Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2022 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt
STANDARTIZUOTŲ TESTŲ DUOMENYS (2014-06-03)

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėje mokykloje balandžio 29 – gegužės 14 dienomis buvo  vykdomas 4 ir 8 klasių mokinių testavimas. Testavimo  tikslas – diegti duomenimis grindžiamą mokyklos kultūrą bei tobulinti pagalbos savivaldybės mokykloms sistemą  siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Pateikiame  4 ir 8 klasių mokyklos profilius. Apibendrinti testų rezultatų duomenys  bus panaudoti mokinių dalykų mokymosi sunkumų diagnozavimui ir įveikimui,  mokinio individualios pažangos stebėsenai ir mokymo(si) koregavimui, pagalbos mokiniui organizavimo tobulinimui,   ugdymo tobulinimui,  mokymo ir mokymosi efektyvumo vertinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Išsami informacija apie 2014 metų standartizuotų testų vykdymą skelbiama rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.jonava.lt

Kviečiame 4 ir 8 klasių mokinių tėvelius (globėjus) atvykti į mokyklą ir  susipažinti su  testų rezultatų ataskaitomis.

Standartizuotų testų rezultatų duomenys skelbiami mokyklos svetainės skyrelyje TYRIMAI IR ANALIZĖS.

Priedai:

Atgal...