dalyvavo 2,5 dienų trukmės mokymuose, kuriuose buvo išsamiai pristatyta programos metodinė medžiaga, suteikta informacijos apie psichiką veikiančias medžiagas.

 Plačiau...

Pedagogų stažuotės Lietuvoje programa „Klasės vadovas – vyresnysis mokinio draugas“ (2011-05-26)

Gegužės 16-20 d. mokykloje buvo vykdoma pedagogų stažuotės Lietuvoje programa „Klasės vadovas – vyresnysis mokinio draugas“.

Programos tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip tapti ugdytinio vyresniuoju draugu.

Programos dalyviai:

Koordinatorė – Gitana Keršienė

Vykdytojai:

Edita Janavičienė – vyresnioji mokytoja ir klasės auklėtoja,

Regina Morozienė – mokytoja metodininkė ir klasės auklėtoja,

Edita Šereikatė - vyresnioji mokytoja ir klasės auklėtoja,

Jolanta Kiudulienė - vyresnioji mokytoja ir klasės auklėtoja,

Jurgita Kizeliauskienė – vyresnioji mokytoja ir klasės auklėtoja,

Kristina Galvydytė – vyresnioji mokytoja ir klasės auklėtoja.

Stažuotoja - Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė Stanislava Sandarienė.

Daugiau informacijos apie įvykdytas veiklas rasite paspaudę meniu „Galerija“

 Plačiau...

Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne  (2011-05-12)

Nuo 2010 m. spalio 1 d. mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne www.tamo.lt. Mokiniai ir mokinių tėvai pagal suteiktus prisijungimo duomenis, bus informuojami e. dienyne apie mokymosi pasiekimus, lankomumą, elgesį, klasės ir bendruomeninius renginius, tėvų susirinkimus. Taip pat tėvai turės galimybę individualiai susirašinėti su klasės auklėtoja, dalykų mokytojais.

 Plačiau...