Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
PARODA-KONKURSAS „AMATŲ KIEMELIS“, ŠVENTĖ-KONKURSAS „KAZIUKAS KITAIP“ (2014-02-02)

2014 m. kovo mėn. 5 d. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje vyks Kauno apskrities moksleivių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Amatų kiemelis“ ir Kauno apskrities šventė-konkursas „Kaziukas kitaip“.

Visą informaciją rasite konkursų nuostatuose (pridedama).

   PATVIRTINTA
                                                                       Jonavos r. Ruklos J.Stanislausko pagrindinės mokyklos
                                                                       direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.V1-29

 

KAUNO APSKRITIES MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ

PARODOS-KONKURSO „AMATŲ KIEMELIS“

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno apskrities moksleivių kūrybinių darbų parodos – konkurso „Amatų kiemelis“ (toliau Konkursas) nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
 2. Konkurso organizatoriai - Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla.
 3. Konkursas skiriamas bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų, progimnazijų mokiniams.
 4. Konkurso tikslai:

4.1  Suburti gabius, išradingus, darbščius, kūrybingus jaunuosius amatininkus į vieną vietą, kad galėtų ir save parodyti ir į kitus pasižiūrėti.

4.2  Skatinti domėtis tradiciniais amatais.

II. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų, progimnazijų 1-10 klasių mokiniai.
 2. Konkursui dalyviai pateikia savo rankų darbo kūrinėlius, kurie gali būti pagaminti iš molio, siūlų, audinių, odos, šiaudų, medžio ir kt. medžiagų tradicinėmis ir netradicinėmis technikomis.
 3. Kūrybinių darbų kiekis neribojamas.
 4. Kiekvienas konkurse dalyvaujantis darbelis turi turėti metriką (užpildyti Kūrybinio darbo formą).

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 1. Konkursui darbus atsiveža ir išsidėlioja patys Konkurso dalyviai. Kol vyks darbų vertinimas dalyviai gali dalyvauti Kaziuko mugėje (pirkti ir parduoti) arba dalyvauti, būti žiūrovais konkurse „Kaziukas kitaip“ (skaitykite konkurso  „Kaziukas kitaip“ nuostatus).
 2. Informacija apie konkursą skelbiama Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos tinklalapyje www.rukla.jonava.lm.lt .
 3. Konkursas rengiamas 2014 m. kovo mėn. 5 d. Atvykstančių Konkurso dalyvių su darbais  lauksime 8.30-10.00 val. Konkurso darbai vertinami nuo 10.00 val. iki 12.00 val.
 4. Už konkurso rengimą atsakinga keramikos vyr. mokytoja Vanda Bartkevičienė.
 5. Konkursui vykdyti ir nugalėtojams išrinkti sudaroma vertinimo komisija (toliau komisija).
 6. Komisiją sudaro: Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos keramikos vyr. mokytoja Vanda Bartkevičienė, istorijos vyr. mokytoja Irūna Januškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Paliukienė ir LK ĮAT Ruklos įgulos aptarnavimo centro ramovės bibliotekininkė, dailininkė Donata Butienė.
 7. Mokyklos, norinčios dalyvauti konkurse, registruojasi el.paštu: irunaj@gmail.com, Irūna Januškevičienė mob. tel. Nr. 861600508 iki 2013 m. vasario 21 dienos. Registruojantis prašome nurodyti kiek vietos reikės darbelių eksponavimui.

IV. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

    16. Konkursui pristatytus darbus komisija vertins pagal amžiaus grupes:

16.1 1-2 klasių amžiaus grupėje;

16.2 3-4 klasių amžiaus grupėje;

16.3 5-6 klasių amžiaus grupėje;

16.4 7-8 klasių amžiaus grupėje;

16.5 9-10 klasių amžiaus grupėje.

V. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA

    17. Visi Konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.

          I-III vietų nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanoti diplomais ir rėmėjų dovanėlėmis.

 

 

         PATVIRTINTA
                                                                       Jonavos r. Ruklos J.Stanislausko pagrindinės mokyklos
                                                                       direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-28

 

 

KAUNO APSKRITIES ŠVENTĖS-KONKURSO „KAZIUKAS KITAIP“

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno apskrities šventės – konkurso „KAZIUKAS KITAIP“ konkurso (toliau konkursas) nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
 2. Konkurso organizatoriai - Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla.
 3. Konkursas skiriamas bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų, progimnazijų penktų klasių mokiniams.
 4. Konkurso tikslai:

4.1. paminėti pirmojo Lietuvos šventojo – Lietuvos globėjo – Šv. Kazimiero vardadienį, organizuojant kultūrinį, praktinį, pažintinį renginį;

4.2.  skatinti mokinius plačiau domėtis lietuviškomis tradicijomis, patirti kūrybinį džiaugsmą besiruošiant ateinančiai šventei;

4.3.  skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraišką.

II. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo pagrindinių mokyklų, progimnazijų 5-tų klasių mokiniai su tikybos, dailės, technologijų mokytojomis arba klasių vadovais.
 2. Konkurse vertinamos  Nuostatų 5 punkte nurodytos mokyklos.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Šventės metu mokiniai dalyvaus konkurse, kuriame tarpusavyje rungsis įvairiose užduotyse. Į konkursą kviečiame atvykti keturių mokinių ir vieno mokytojo komandą.
 2. Informacija apie konkursą skelbiama Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos tinklalapyje www.rukla.jonava.lm.lt .
 3. Konkursas rengiamas 2013 m. kovo mėn. 5 d. Atvykstančių komandų lauksime  8.30-10.00 val. Konkurso pradžia 10.00 val., pabaiga - 12.00 val. Šventė tęsis tol, kol išvyks paskutinis svečias.
 4. Nuo 9.00 val. iki 13.00 val. mokyklos II-ame aukšte vyks  Kaziuko mugė, kurioje bus galima ne tik kažką nusipirkti, bet ir parduoti.
 5. Nuo 9.00 val. iki 13.00 val. mokyklos I-o aukšto fojė vyks Kauno apskrities 1-10 klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Amatų kiemelis“ kviečiame ne tik pasigrožėti bendraamžių darbais, bet ir dalyvauti parodoje-konkurse (žr. Kauno apskrities moksleivių kūrybinių darbų parodos „Amatų kiemelis“ nuostatus).
 6. Už Konkurso rengimą atsakingi: tikybos vyr. mokytoja Jolanta Kiudulienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Edita Janavičienė.
 7. Konkursui vykdyti ir nugalėtojams išrinkti sudaroma vertinimo komisija (toliau komisija).
 8. Komisiją sudaro: Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos muzikos vyr. mokytoja Jūratė Grušeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Lemkienė, Jonavos r. Ruklos kultūros centro meno vadovė, vaikų ir jaunimo teatro „Kaukutė“ meno vadovė Vilma Praškevičienė ir Jonavos r. Ruklos kultūros centro direktorė Vaida Skrupskytė.
 9. Mokyklos, norinčios dalyvauti Konkurse, registruojasi el.paštu: edita.janaviciene@gmail.com,  Edita Janavičienė mob. tel. Nr.863015800 iki 2014 m. vasario 21 dienos užpildydamos Konkurso dalyvio formą. Dalyvių skaičius ribotas.

IV. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

    16. Konkurso metu mokiniams bus pateikiamos įvairios gudrios, skanios, linksmos, kojelių ir rankelių, bei galvelių miklinimo užduotėlės. Atvykstant siūlome pasidomėti lietuvių tautinių raštų įvairove, verbų rišimo būdais, lietuvių tradicijomis minint šv.Kazimierą ir paties šv.Kazimiero istorija.

V. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA

    17. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.

          I-III vietų nugalėtojų ir jų mokytojų lauks diplomai ir rėmėjų prizus.

Priedai:

Atgal...