Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
NMPP (2021-04-21)

Vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021-03-18 įsakymu Nr. VK-155 „Dėl elektroninio nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo 2021 m. rekomendacijų patvirtinimo“, informuojame, kad Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre bus  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki gegužės 13 d. 

Tikslas -  tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

Testavimo vykdymo data ir laikas:

Dalyko/ugdymo srities NMPP  testas/klausimynas

NMPP testo/klausimyno vykdymo data

NMPP testo/klausimyno pildymo laikas (val.)

NMPP testo/klausimyno pildymo trukmė

4 klasė

Skaitymas

Gegužės 4 d.

10.30 – 11.15

45 min.

Matematika

Gegužės 6 d.

10.30 – 11.15

45 min.

8 klasė

Skaitymas

Gegužės 10 d.

10.30 – 11.30

60 min.

Matematika

|Gegužės 13 d.

10.30 – 11.30

60 min.

 Mokinio testų rezultatų ataskaita bus skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams). Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus naudojami mokinio dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui, mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,  mokyklos klimato ir atvirumo gerinimui, ugdymo ir vadybos tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Priedai:

Atgal...