VADOVAI
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

 

 

 

Direktorius Vaidas Dranseika

Tel. nr. 865595549

El. paštas: dranseika.vaidas@gmail.com 

Išsilavinimas:

2007-06-21, Kauno technologijos universitetas Informatikos fakultetas, universitetinė informatikos studijų krypties antrosios pakopos informatikos studijų programa ir mokytojo profesinė kvalifikacija;

1998-06-22, Vilniaus pedagoginis universitetas, gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija;

1996-06-26, Vilniaus pedagoginis universitetas, gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojo kvalifikacija.

Pedagoginė kvalifikacija, vadybos kategorija:

2017 m. - informacinių technologijų vyresnysis mokytojas;

2011 m. - geografijos mokytojas metodininkas;

2011 m. - II vadybos kvalifikacinė kategorija. 

Darbo patirtis:

2020-01-02— Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis direktoriaus pareigas;

2018-09-01–2019-12-31,  Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir informacinių technologijų mokytojas;

2007-04-16—2018-08-31, VŠĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos ir informacinių technologijų mokytojas;

2005-09-01—2007-08-31, Jonavos Lietavos pagrindinį mokykla, geografijos mokytojas;

2005-01-17—2007-04-15, VŠĮ Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, geografijos mokytojas;

2004-09-01—2005-08-31, Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinė mokykla, geografijos mokytojas;

2000-09-01—2004-08-31, Vilniaus Gabrielės PetkevičaitėsBitės suaugusiųjų mokymo centras, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, geografijos mokytojas;

1997-09-01—2000-08-31,  Vilniaus Gabrielės PetkevičaitėsBitės suaugusiųjų mokymo centras, geografijos mokytojas.

Veiklos sritys:

Pareigybės aprašymas

2022 m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai

2022 metų papildoma veiklos užduotis, rezultatas ir rodikliai

 

Pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė

Tel. nr. 8655 95547

El. paštas: ruklosmokykla@gmail.com, gitana.lemkiene@ruklosmokykla.lt

Išsilavinimas: 1996 - 2000 m., Šiaulių universitetas, pedagogikos fakultetas. Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras.

Pedagoginė kvalifikacija, vadybos kategorija:

2003 m. - pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

2006 m. - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

2011 m. - II vadybos kvalifikacinė kategorija 

Darbo patirtis:

1999 m. - Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja;

2007 m. – Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Veiklos sritys:

ugdomojo proceso ir neformaliojo ugdymo organizavimas;

mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas;

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas;

el. dienyno, mokyklos internetinio puslapio administravimas;

mokytojų atestacijos koordinavimas.

 

Pavaduotoja ugdymui Sonata Paliukienė

Tel. nr. 8655 95546

El. paštas:ruklosmokykla@gmail.com, sonata.paliukiene@ruklosmokykla.lt

Darbo patirtis:

1995 - 2004 m. - Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla, pradinio ugdymo mokytoja;

2005 - 2008 m. - Jonavos r. Upininkų pagrindinė mokykla, specialioji pedagogė (logopedė);

2008 - 2011 m. -  Jonavos r. savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, specialioji pedagogė (logopedė);

2011 m. – Ruklos J. Stanislausko pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, spec. pedagogė.

III vadybos kvalifikacinė kategorija.

Veiklos sritys:

savarankiško mokymosi, mokymo namie ir spec. poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimas;

priešmokyklinio, pradinio ugdymo organizavimas;

mokyklos specialistų (socialinio pedagogo, psichologo, logopedo) veiklos ir mokytojo padėjėjo darbo koordinavimas;

mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas.

 

Pavaduotoja skyriui ,,Pušaitė“ Birutė Skripnik

Tel. nr. 8 655 35 796

El. paštas: ruklosdarzelis@gmail.com, birute.skripnik@ruklosmokykla.lt

Išsilavinimas: 1978 - 1983 m., Vilniaus valstybinis universitetas, filologijos fakultetas. Filologės, rusų kalbos ir literatūros dėstytojos magistras.

Pedagoginė kvalifikacija, vadybos kategorija:

1997 m. – III vadybos kvalifikacinė kategorija

Darbo patirtis:

1981 m. – 1992 m. Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, ikimokyklinio ugdymo metodistas;

1992 m. – 2016 m. Jonavos r. Ruklos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušaitė“, direktorė.

Veiklos sritys:

Švietimo politikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje įgyvendinimas, organizavimas;

Skyriaus ,,Pušaitė“ specialistų (logopedo, auklėtojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, meninio ugdymo mokytojo) veiklos ir auklėtojo padėjėjo darbo koordinavimas;

skyriaus ,,Pušaitė“ Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos darbo organizavimas;

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas.

Administracija

Informacija atnaujinta: 2022-06-23 14:16:18